artikel> Getrapt systeem volgens Amerikaans principe

Hoe studenten de volgende rector stemmen

Dit jaar kan elke student een stem uitbrengen. Het systeem doet denken aan het Amerikaanse kiessysteem: elke faculteit heeft kiespersonen die dan nog eens zelf een ‘echte’ stem uitbrengen.

Gepubliceerd

Hier lees je hoe de stemprocedure tot stand kwam, hier lees je het artikel over de uiteindelijke stemming vorig academiejaar.

Zo’n tien procent van het totale aantal stemmen is voorbehouden voor studenten. Vier jaar geleden koos de Leuvense studentenkoepel LOKO ervoor om de rector te kiezen volgens een getrapt systeem: de kringen ‘raadpleegden’ hun achterban en hun kiespersonen stemden vervolgens de rector zij wensten.

De ‘raadpleging’ moest zorgen voor het democratisch aspect. Er werd expliciet gekozen om niet alle studenten te laten stemmen, maar alleen ‘mensen die zich verdiept hebben in de materie’. ‘Als elke student kan stemmen worden de verkiezingen gemakkelijk een banale populariteitstest’, verklaarde Frederik Deman, preses van geneeskundekring Medica, toen.

Dit keer koos de Studentenraad KU Leuven (Stura) voor een andere weg. Er wordt nog altijd gewerkt met een getrapt systeem per faculteit (en dus ook met kiespersonen). Dit keer mogen de studenten echter zelf een ‘adviserende’ stem uitbrengen op zogenaamde ‘facultaire congressen’. Op die facultaire congressen zijn alle studenten van de faculteit welkom om te discussiëren en uiteindelijk ook te stemmen op hun kandidaat. ‘Met die stemmen gaan de kiespersonen dan naar de hokjes’, vertelt Diede Michiels van Stura, die het dossier opvolgt.

‘In principe stemmen de kiespersonen van de faculteit op één kandidaat en stemmen ze dus in blok, maar we laten de vrijheid aan de facultaire overlegorganen (FO’s, de studentenvertegenwoordigers per faculteit, red.) om dat zelf te beslissen’, licht Michiels verder toe. ‘Er wordt vanuit Stura geen advies opgelegd.’

Het is in principe oncontroleerbaar of de studentenvertegenwoordigers uiteindelijk stemmen op de kandidaat die als winnaar uit het facultair congres naar boven komt. Dat verklaarde althans toenmalig voorzitter Joris Gevaert aan Vetovorig jaar. ‘Misschien stelt dat probleem zich minder wanneer er slechts per faculteit in blok gestemd wordt.’

Stura ondersteunt de logistieke organisatie van de facultaire congressen en voorziet ruimte voor discussie. De facultaire congressen van eind april tot begin mei. 9 mei is de eerste stemronde.

Powered by Labrador CMS