artikel> Uitbreiding zet in vanaf academiejaar 2020-2021

Opleidingen bio- en industrieel ingenieur krijgen verplichte ijkingsproef

De opleidingen bio- en industrieel ingenieur krijgen een verplichte, niet-bindende ijkingsproef, bevestigt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Gepubliceerd

Vanaf academiejaar 2020-2021 zullen toekomstige studenten bio-ingenieurs- en industriële ingenieurswetenschappen verplicht zijn deel te nemen aan een ijkingsproef vooraleer ze kunnen beginnen met de opleiding. Dat werd gisteren beslist op de VLIR, samen met de rectoren van de Vlaamse universiteiten, 'onder voorbehoud van aangepaste structurele financiering en validiteit van de toetsen'. Deelname aan de proef is een absolute voorwaarde, maar de resultaten zijn niet bindend.

Vorig jaar kwam er voor de opleiding burgerlijk ingenieur al zo’n verplichte ijkingsproef. 1300 studenten namen eraan deel, dat is 85% meer dan toen de proef niet verplicht was. Daarvan behaalde 55% een voldoende, wat dan weer in lijn ligt met vorige jaren. Ook voor de opleiding diergeneeskunde is er een verplichte ijkingsproef. Verschillende universiteiten bieden daarnaast ook vrijblijvend tal van ijkingsproeven aan.

Uitbreiding naar alle opleidingen

Vanuit het Ministerie van Onderwijs klinkt al een tijdje een duidelijke vraag aan universiteiten om meer in te zetten op verplichte, niet-bindende toelatingsproeven, ook in de humane wetenschappen. ‘Elke student in spe zou de meerwaarde van dergelijke proeven moeten kennen', zei Minister Hilde Crevits daarover in Veto. 'Samen met de VLUHR (Vlaamse universiteiten en hogescholenraad, red.) is de afspraak in het voorjaar 2019 een schema te maken voor de uitbreiding.’

Over het effect van ijkingsproeven bestaat heel wat onduidelijkheid. Aan de UHasselt is men er al langer openlijk tegen gekant, omdat de voorspellende waarde van de proef te laag zou liggen en het afschrikeffect te hoog. ‘Uit cijfers blijkt dat één op vier jongeren die goed scoren op de ijkingstoets toch niet slaagt in de opleiding’, zei Luc De Schepper, rector van de UHasselt, nog in dit blad. ‘Erger nog: één op drie jongeren die een negatief advies zou hebben gekregen, haalt het toch.’ Onderzoek zou ook uitwijzen dat dergelijke proeven vooral een extra drempel zijn voor kansengroepen en een afschrikkend effect hebben.

De focus zou echter niet liggen op het voorspellende karakter van de proeven. Ze moeten toekomstige studenten vooral een goed zicht geven op hun startcompetenties en mogelijke valkuilen. Tegenover de proeven zou er ook een ondersteuningsaanbod komen te staan. Studenten kunnen zich dan bijvoorbeeld wenden tot zomercursussen en andere remediëringstrajecten.

Later meer.

Powered by Labrador CMS