nieuws> Hogescholen denken actief mee over aanpak lerarentekort

Kwart meer inschrijvingen voor lerarenopleidingen UCLL

Hogeschool UCLL lost de eerste cijfers van haar inschrijvingen. Een positieve trend is zichtbaar bij de lerarenopleidingen, al is het lerarentekort daar nog lang niet mee opgelost.

Gepubliceerd

Volgens eerste berekeningen van de hogeschool UCLL zijn er 25 procent meer inschrijvingen voor de lerarenopleidingen dan op hetzelfde moment vorig jaar. Er is een stijging merkbaar in alle lerarenopleidingen van de hogeschool en op al haar campussen. Het gaat om ongeveer 120 extra studenten in het totaal.

De hogeschool deelt die cijfers met de nodige voorzichtigheid. Volgens hen schrijft de helft van de eerstejaarsstudenten zich namelijk maar in september in. 'De kans is echter groot dat die trend ook eind september bevestigd zal worden', vullen ze aan.

'De groei in studentenaantallen zal nog vele jaren moeten aanhouden om het lerarentekort te kunnen wegwerken'

Hogeschool UCLL

Volgens Greet Decin, programmadirecteur van de UCLL-lerarenopleiding, is die kentering er ondanks het overwegend negatieve en demotiverende nieuws over het onderwijs. 'De studenten die zich inschrijven moeten er dus vanuit een intrinsieke motivatie voor gekozen hebben', meent ze. Volgens haar zal die motivatie ervoor zorgen dat ze als leerkracht ook langer hun job zullen blijven uitoefenen.

Lerarentekort nog niet van de baan

Deze positieve signalen veranderen uiteraard niets aan het actuele lerarentekort. De hogeschool erkent dit ook. Volgens hen zal de groei in studentenaantallen nog vele jaren moeten aanhouden om het tekort weg te werken.

Volgens Greet Decin moet er dan ook ingezet worden op het verlagen van de uitstroom tijdens de loopbaan van leerkrachten. 'Er zijn prioritaire acties nodig om leerkrachten meer tijd en ruimte te geven', stelt ze. De UCLL wil samenzitten met scholen, bestuurders en pedagogen om daarrond ondersteuningsmodellen op te zetten.

Het verhogen van de instroom van leerkrachten met een masterdiploma wordt heel belangrijk

Ook andere hogescholen werken aan manieren om het lerarentekort aan te pakken. Zo lanceerde de West-Vlaamse hogeschool Vives onlangs een project samen met de katholieke scholengemeenschap van Kortrijk. Zij willen startende zij-instromers tijdens hun opleiding uitvallende leerkrachten laten vervangen. Hiermee proberen ze vooral op korte termijn de uitval op te vangen.

Masters gezocht

Volgens prognoses zal de vraag naar leerkrachten in de toekomst nog blijven groeien. Het aantal leerlingen in het onderwijs zal namelijk nog toenemen. In het secundair onderwijs zal de nood aan meer werkkrachten het hoogst zijn. De toename van leerkrachten met een masterdiploma wordt dus heel belangrijk.

Over de inschrijvingen voor het volgende academiejaar bij de universitaire lerarenopleidingen zijn er momenteel nog geen cijfers bekend. Sinds die opleidingen werden omgevormd tot educatieve masters in 2019, lossen ze nog niet alle verwachtingen in.

Zo getuigde Karel Van Nieuwenhuyze, de programmadirecteur van de educatieve masteropleidingen aan de KU Leuven, vorig jaar nog in Veto dat de KU Leuven nog niet tevreden is over de inschrijvingscijfers van haar lerarenopleidingen.

Bovendien kennen die educatieve masteropleidingen een grote uitval. Studenten vinden de werklast te groot en de opleiding te theoretisch vormgegeven. Om de groeiende nood aan leerkrachten met een masterdiploma op te vangen, is het verminderen van de uitval noodzakelijk.

Powered by Labrador CMS