artikel> Studentenraad de komende maanden op zoek naar nieuw equipe

Nieuwe verkiezingen Stura worden waarschijnlijk over de zomer getild

Na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen stelt Stura haar verkiezingen voor het kernbestuur opnieuw uit. Vier mandatarissen voor Internationaal en Duurzaamheid werden dit weekend wel al ingezworen.

Tijdens de Algemene Vergadering van vrijdag 10 mei zou Stura normaal een nieuwe voorzitter verkiezen. Tijdens de vergadering zelf bleek dat twee leden van de opkomende kernploeg van kandidaat-voorzitter Sander Vanmaercke (huidig ondervoorzitter) voorlopig niet meer opkwamen. De vijf kandidaten voor het kernbestuur hadden een gezamenlijke visietekst ingediend.

Dit zorgde voor twijfel bij de AV-leden, aangezien de twee leden hoog aangeschreven staan. Bovendien ontstonden tijdens de procedure twijfels over de neutraliteit van het kiescomité. Een aantal kritische vragen die de AV had ingestuurd waren niet geselecteerd.

'Stura heeft intern structureel gefaald als een verkiezing dergelijke persoonlijke schade veroorzaakt bij zoveel mensen'

Hannes Dewaele, mandataris Onderwijsraad, in zijn ontslagbrief

Terwijl de kandidaat-voorzitter zich afzonderde om zich voor te bereiden, werd een afzonderlijk overleg belegd tussen de voorzitters van de verschillende fracties. Zij vroegen om de verkiezing een week uit te stellen.

Een woelige week

Zondag bleek dat Hannes Dewaele, mandataris Onderwijsraad bij Stura, vlak na de vergadering zijn ontslag had ingediend. Hij was lid van het Algemeen Bureau (de vergadering van mandatarissen), dat zelf een aantal kritische vragen voor Vanmaercke had ingestuurd. Heel wat daarvan waren niet behandeld.

In zijn ontslagbrief zei Dewaele dat de wijze waarop de laatste weken verlopen waren en de manier waarop iedereen tegen elkaar gedaan had voor hem niet meer houdbaar waren. 'Stura heeft intern structureel gefaald als een verkiezing dergelijke persoonlijke schade veroorzaakt bij zoveel mensen.'

Woensdagochtend maakte Ilse Paepe ook haar ontslag uit het driekoppige neutrale kiescomité bekend. Ze schreef dat ze 'de neutraliteit ten aanzien van de kandidaten wou doorbreken' zodat ze 'de AV informatie kon verschaffen om een goed geïnformeerde keuze te maken.'

'Wanneer emoties zich blijven opstapelen, moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden'

Sander Vanmaercke, ondervoorzitter Stura

Met welk belangrijk nieuws zij naar buiten wou stappen zullen we nooit weten, want diezelfde dag trok Vanmaercke zijn kandidatuur definitief in. Dat deed hij kort nadat Lotte Delemarre, een van de twee twijfelende leden, aan hem bekend had gemaakt dat ze niet meer zou opkomen onder hem.

Vanmaercke stuurde een brief uit naar de leden van de Algemene Vergadering waarin hij de beslissing bekendmaakte. 'Het is van cruciaal belang dat de rust kan terugkeren', reageerde hij daarover. 'De commotie van de voorbije dagen staat een serene verkiezing in de weg. We kunnen ons niet permitteren zonder bestuur te zitten. Wanneer emoties zich blijven opstapelen, moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden.'

Hoe moet het verder?

Nu Vanmaercke van het toneel is verdwenen, moet men op zoek naar een nieuw team. De organisatie wil hiervoor haar tijd nemen. Vrijdag zijn alvast mandatarissen voor vier 'lichtere' mandaten verkozen (Internationaal en Duurzaamheid), voor alle andere mandaten vroegen de kandidaten uitstel.

Er kan al een volledig nieuwe ploeg opkomen in juni, maar zoals de kaarten nu liggen lijkt dat weinig waarschijnlijk. De mandaten van de huidige ploeg van voorzitter Robbe Van Hoof loopt nog tot 1 augustus. Die termijn kan eventueel nog verlengd worden tot er een nieuw team is.

Powered by Labrador CMS