artikel> KU Leuven krijgt positieve beoordeling

NVAO overhandigt instellingsreviews

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) overhandigde vandaag de instellingsreviews aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ook de KU Leuven is geslaagd.

Gepubliceerd

Er werd gekeken of de instellingen een eigen onderwijsvisie hebben geïmplementeerd en of ze zelf in staat zijn om de kwaliteit van hun opleidingen op te volgen. Een positieve beoordeling zorgt ervoor dat de instellingen zelf de kwaliteit van hun opleidingen kunnen opvolgen en verantwoorden. Deze waren volgens veel instellingen te tijdrovend en beknotten de autonomie.

Zestien geslaagden

Naast de individuele rapporten, stelde de NVAO ook een overzichtsrapportage voor. Zestien instellingen kregen een positieve beoordeling, waarvan twee met voorwaarden. Voor twee andere instellingen loopt de beoordeling nog.

De NVAO blikt tevreden terug op de bezoeken. 'Uit deze eerste ronde blijkt nu dat die nieuwe weg een logische evolutie is. De kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen is zonder meer goed te noemen', aldus Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO. 'Maar nog belangrijker: de voorbije ronde sterkt het idee dat de instellingen klaar zijn om die kwaliteit in de toekomst zelf te verzekeren en te verantwoorden.' Volgens Hilde Crevits, minister van Onderwijs, 'bevestigt het rapport zwart op wit de hoge kwaliteit van ons hoger onderwijs.'

Extern perspectief

De organisatie prijst dat het onderwijs inspeelt op maatschappelijke uitdagingen en dat diversiteit overal een centrale thematiek is. Toch worden ook punten van kritiek aangehaald. Zo zou over het algemeen het extern perspectief mogen worden versterkt bij alle instellingen, bijvoorbeeld door onafhankelijke peers van andere universiteiten uit te nodigen. Ook in het rapport van de KU Leuven komt dit aandachtspunt prominent naar voren.

Bron: berichtgeving NVAO

Powered by Labrador CMS