artikel> Inschrijvingsaantallen vertonen duidelijke trends

Humane wetenschappen daalt, Wetenschap en Technologie stijgt

De start van het academiejaar betekent ook een balans opmaken van de inschrijvingsaantallen. De nieuwe bachelorinschrijvingen blijven stabiel, terwijl de internationale instroom lijkt te dalen.

Gepubliceerd

De statistieken kun je hier zelf raadplegen.

Hoewel het gaat om voorlopige inschrijvingsaantallen (er kan in oktober nog worden ingeschreven), zijn bepaalde trends aan de KU Leuven wel duidelijk. Het aantal nieuwe bachelorinschrijvingen lijkt te stabiliseren. Dat is in tegenstelling tot wat eerder in nationale media is verschenen.

Bepaalde faculteiten gaan er sterk op vooruit (zoals Wetenschappen en Architectuur), bepaalde faculteiten duiken stevig naar beneden (Letteren, Bio-ingenieur, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen).

Binnen de faculteiten zelf zijn er heel wat schommelingen en merkwaardigheden. Binnen de groep Humane Wetenschappen gaat de Nederlandstalige bacheloropleiding van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) er voorlopig sterk op vooruit (+48.7%), terwijl de Engelstalige bachelor serieus lijkt te dalen (-31.6%). Binnen de faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen (FEB) dalen de inschrijvingen op Campus Brussel met 10%, terwijl Antwerpen er met 7% op vooruit gaat.

Ook Letteren in Campus Brussel daalt (-16.9%). Letteren Campus Leuven gaat er een stevige 13.4% op achteruit, terwijl Letteren aan de Kulak lijkt te boomen (+10.2%). Verder gaat binnen de Humane Wetenschappen pyschologie er serieus op achteruit (-15.7%).
Binnen de groep Wetenschap en Technologie doen Industrieel Ingenieur (-4.8%) maar vooral Bio-Ingenieur (-9.6%) het niet goed. Binnen de grote faculteit Industrieel Ingenieur stijgt Campus Oostende met 83.3%! Campus Diepenbeek (-23.1%) en Geel (-13.6%) gaan er dan weer sterk op achteruit. Binnen Architectuur stijgt Campus Gent fel (+20.5%), maar daalt Campus Brussel dan weer (-18.8%).

Binnen de groep Biomedische Wetenschappen blijft Geneeskunde stabiel, stijgt Farmaceutische Wetenschappen (3.4%) lichtjes en gaat Beweging- en Revalidatiewetenschappen (+9.3) er sterk op vooruit.

Zijn er nu al eenduidige conclusies mogelijk? Moeilijk. De campussen in Brussel lijken het moeilijk te hebben. Of dat met de aanslagen van 22 maart te maken heeft, moet verder onderzoek uitwijzen.

Daling internationale studenten?

Het aantal internationale studenten lijkt ook af te nemen, hoewel het hier nog bijzonder vroeg is om definitieve uitspraken te doen. Internationale studenten schrijven zich vaak laat in, waardoor het beeld momenteel vertekend kan zijn.

Door de manier waarop de KU Leuven haar inschrijfgegevens online zet, is hier de exacte daling moeilijk te bepalen. Vorig jaar, op dezelfde datum, hadden zo'n 2.800 nieuwe internationale studenten zich ingeschreven (alle opleidingen). Nu zijn dat slechts 2.500 nieuwe internationale studenten.

Powered by Labrador CMS