nieuws> Week 6 - 19 december

Onderwijs kort

​Er zijn nieuwe Vlaamse studievoortgangsregels, nieuwe verplichte ijkingstoetsen en meer personeelsleden: de voorbije twee weken in het hoger onderwijs in acht punten.

Gepubliceerd

Samen studeren opnieuw mogelijk

De examenperiode staat weer voor de deur. Daarom vroeg Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) via een omzendbrief om veilige, lokale studieruimtes opnieuw mogelijk te maken. De belangrijkste punten zijn de volgende: de ruimtes moeten verlucht worden, de zitplaatsen moeten voldoende uit elkaar staan en de studenten moeten zich registreren in functie van contact tracing. Minister Bart Somers (Open Vld) heeft de omzendbrief inmiddels bevestigd, waardoor ook in deze blokperiode al unieke stille studieplekken de kop hebben opgestoken. Zo kan je in Limburg zelfs op café of in de chirozalen studeren

Daar zijn de Vlaamse studievoortgangsregels

Vrijdagavond heeft de Vlaamse regering een principieel akkoord bereikt over nieuwe studievoortgangsregels. De regering had in 2019 een 50% CSE-regel en een harde knip aangekondigd, maar het uiteindelijke voorstel was een pak genuanceerder. Dat bevat vooral een veralgemening van het systeem van de mijlpaal, ontwikkeld door de KU Leuven.

Meer verplichte ijkingstoetsen

Je moet vanaf volgend academiejaar ook een ijkingstoets afleggen voor je mag starten in Farmaceutische Wetenschappen, Wiskunde, Fysica en Bio-ingenieurswetenschappen, zo heeft de Vlaamse regering beslist op diezelfde ministerraad. Sinds dit jaar is ook de ijkingstoets van industrieel ingenieur verplicht.

De resultaten van de toets blijven indicatief en niet-bindend, maar volgens het nieuwe voorontwerp moeten er in de toekomst altijd gevolgen komen aan de resultaten van verplichte ijkingstoetsen. Dat is nu slechts in een paar opleidingen het geval. In het voorontwerp staat ook het eerder aangekondigde toelatingsexamen Diergeneeskunde.

12,5 miljoen

De Vlaamse regering pakt een constructiefout aan in de onderwijsfinanciering. Op dit moment wordt de looncomponent in de werkingsenveloppe van de instellingen nog bepaald door de verwachte inflatie, in plaats van de reële inflatie. Vanaf 2023 zal dit wel het geval zijn.

De voorbije maanden steeg de inflatie sterk, waarvoor de instellingen zelf moeten betalen. Omdat de nieuwe regeling pas over twee jaar in voege treedt, maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 12,5 miljoen euro vrij voor de meeruitgaven van dit jaar.

5% meer personeel

De vijf Vlaamse universiteiten hebben tesamen 36.195 personeelsleden te werk gesteld in 2021, een stijging van 5% tegenover vorig jaar. Dat is goed voor 28.579 voltijdse equivalenten, zo leren de jaarlijkse personeelsstatistieken van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). De cijfers dateren van 1 februari 2021.

De stijging in personeelsleden bevindt zich vooral in doctoraten, postdoctorale onderzoekers en administratief en technisch personeel. Het universiteitspersoneel kleurt ook steeds internationaler, met nu bijna een derde van niet-Belgische nationaliteit.

Versterk je mentale gezondheid

De Vlaamse overheid heeft MoodSpace gelanceerd, een online studentenplatform voor mentale gezondheid. Je kan er informatie vinden of online trajecten doen, bijvoorbeeld om je tijd en energie beter in handen te nemen. Er is meer dan een jaar aan het platform gewerkt, dat ook getuigenissen van studenten en een zelftest bevat. Het platform is bewust dicht tegen de blokperiode gelanceerd.

KU Leuven reikt zes eredoctoraten uit

Op 2 februari 2022, het Patroonsfeest, reikt de universiteit zes eredoctoraten uit. De eerste is voor immunoloog Jean-Laurent Casanova, wiens lab genetische fouten ontdekte voor tal van infectieziekten, waaronder COVID-19.

Architecten en Pritzker Prize-winnaars Yvonne Farrell en Shelley McNamara zijn gekozen vanwege hun visionaire projecten die ze telkens in hun 'eigen unieke context' weten te integreren.

De vierde laureaat is Philippe Grandjean, wiens onderzoek de grondslag vormt van de nieuwe blootstellingsnormen (vastgelegde limieten op blootstelling aan elektromagnetische velden, red.) binnen de Europese Unie.

Nancy Kanwisher verdient haar titel vanwege de ontdekking van kleine regio's in de hersenen die specifieke mentale functies aanbelangen zoals de 'fusiform face area', die actief wordt bij gezichtsherkenning.

De laatste gaat naar theoretische fysicus Juan Maldacena, ontdekker van de 'holografische dualiteit' tussen kwantumveldentheorie en snaartheorie.

Nieuwe maatregelen tegen het lerarentekort

Volgens vacaturecijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is het lerarentekort in het secundair onderwijs dit jaar verdrievoudigd.

De nieuwe maatregelen om het tekort te bestrijden, goedgekeurd door de Vlaamse regering, zijn dus broodnodig. 'Over veel van deze maatregelen wordt al lang gesproken, nu worden ze eindelijk realiteit', stelt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Onder meer de anciënniteit die je kan meenemen als je overschakelt naar het onderwijs om een van de vastgelegde knelpuntvakken te doceren, wordt verhoogd. Vanaf 2022 zullen zij-instromers zo tot tien jaar anciënniteit kunnen meenemen.

Verder worden de knelpuntvakken uitgebreid met extra vakken en ambten en zal er in de toekomst ook extra loon verkregen kunnen worden voor extra uren. De volledige lijst van maatregelen vind je hier.

Powered by Labrador CMS