NIEUWS EDUCATIEVE MASTER

De educatieve master hervormd: 'Een stap in de goede richting'

'Ik ben voornamelijk bezig met overleven en mijn stages te voltooien voordat ik een burn-out krijg'

Er wordt grondig gesleuteld aan de educatieve masteropleidingen. Een zogenaamde 'school of education' moet de bekende klachten bij de opleiding tegengaan. Zo komen er minder administratieve lasten en betere afspraken rondom stages. Maar leggen die plannen ook zoden aan de dijk?

Gepubliceerd

'De belangrijkste wijziging is voornamelijk dat die School of Education wordt opgericht. De opleiding wordt zo meer uniform en er is meer onderlinge afstemming', steekt Marte Polspoel, mandataris van de Educatieve Master bij Stura, van wal. 

De School of Education wordt een overkoepelend centrum voor de verschillende educatieve masters. Het centrum heeft tot doel om de opleidingen, die momenteel nog sterk onderling verschillen, te uniformiseren. 

Het gaat om een initiatief van de KU Leuven om de masters beter te kunnen overzien en bijsturen. Administratieve vereenvoudiging is het sleutelwoord. Dat blijkt nodig: 'Ik ben voornamelijk bezig met overleven voordat ik een burn-out krijg.'

Uniformisering

Om de administratieve lasten te verlagen werd eerder dit jaar een Eduplatform ontwikkeld en getest. Dat is een platform waar studenten én externen verschillende opleidingsonderdelen (OPO's) kunnen aanduiden en hun stages kunnen inplannen. Ze vinden er ook vormingen en workshops. 

'Ik ben voornamelijk bezig met overleven en mijn stages te voltooien voordat ik een burn-out krijg'

Anonieme student

'We zijn aan het bekijken hoe we binnen de School of Education nog meer naar eenvormige platformen kunnen gaan die voor verschillende OPO’s gelden, zodanig dat studenten niet met verschillende tools moeten leren werken', stelt professor Van Nieuwenhuyse, programmadirecteur van de School of Education.

Te veel werk

Twee jaar geleden berichtte Veto als eerste over de grote uitval in de educatieve masteropleidingen. De administratieve last ligt zwaar bij de studenten. Dat vindt ook student in de educatieve master Cultuurwetenschappen *Clara: 'De administratie die gedaan moet worden door de studenten zelf is een veelvoorkomende frustratie waarover ook mijn medestudenten over klagen.'

Bij sommige studenten staat het water hen aan de lippen. 'Het einde van mijn stages komt stilaan eindelijk in zicht, maar ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik een betere leerkracht geworden ben. Ik ben voornamelijk bezig met overleven en mijn stages te voltooien voordat ik een burn-out krijg', getuigde student *Bernd. 

'Eerdere feedback wees telkens uit dat studenten meer willen leren over klasmanagement'

Karel Van Nieuwenhuyzen, programmadirecteur educatieve masters

'Ik wil vooral minder stage-uren. Er wordt van ons verwacht dat wij 40 uren voor de klas staan, 19 uren observeren, 15 uren leerlingenbegeleiding geven en 7 activiteiten ‘op schoolniveau’ organiseren. Dat is te veel op één jaar tijd', gaat Bernd verder.

De negatieve reputatie van de educatieve masteropleiding schrikt anderen af. Niet de bedoeling, vindt Matthias D’Helft, campuscoördinator bij Stura: 'De grootste uitdaging voor de educatieve master is vooral die perceptieverandering: aantonen dat het nodig is om effectief het lerarentekort op te lossen, zodat toekomstige studenten gemotiveerd worden in plaats van afgeschrikt.'

Limbo’s hervormd

De overlast aan administratie wordt in elk geval stevig aangepakt volgens Van Nieuwenhuyzen. Ook enkele vakken worden herwerkt, waaronder het sterk theoretische 'Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs' (LIMBO) 1 en 2. Studenten vragen om meer hoorcolleges en kennisclips, omdat het vak tot op vandaag vooral een zelfstudiepakket is. 'Daar proberen we nu tegemoet aan te komen', zegt professor Van Nieuwenhuyse. 

'Is het werk af? Neen, maar we zijn op de goede weg, daar ben ik echt van overtuigd'

Karel Van Nieuwenhuyzen, programmadirecteur educatieve masters

Limbo 2 wordt dan weer kleiner wat werklast betreft. Professor Van Nieuwenhuyse benadrukt: 'Eerdere feedback wees telkens uit dat studenten ten eerste meer willen leren over klasmanagement.' Daar zal aan tegemoet gekomen worden. 'In deze 21e-eeuwse samenleving moeten we studenten ten tweede meer leren omgaan met diversiteit op alle vlakken', gaat hij verder. 

'Ten derde vragen studenten om meer kennis over alles wat met educatieve technologie te maken heeft, inclusief AI. We nemen die drie thema’s uit Limbo 2 en maken er een nieuw OPO van.' Dat zal 3 studiepunten bedragen en verplicht zijn.

Meer aandacht voor stage

Vorige week nog werd er een werkgroep opgericht om studenten die stage lopen beter te begeleiden. 'Met de werkgroep willen we de verwachtingen ten aanzien van studenten die stage lopen verduidelijken', aldus professor Van Nieuwenhuyse.

'Het gaat onder meer over het aantal uren dat ze concreet zullen lesgeven', vertelt hij. Daaronder vallen ook observaties en verwachtingen omtrent lesvoorbereidingen en reflecties. De rompslomp aan papierwerk zal dus grondig worden herbekeken: daar was grote vraag naar bij de studenten die Veto sprak. 

Professor Van Nieuwenhuyse vulde aan dat het werk nog niet af is, maar dat hij overtuigd is dat de School of Education een stap in de goede richting is: 'Is het werk af? Neen, maar we zijn op de goede weg, daar ben ik echt van overtuigd. Veel mensen werken dag en nacht, weekdag of weekend heel hard vanuit die terechte bekommernis voor kwaliteitsvol onderwijs.'

*Bernd en Clara zijn gefingeerde namen, de studenten wensen anoniem te blijven.

Powered by Labrador CMS