artikel> Patroonsfeest van KU Leuven valt in de smaak

Community-building met kinderziektes

Woensdag 10 februari viert de KU Leuven haar patroonsfeest. Een groot studentenfeest vult het klassieke concept van de eredoctoraatsuitreiking aan.

Gepubliceerd

WTF Maria Lichtmis?

De KU Leuven viert normaal haar patroonsfeest op 2 februari, Maria Lichtmis. Op deze katholieke feestdag, veertig dagen na Kerstmis, presenteert Maria haar zoon aan de Heer. Licht staat centraal op deze dag, vandaar de naam Lichtmis. De traditionele pannenkoeken die bij deze hoogdag horen, zijn ook aanwezig op het studentenfeest, acht dagen te laat weliswaar.

Feest op Aswoensdag?

Dat de verplaatste universitaire hoogdag nu op Aswoensdag valt, het begin van de veertigdagentijd, vindt rector Torfs niet zo erg. “We moeten gebruik maken van die eredoctoraten om er een groot feest van maken zowel intellectueel als fysiek, ondanks Aswoensdag. Sorry daarvoor, maar volgend jaar hebben we een andere dag die geen Aswoensdag is.”

Jaarlijks viert de KU Leuven haarpatroonheilige Maria op 2 februari. Op die dag reikt de universiteit ookeredoctoraten uit. Omdat rector Torfs bij die viering ook de studenten wiltbetrekken, vinden dit jaar de feestelijkheden plaats op woensdag 10 februari. De KULeuven organiseert dan ook een groot studentenfeest in de universiteitshallen. De traditionele uitreiking van de eredoctoraten blijft behouden.

“Academische grandeur”

"Met eredoctoraten ontstaat er een wederzijdse, onverbrekelijke band. Iets dat met enige academische grandeur gevierd mag worden," zo verklaart rector Torfs de uitreiking van eredoctoraten.

Dergelijke band creëert de KU Leuven dit jaar met "vier onderzoekers en twee personen van algemeen en cultureel belang." Zo krijgt prof. Chandrakasan een eredoctoraat voor zijn onderzoek en innovaties op het vlak van microchips. Dat de band wederzijds is, laat Chandrakasan blijken in zijn vleiende woorden voor de KU Leuven. "Honorary doctorate is particularly meaningful coming from KU Leuven, one of the world's leading universities"

Professoren J. Doudna en E. Charpentier ontvangen een eredoctoraat voor hun verwezenlijkingen op het vlak van DNA-onderzoek, in het bijzonder voor de ontwikkeling van het CRISPAR-Cas9-systeem. Prof. Charpentier toont zich meteen (onbedoeld) ambitieus: "This is my first honorary doctorate. It recognizes the hard work and dedication of my team."

"Honorary doctorate is particularly meaningful coming from KU Leuven, one of the world's leading universities"

A. Chandrakasan, eredoctor KU Leuven

De laatste wetenschapper die de KUL in de bloemetjes wilt zetten was professor C. Menkel-Meadow. Haar promotor, Alain-Maurice Verbeke, spreekt zich extreem positief uit over haar verdiensten in haar vakgebied van rechten: “She is both a teaching legend and a research guru.”

Twee andere persoonlijkheden krijgen ook een eredoctoraat. Auteur en cultuurcriticus A. Baricco ontvangt een eredoctoraat als blijk van respect voor zijn literair-filosofisch oeuvre. De studenten krijgen voor de eerste keer de kans om ook een eredoctor naar voren te schuiven. Student Cédric D’hondt verdedigt hun keuze voor Peter Bouckaert. Opmerkelijk is dat D'hondt tijdens zijn sterk betoog vergeet op te merken dat de keuze voor Bouckaert vanuit de studenten komt.

"De weinige keren dat we naar onze Waalse collega’s kunnen opkijken, mogen we dat toch ook echt niet laten?"

Rik Torfs, rector KU Leuven

Een feest van iedereen

Die nieuwigheid past in het nieuwe elan van Rik Torfs. De rector wil van het patroonsfeest een echt community buildingsevenement maken. Daarvoor inspireert Torfs zich op de festiviteiten aan de Waalse UCL om de festiviteiten open te trekken naar de studenten toe.

"De weinige keren dat we naar onze Waalse collega’s kunnen opkijken, mogen we dat toch ook echt niet laten? Laten we hen bewonderen wanneer het kan en voor de rest ons gemene zelf blijven,” aldus Torfs. “Het heeft weinig zin om die dingen te organiseren op een ogenblik waarop zelfs de studenten er niet van kunnen genieten," gaat Torfs verder.

Om de studenten nog meer te betrekken stelt de KU Leuven een gelegenheidsnieuwsdienst samen. Het Newslab brengt gedurende de hele dag een verslag voor en door studenten.

Grote contrasten

De democratisering van het feest zou voor meer kennis over het patroonsfeest bij de studenten moeten zorgen. In schril contrast met de studentenparty beneden vindt een verdieping hoger echter de echte receptie van het academisch personeel plaats. De verschillen zijn frappant: vegetarische hapjes op dienbladen tegenover frieten van een frietkot buiten, cava tegenover bier uit plastieken bekertjes en witloofhapjes met kaviaar tegenover harde bassen. Gelukkig kan iedereen genieten van het brandalarm, veroorzaakt door de rookmachines beneden.

Ja, de studenten genieten van het gratis feest. De positieve reacties beneden liegen er niet om. Ondanks de grote kloof tussen de eerste verdieping en het gelijkvloers, zijn de studenten erg enthousiast over dit initiatief. Gratis eten en drank op de gezondheid van Moeder Maria, qua "community building" kan dat tellen.

Powered by Labrador CMS