artikel> Faculteit Architectuur in Gent

Campus Sint-Lucas Gent : meer praktijk en meer plaats

De architectuuropleidingen op campus Sint-Lucas zijn sinds enkele jaren geïntegreerd binnen de KU Leuven en maken dus geen deel meer uit van de hogeschool LUCA School Of Arts.

ID-kaart

  • Aantal studenten: 1900 waarvan 1400 in Gent
  • Studierichtingen: Architectuur, Ingenieurarchitect, Stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Faculteit Architectuur

Alles over de duurdere kost voor pendelstudenten in de Alma vind je hier:

http://www.veto.be/artikel/pendelstudenten-betalen-meer-in-de-alma

De campus Sint-Lucas Gent biedt zowel architectuuropleidingen aan als opleidingen Beeldende Kunsten en Vormgeving. Sinds het academiejaar 2013-2014 zijn de academische architectuuropleidingen van de hogeschool Sint-Lucas geïntegreerd binnen de KU Leuven onder de noemer van ‘Faculteit Architectuur’.

Deze recente integratie bij de KU Leuven heeft volgens Renke Bouwen van interne werking faculteit architectuur een aantal voordelen met zich meegebracht. “Een grote verandering is toch wel de administratie waarbij we zijn overgestapt op de processen van de KU Leuven.”

Ondanks de integratie met de KU Leuven is Renke Bouwen ervan overtuigd dat de authenticiteit van de opleidingen bewaard zal blijven. “Er was bij sommigen angst op het moment van integratie dat we opgeslokt zouden worden door de universiteit, maar ik denk dat er wel veel ruimte is om de eigenheid te bewaren.”

Dat uit zich vooral in de manier waarop de architectuuropleidingen zijn opgebouwd. “In tegenstelling tot de opleiding Ingenieur architect in Leuven bestaan onze architectuuropleidingen nog altijd uit 50 procent praktijk. Onze architectuuropleidingen zijn ooit ontstaan uit een kunstopleiding. Dat creatieve zit er nog altijd in en dat zal blijven,” aldus Bouwen.

Onduidelijk Almabeleid

Op vlak van studentenvoorzieningen is er volgens Bouwen weinig veranderd. Toch verloopt niet alles even vlot. Het al dan niet krijgen van studentenkorting in de Alma blijft een hekel punt voor studenten van externe campussen.

Vicerector studentenbeleid Rik Gosselink vermeldde vorige week dat er een oplossing is voor deze studenten. Zij zouden aan studententarief kunnen eten op dagen dat zij les volgen in Leuven aan de hand van lijsten die door de faculteit aan alma bezorgd worden.

Hierover heerst zeker op Campus Sint-Lucas nog onduidelijkheid. “Het is zo dat wanneer wij vakken in Leuven hebben, dat er geen korting voorzien is in de Alma omdat onze studentenkaart nog altijd niet up-to-date is,” verklaart Simon Vanaken, voorzitter van de studentenraad.

“Ik hoor nog altijd van verschillende studenten dat er problemen zijn. Het is inderdaad zo dat studenten van hier die geassocieerd zijn met de KU Leuven daar op een lijst staan, maar dan wordt de rekening nog altijd doorgerekend naar StuVo (studentenvoorzieningen, red.) Gent. Die kost daar scheelt het probleem,” aldus Vanaken. "Dit is vorige week aan bod gekomen op het StuVo-overleg en dus nog vers van de pers," licht Marlies van Guyse, diensthoofd Stuvo LUCA, toe. "Wel geldt de korting alleen bij verplichte lessen in Leuven en niet voor pendelstudenten uit andere steden."

De faculteit heeft momenteel zelf geen eigen studentenrestaurant. “Er is wel een cafetaria met broodjes en croque monsieurs, maar warme maaltijden zijn er niet,” vertelt Bouwen. “Studenten hebben verspreid over drie gebouwen les, dus is het niet evident om dan een volwaardig restaurant te voorzien.” Ook Vanaken vindt dit niet vanzelfsprekend: “Het is moeilijk om een volledig uitgebouwd restaurant te hebben voor maar een paar duizend studenten.”

Karakter troef

Maar laat die verschillende gebouwen met verschillende karakters nu net de troef zijn van deze campus. “De abdij in de Hoogstraat is het hoofdgebouw. Er is ook een gebouw in de Zwartezustersstraat en er is sinds dit jaar een nieuw omvangrijk gebouw aangekocht in de Sint-Niklaasstraat,” vertelt Vanaken.

Dit nieuwe gebouw is er gekomen omwille van plaatstekort en is sinds dit jaar in gebruik. Zowel LUCA School of Arts als de KU Leuven campus Sint-Lucas maken gebruik van de nieuwe beschikbare ruimtes. “Vooral de organisatie van het extra gebouw zal een uitdaging zijn de komende jaren,” bekent Renke Bouwen. “We willen een werkplaats uitbouwen voor de studenten waar ze aan hun maquettes kunnen werken.”

Ook Vanaken is enthousiast: “Als je daar op de vierde verdieping staat, heb je voor het eerst het gevoel dat je echt in een grootstad zit. Maar ook het karakter van de prachtige abdij is zeker wel een troef van Sint-Lucas.”

Powered by Labrador CMS