artikel> Vlaamse universiteiten bereiken afspraak rond studievoortgangsregels

Geen versoepeling CSE-regels op voorhand

De Vlaamse universiteiten hebben afgesproken om niet vooraf de studievoortgangsregels te versoepelen, maar zo nodig wel op basis van de resultaten achteraf. De KU Leuven werkt nu scenario's uit.

Gepubliceerd

De universiteiten willen geen self-fulfilling prophecy creëren, stelt KU Leuven-rector Luc Sels: 'Als we nu uitgaan van falen en de regels aanpassen omdat we slechtere resultaten verwachten, zullen we slechtere resultaten krijgen.'

Sommige hogescholen en ook de VUB zeiden op voorhand dat ze milder zullen zijn. 'Ik heb heel veel begrip voor de problemen waar veel studenten nu mee kampen', zegt Sels. 'Maar als je nu heel erg mild wordt, dan krijg je studievoortgangsproblemen volgend jaar. We verwachten wel een schappelijke aanpak van de examens door onze docenten.'

Interne verschillen

Of en hoeveel milder de universiteit wordt, hangt dus af van de resultaten – alleen is het risico dat die slaagcijfers grote interne verschillen verbergen. Als bijvoorbeeld de cijfers quasi constant zijn, kan dat komen doordat sommige studenten veel beter konden studeren thuis, terwijl dit voor anderen onmogelijk was.

'Ik wil niet uitgaan van een mislukking – en ik verwacht ze eerlijk gezegd ook niet'

Luc Sels, rector KU Leuven

Sels reageert dat dat risico er altijd is, ook als je de studievoortgangsregels aanpast. 'Bovendien kunnen we ook altijd kijken naar het verschil ten opzichte van de januari-examens. Dat zegt ook wel iets.'

Hoeveel milder?

De mildheid kan er in veel vormen komen: de percentagegrenzen voor de graden van onderscheiding, de voorwaarden om te tolereren en hoeveel je mag tolereren, de hoogte van de 30% en 50% CSE-regel... Sels: 'Dat zullen we grens per grens bekijken. Er zijn nog geen beslissingen genomen, maar het staat deze week op de agenda.'

De 30% CSE-regel zou al een andere situatie zijn dan de 50% CSE-regel, vindt Sels: 'De 30% CSE-regel houdt enkel rekening met dit jaar, en dan weegt dit uitzonderlijke semester zwaarder door. De 50% CSE regel (die studenten uitsluit als ze na twee jaar in een richting niet voor 50% van de opgenomen studiepunten zijn geslaagd, red.) valt na de tweede fase van een opleiding: daar worden meer zittijden in rekening gebracht.'

Wordt dan op voorhand ook bekend welke scenario's in werking treden bij welke resultaten?

De komende weken werkt de KU Leuven de scenario's uit: wat verandert er bij welke resultaten van de studenten. In de deliberatieweek gaat er immers te weinig tijd zijn om dat nog te beslissen.

Wordt dan op voorhand ook bekend welke scenario's in werking treden bij welke resultaten? 'Dat weet ik nog niet', stelt Sels. 'Dat is nog deel van overleg deze week. Ik heb daar een eigen opinie rond, maar dat bespreek ik met de decanen.'

Punten op dezelfde manier toekennen

Komt de mildheid er enkel op vlak van studievoortgangsmaatregelen, of ook in de wijze van punten toekennen? Daar loopt een ruimer debat rond momenteel. Sels kan zich perfect voorstellen dat bij docenten voor het opstellen van examens 'bijna impliciet en al dan niet bewust ook mildheid in de aanpak sluipt, of toch veel begrip voor de bijzondere omstandigheden waarmee de studenten geconfronteerd zijn.'

'We weten niet of compassie nodig is'

Luc Sels, rector KU Leuven

Wat Sels in zijn laatste mail aan het personeel vorige week schreef, was 'om niet vanuit compassie te handelen, want we weten niet of ze nodig is.' Sels zei wel dat de docenten zeker kunnen zijn dat als er een groot probleem zal zijn op vlak van slaagcijfers, de universiteit de nodige mildheid zal opbrengen.

Vertrouwen in studenten

De beslissing om niet op voorhand te versoepelen is volgens Sels een vorm van vertrouwen in studenten: 'Ik zie absoluut de stress en onzekerheid waar sommige studenten mee kampen en daar maak ik me veel zorgen over. Maar ik heb nu ook geen zin om bij zoveel inspanning op voorhand te zeggen: ach, het doet er allemaal niet zoveel toe, want we gaan er toch op een heel milde manier mee omgaan.'

'Maar we zullen wel zeggen aan de student dat we niet willen dat zij slachtoffer worden. We zullen bekijken of er zich systematische problemen stellen. Eigenlijk was de VUB (die voor het gesprek tussen de universiteiten al had aangekondigd milder te zijn, red.) het daar in het overleg ook wel mee eens en waren ze misschien iets te voortvarend geweest.'

  • Dit artikel is een fragment uit de Navraag met Luc Sels. Lees hem in dit artikel of in de pdf-editie van Veto.
Powered by Labrador CMS