reportage> Volg de start van het academisch jaar aan de KU Leuven hier op de voet

Herbeleef de opening van het Academiejaar

Vandaag betekent het begin van een nieuw academiejaar aan de KU Leuven, onder de nieuwe leiding van rector Luc Sels. Volg zijn openingsspeech, de traditionele stoet der togati en nog veel meer.

12u53

'Ik verklaar bij dezen het academiejaar 2017-2018 officieel voor geopend.' En wij deze liveblog voor gesloten.

12u50

Ook het internationaal beleid blijft een topic hoog op de agenda. Sels wil het netwerk vergroten.

De samenwerking met zusteruniversiteit Université Catholique de Louvain-la-Neuve wordt geprezen. Ook met de andere universiteiten wil Sels blijven samenwerken: 'Er is heus genoeg plaats voor vijf universiteiten.' Een grote breuk dus met het verleden en met wat Torfs graag propageerde. 'Geen enkele universiteit is gewoon een van de vijf.'

12u47

Wat met zingeving in het onderwijs? 'Lieven Boeve kan absoluut rekenen op mijn steun', klinkt het bij de rector. 'Ook als we niet altijd dezelfde mening delen.' Zo is Sels fan van een centraal examen, een idee dat het hoofd van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet zo genegen is. Maar de samenwerking zal hoe dan ook hecht zijn.

12u43

'Het gaat goed met onze universiteit. Dat schept vertrouwen bij een nieuw mandaat.' Luc Sels, 'de laatste hindernis', begint aan het slotwoord.

12u26

Een scherpe Benoit neemt het op voor het academisch-technische personeel (ATP). Ze pleit voor een inclusief in plaats van hiërarchisch beleid. 'Nog te vaak worden we niet gezien als medewerker, maar als onderwerker.' Wel is ze hoopvol over Sels, die het in zijn campagne opnam voor het ATP.

Seurs heeft het dan weer op het belang van een diverse studentenpopulatie. Socio-economische factoren mogen geen barrière betekenen voor een academische opleiding.

12u18

Speeches van Bert Cornillie, vertegenwoordiger van het (zelfstandig?) academisch personeel; van Isabelle Benoit, vertegenwoordiger van het administratief-technisch personeel en van Kevin Seurs, voorzitter van Studentenraad KU Leuven.

Cornillie haalt uit naar de zwaarte die een academische loopbaan met zich meebrengt. Ook wetenschapsfraude wordt aangehaald, die hij linkt aan het overdreven competitief klimaat. 'Basisfinanciering kan het verschil maken.' Rector Sels was tot nu toe gematigd en voorbehouden over het systeem om onderzoekers een gedeeltelijke vaste, niet-competitieve financiering te geven.

12u08

Wat heeft het academiejaar in petto? Een filmpje gidst ons eerst door de hoogtepunten van het vorige, met een opening door voormalig rector Rik Torfs, waar Luc Sels het in mei nipt van haalde in een spannende verkiezingsperiode.

12u01

Chantal Van Audenhove is vicerector Studenten- en Diversiteitsbeleid. Van Audenhoves speech over diversiteit is weinig vernieuwend. Wel eindigt ze met een aantal concrete focuspunten: er komen aangepaste schakel- en voorbereidingsprogramma's, er zal worden ingezet op coaching, heroriëntering en peerwerking. Daarnaast wil de vicerector de aandacht vestigen op rolmodellen. Bovendien blijft aangepaste ondersteuning voor bijzondere doelgroepen van belang.

11u56

Lievens heeft het over het inzetten van MOOCs, ook in de samenwerking met ontwikkelingslanden. Dat is niet vanzelfsprekend. Vorig jaar berichtte Veto over het gevaar van MOOCs voor landen in ontwikkeling en de link met neokolonialisme.

11u45

Peter Lievens, vicerector Internationaal beleid, speecht over de uitdagingen van de internationalisering. Hij steekt van wal in het Engels, schakelt dan over op het Nederlands. De vicerector switcht tussen beide talen in zijn speech die veel vragen opwerpt, maar er weinig beantwoordt.

11u25

De speeches gaan van start. Kersvers rector Luc Sels opent het nieuwe academiejaar, 'niet alleen in Leuven, maar ook op alle campussen.' Ook dank: 'In het bijzonder aan het vorig bestuur, onder leiding van Rik Torfs. Ik wil beklemtonen dat die dank gemeend is. Wij zullen in sommige domeinen heel andere keuzes maken, maar in andere keuzes die ons verbinden.'

11u24

Ook ex-activist Reine Meylaerts, nu vicerector Onderzoek, blijft niet onopgemerkt op sociale media. Meer over de gevoelige grens tussen haar activisme en neutraliteit, lees je hier.

11u18

Op Twitter wordt gereageerd op de plannen rond de herindeling van het academiejaar en de rol van de studenten daarin.

11u15

Studenten reageren op de al heel concrete berichtgeving over de herindeling van het academiejaar. Elise De Sadeleer zat als studentenvertegenwoordiger in die werkgroep. 'Het plan is om de discussie meer over de implicaties van een herindeling te houden en de scenario's als guidelines te gebruiken.' De rector wil nu vooral werk maken van de discussie. 'Voor ons als studenten is het vooral belangrijk dat die breed en fundamenteel wordt gevoerd. Niet louter een aanpassing in de kalender, maar ook in het lesgeven zelf.'

10u45

Het was overigens even verslikken in de koffie, deze ochtend. Het Nieuwsblad meldt dat Sels de herindeling van het academiejaar op de agenda wil brengen. Dat is niet zo gek, daar de discussie al een hele tijd aansleept en een werkgroep vorig jaar verschillende scenario's hiervoor heeft uitgewerkt. Volgens Het Nieuwsblad zou Sels nu met een heel concreet voorstel naar buiten komen: herexamens in juni, de kerstvakantie vrij.

'We zijn verbaasd dat zulke concrete denkpaden al in de media verschijnen', zegt Kevin Seurs, voorzitter van de Studentenraad KU Leuven. 'Voor ons moet eerst de discussie gevoerd worden over de manier waarop het onderwijs er aan de KU Leuven moet uitzien. Dan is een herindeling die dat accommodeert bespreekbaar.'

10u18

Zowaar even Arabische gezangen en boeddhistische mantra's tijdens de kerkdienst. Ook andere levensbeschouwingen krijgen een plaats en mogen een woordje doen. Harmonie is het sleutelwoord. Diversiteit, iemand?

10u09

De oplettende toeschouwer heeft ook gemerkt dat de togati niet allen dezelfde toga dragen. De toga is van zwart laken en heeft een fluwelen kraag, waarbij de zijranden en de kraag zelf de kleuren van de betreffende faculteit dragen. Iedere faculteit heeft een eigen kleur. Zo draagt een professor van de Faculteit Wetenschappen een toga met blauwe accenten en zijn collega van Letteren een met maïskleur. De rector en ererectoren hebben dan weer aangepaste toga's. De rector gaat gekleed in een toga met een rode kraag en een rode baret, de ererector valt te herkennen aan zijn zwarte baret met brede rode rand.

9u45

Ondertussen is de kerkelijke dienst van start gegaan. Je voelt de 'K' van KU Leuven hier nog erg. Professor Jacques Haers, priester van de Universitaire Parochie, gaat voor.

9u40

9u30

De stoet is vertrokken. De actiegroep Stop LAW-TRAIN overhandigden rector Luc Sels een taart. Hij reageerde erg vriendelijk: 'Dankjewel dat jullie dit op deze manier overhandigen. Ik had iets veel erger gevreesd.'

9u25

De stoet vertrekt zoals gewoonlijk te laat. De 'aanmoedigende' togati laten het niet aan hun hart komen.

9u16

Een erehaag vormt zich intussen voor Sels en zijn gevolg. Het is vooralsnog wachten op de stoet.

9u02

Een opgemerkte aanwezige is de actiegroep Stop LAW-TRAIN, die zich kant tegen het controversiële samenwerkingsverband tussen de KU Leuven en enkele 'onbetrouwbare' Israëlische partners. Nadat ze eerst per ongeluk het alarm van hun megafoon laten afgaan, maken ze hun opzet voor vandaag duidelijk. 'Vandaag is geen protestactie, maar een aanmoediging. We zijn ervan overtuigd dat de KU Leuven de juiste beslissing zal nemen'. Onder de protestanten zijn ook enkele professoren in toga.

9u

'Momenteel nog alles onder controle,' meldt rector Luc Sels, terwijl de stoet zich klaarmaakt om te vertrekken. Een kleine menigte heeft zich al verzameld. Ook de politie is (minstens even talrijk) aanwezig.

Powered by Labrador CMS