artikel> Examens duren maximum drie uur

Examens op zondag, in OHL of via Skype: dit weten we

De KU Leuven maakt meer details bekend over de junizittijd. Alle schriftelijke examens gebeuren op de campus, enkel mondelinge examens kunnen online via Skype gebeuren.

Gepubliceerd

KU Leuven gaat er al een tijd vanuit dat in juni fysieke examens kunnen plaatsvinden. Fysieke afstand is dan wel een voorwaarde: 'We zouden gaan van één student per drie à vier plaatsen naar ruwweg een per acht', vertelt rector Luc Sels.

De spreiding gebeurt in tijd en ruimte. Nieuwe examenlocaties als de Brabanthal, de lokalen van OHL of de feestzalen van De Hoorn springen daarbij in het oog.

Roosters niet voor 30 april

De universiteit maakt de nieuwe examenroosters 30 april bekend. De rector schat de kans klein dat ze vroeger klaar zijn. 'We vertrekken van het huidige rooster, maar het is veel werk. De facultaire en centrale diensten die hiermee bezig zijn werken zich te pletter.'

'De fraudebestendigheid is niet hoog genoeg voor schriftelijke examens op afstand'

Luc Sels, rector KU Leuven

Bijkomende complicatie: examens in twee aula's in hetzelfde gebouw kunnen niet samen starten. Daar moet een half uur tussen zodat studenten niet samendreunen in de inkomhal en trappen.

Bij gebouwen met veel aula's, zoals in de Dekenstraat, zou enkel een buffer komen van een half uur tussen twee aangrenzende aula's. In de kwartieren ertussen kunnen examens in andere aula's starten.

Om de planning te vergemakkelijken worden alle examens die langer dan drie uur duurden, gereduceerd tot drie uur. De grootte van het examen wordt daaraan aangepast.

Geen schriftelijke examens op afstand

De KU Leuven heeft besloten enkel mondelinge examens op afstand te doen. 'De fraudebestendigheid is met de nu beschikbare tools nog niet hoog genoeg voor schriftelijke examens op afstand', stelt Sels. 'Bovendien vraagt het nieuwe uitrusting aan de kant van de student. Dit is een bijkomende stress die we hen liever niet bezorgen.'

'Studeren in bibliotheken en leercentra wordt toch onhandig met de voorschriften van social distancing'

Luc Sels, rector KU Leuven

Dat betekent niet dat alle mondelinge examens online gebeuren. Op de campus zijn ze ook mogelijk, als er maximum twee studenten tegelijkertijd voorbereiden. Een andere evaluatievorm op afstand zijn papers of andere vormen van meer permanente evaluatie.

De UHasselt schakelt deze week wel de technieken in voor schriftelijke examens op afstand. Via webcams houdt personeel groepjes studenten in het oog. Meer over die techniek lees je in dit artikel.

Niet meer blokken in de bieb

Voor spreiding in de ruimte kijkt KU Leuven in de eerste plaats naar eigen locaties, zoals Alma's en sporthal De Nayer. Ruimtes in bibliotheken en leercentra die daarvoor geschikt zijn worden gereserveerd voor examens. 'Daar blokken wordt onhandig met de voorschriften van social distancing', stelt de rector. 'Bovendien hebben we de ruimtes nodig.'

Er worden nu ook examens op zondag georganiseerd

Daarnaast springen andere organisatoren in. Dat gebeurt ook in andere universiteiten in Vlaanderen. En aan KU Leuven campus Kulak kunnen examens in Kortrijk Xpo plaatsvinden, op campus Brussel in BOZAR.

In de eerste plaats kan dat kosteloos, maar de universiteit springt bij als er vaste kosten zijn aan de locatie voor de uitbater.

Examens op zondag

De universiteit spreidt bijkomend in de tijd: er worden nu ook examens op zondag georganiseerd. Eerder verlengde KU Leuven de examenperiode tot 4 juli en opende ze de mogelijkheid voor examens in de week voor de examenperiode.

'Wellicht hebben we extra surveillanten nodig'

Luc Sels, rector KU Leuven

De rector heeft er nog geen zicht op of ze die mogelijkheid zullen gebruiken. 'Maar eigenlijk is die optie niet zo nieuw. Uit historische cijfers blijkt de vrijdag van die week al de populairste examendag aan de universiteit.'

De aulaspreiding doet de vraag rijzen of er geen extra surveillanten nodig zijn. 'Dat zal wellicht zo zijn,' antwoordt Sels, 'maar we kunnen ook wat soepeler zijn in het aantal surveillanten doordat er minder studenten per aula zijn.'

Als er terug een stijging van de besmettingen komt, kunnen de maatregelen weer verstrengen

Mogelijk volstaat het eigen leger aan onderzoekers en personeelsleden niet. 'Misschien moeten we dan een beroep doen op vrijwilligers. U ziet, er komt veel bij kijken', zegt de rector.

En wat als fysiek in juni tóch niet gaat?

De universiteit gaat uit van fysieke examens in juni. 'Het wordt steeds waarschijnlijk dat dat in deze vorm kan', stelt de rector. Nog niet alle onzekerheid is echter van de baan: als er terug een stijging van de besmettingen komt, kunnen de maatregelen weer verstrengen.

'Zelfs dan lijkt het alles online-scenario me onwaarschijnlijk', stelt Sels. 'We houden er eerder rekening mee dat we in dat geval minder studenten per aula kunnen plannen en een deeltje meer online moeten examineren.'


Powered by Labrador CMS