artikel> Maatregelen voor academiejaar 2021-2022

Gedaan met tolereren voor eerstejaars

Eerstejaars zullen in de toekomst worden gedelibereerd voor maximum 12 studiepunten. Na twee jaar moet je alle eerstejaarsvakken hebben behaald. Dat besliste de Academische Raad dinsdag.

Gepubliceerd

Rechtzetting

In een eerdere versie stelden we dat studenten zich niet kunnen herinschrijven wanneer ze hun mijlpaal niet binnen de twee jaar behalen. Dit staat niet vast: de gevolgen van de mijlpaal niet binnen de twee jaar halen worden nog bepaald.

De universiteit introduceert de 'mijlpaal': het moment waarop je voor al je eerstejaarsvakken bent geslaagd. Je mijlpaal behalen moet in de toekomst binnen de twee jaar. Een derde keer een vak opnemen zal dan niet meer mogelijk zijn.

Tolereren voor eerstejaarsvakken gaat op de schop. Achten en negens worden gedelibereerd voor een maximum van 12 studiepunten in totaal, maar enkel als dat ervoor zorgt dat de student in een keer zijn mijlpaal behaalt. Bovendien moet de eerstejaars een gemiddelde van minstens een 10 halen – anders wordt niets gedelibereerd.

Twee potjes

Naast het eerste potje van de 12 studiepunten voor uitsluitend de eerstejaarsvakken, komt er een apart tolerantiekrediet van ook 12 studiepunten voor tweede- en derdejaarsvakken. Die kunnen vrij ingezet worden.

In totaal breidt de 'tolerantieruimte' dus uit voor veel studenten: nu kan je 10% van je nog af te leggen studiepunten tolereren, dus 18 studiepunten voor een startende bachelorstudent. Daarvan kan je maar 12 studiepunten in je eerste jaar inzetten. In de toekomst hebben studenten in totaal een keer 12 studiepunten voor de eerstejaarsvakken en nog eens 12 voor de rest.

Een speciale commissie zou kunnen oordelen of de student voldoende kans maakt in een nieuwe richting

Dat was een tegemoetkoming aan de studenten. Voor eerstejaars is er immers een verstrenging: neem een student die een acht en een zeven haalt. In het huidige systeem kan die de acht tolereren en enkel het tweede vak meenemen naar het tweede jaar. In de toekomst zal die beide vakken moeten meenemen: er wordt enkel gedelibereerd als de student daardoor in een keer de mijlpaal haalt.

Op aandringen van de studenten is er ook een opt-out voorzien: indien een student toch wenst een vak op te nemen waarvoor die gedelibereerd is, kan die dat doen. Er is nog discussie over de timing van de deliberatie. Oftewel komt die enkel na de herexamens, oftewel ook al in juni.

Mijlpaal in twee jaar

In het tweede jaar komt ook een verstrenging. Nu heb je de bindende voorwaarde in het tweede jaar: zit je in het eerste jaar onder de 50% CSE, dan moet je in het tweede jaar 50% CSE halen. Lukt dat niet, mag je een jaar niet inschrijven aan de KU Leuven.

Die maatregel verandert men door iets nieuws: na twee jaar moet je alle eerstejaarsvakken hebben behaald. Er is nog niet afgeklopt wat zou gebeuren als dat niet lukt. Een speciale commissie zou kunnen beoordelen of de student voldoende kans maakt in een nieuwe richting bij herinschrijving.

KU Leuven kan nu haar eigen alternatief naar voren schuiven voor de Vlaamse regering

In dat geval zou herstarten in een gelijkaardige richting niet mogelijk worden. Heb je veel moeilijkheden gehad met bijvoorbeeld wiskunde- en fysicavakken, dan kan je niet in richtingen herstarten met die vakken. Over dit onderdeel wordt nog gediscussieerd.

Signaal aan Vlaanderen

De finesses van het plan worden nog vastgelegd. Duidelijk is alvast dat dit een signaal is naar de Vlaamse regering. Zij plannen een reeks studievoortgangsmaatregelen, zoals de 50% CSE-regel voor eerstejaars. De KU Leuven is echter geen fan van die regel. Ze zou nu haar eigen nieuw systeem als alternatief naar voren kunnen schuiven.

De studentenraad wenste niet te reageren en wil wachten tot hun algemene vergadering van deze vrijdag.

Lees deze maandag een uitgebreide analyse op veto.be en in de gedrukte versie van Veto, verspreid over Leuven en de campussen.

Powered by Labrador CMS