nieuws> Externe review van KU Leuven-aanpak op komst

Grensoverschrijdend gedrag: Sels staat open voor extern, onafhankelijk meldpunt

In een mail naar het personeel verdedigt Luc Sels de aanpak van de KU Leuven en stelt hij verbeteringen voor. Hij heeft twijfels bij een extern, onafhankelijk meldpunt, maar doet de deur niet dicht.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Op vrijdagnamiddag heeft rector Luc Sels een mail naar het KU Leuven-personeel gestuurd over de universitaire aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Die is ondertussen gepubliceerd op KU Leuven Blogt.

In de mail erkent Luc Sels dat een universiteit een kwetsbare gemeenschap is door de hiërarchische omgeving. Daarom moet de universiteit kijken waar het beter kan en moet. 'Een ambitieuze academische instelling die echt inclusief wil zijn, kan zich niet permitteren om op dit vlak stil te blijven staan', schrijft hij.

Niet de eerste mail

Sels' mail is niet de eerste aan de universiteit. Vorige week donderdag schreef Steven Eggermont, de decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, er al een naar het faculteitspersoneel. Daarin was hij ook licht kritisch over de huidige aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Sinds de oprichting van het centraal Meldpunt Overschrijdend Gedrag is het aantal meldingen sterk gestegen

Deze maandag was er ook een mail van Liesbet Heyvaert, decaan van de faculteit Letteren, naar studenten. Daarin benadrukte ze vooral dat je bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag of de vertrouwenspersoon voor studenten terecht kan.

Sels' mail is dus wel de eerste universiteitsbrede mail aan de KU Leuven. Vorige week stuurde Caroline Pauwels, de rector van de VUB, er al eentje naar haar universiteit. Voorlopig is er nog geen mail over grensoverschrijdend gedrag naar KU Leuven-studenten verstuurd.

Meldpunt

Sels verdedigt in zijn bericht in de eerste plaats de weg die de KU Leuven heeft afgelegd. Sinds de oprichting van het centraal Meldpunt Overschrijdend Gedrag in 2017, is het aantal meldingen sterk gestegen: van een twintigtal per jaar naar zo'n 140 in 2020. Hij verwijst nog naar een reeks andere maatregelen die de universiteit al heeft genomen.

Het resultaat van de externe review moet publiek worden gemaakt

Een omgooi van het beleid komt er dus niet, Sels wil er vooral op voortbouwen. 'Om nu een antwoord te geven aan die terechte bezorgdheid in de ruimere samenleving, is geen radicale ommezwaai nodig, noch "plots" nieuw beleid dat "onder druk" ingevoerd wordt', schrijft de rector. 'Neen, deze maatschappelijke evoluties leven ook al enige tijd in de universiteit.'

Ten eerste kondigt de rector een externe review aan van de aanpak. Het resultaat van dat onderzoek moet publiek worden gemaakt. De uitvoerders van dat onderzoek zullen een 'onafhankelijke commissie' zijn, maar de huidige vertrouwenspersonen moeten er volgens de rector wel 'goed vertegenwoordigd' zijn.

Tuchtreglement voor academisch personeel

De universiteit heeft vorig jaar het orde- en tuchtreglement voor studenten herzien, onder andere in de nasleep van de zaak-Reuzegom. Een herziening voor het academisch personeel staat ook op de planning, zegt Sels.

'Een externe audit mag niet eenmalig zijn'

Luc Sels, rector KU Leuven

Indien nodig, wil de KU Leuven ook het team van drie vertrouwenspersonen aan de KU Leuven uitbreiden. Een 'tweede (vrouwelijke)' centrale ombudspersoon, naast Pol Ghesquière, kan ook een optie zijn, schrijft de rector.

Er komt meer aandacht 'voor het voorkomen, tijdig signaleren en opvolgen van vormen van grensoverschrijdend gedrag' in de cursussen voor leidinggevenden aan de faculteit, gaat Sels verder. De rector schrijft ook over het belang van nazorg, maar daar wordt hij niet heel concreet.

Tot slot wil Sels informatie over gevallen van grensoverschrijdend gedrag beter ontsluiten, zodat de universiteit er meer lessen uit kan leren, en de aanpak van de universiteit consequent opnieuw evalueren. Hij spreekt van een evaluatiecyclus van bijvoorbeeld zes jaar. 'Een externe audit mag niet eenmalig zijn.'

Onafhankelijk meldpunt

Onderaan zijn mail komt Sels op het onafhankelijke, externe meldpunt waar sommigen, zoals kinderpsychiater Peter Adriaenssens, de voorbij weken voor hebben gepleit. De Morgen schreef vorig weekend dat er vier jaar geleden zo'n Vlaanderenbreed meldpunt op tafel heeft gelegen, maar de instellingen er toen geen fan van waren.

Ik heb echter geen fundamentele bezwaren als er overtuigende argumenten "pro" zijn'

Luc Sels, rector KU Leuven

Sels vindt dat zo'n meldpunt 'een melder verder weg brengt van de universiteit die uiteindelijk toch zelf het heft in handen zal moeten nemen in een traject van remediëring, opvolging of tucht'. De stijging van het aantal meldingen aan de KU Leuven toont volgens de rector aan dat een goede interne aanpak kan werken. 'Slachtoffers vinden duidelijk sneller de weg naar het Meldpunt.'

Maar de rector heeft 'geen fundamentele bezwaren als er overtuigende argumenten "pro" zijn'. 'Ik ga graag in overleg met de andere universiteiten en de bevoegde ministers om te bekijken hoe een extern meldpunt zo vormgegeven kan worden dat het de sterktes van een vertrouwensnetwerk optimaal aanvult', schrijft hij.

Sels wil vooral beklemtonen dat mensen zich niet mogen verschuilen achter een pleidooi voor een extern meldpunt. 'Want ook als dat er komt, ontslaat ons dat niet van onze plicht om binnen de universiteit nog beter te worden in een verantwoordelijkheid waarin we duidelijk groeien.'

Powered by Labrador CMS