artikel> Impact van 30% CSE regel vooral groot bij de groep Humane Wetenschappen

Rechtenfaculteit moet herinschrijving 40% studenten weigeren

Eerder maakte de KU Leuven bekend dat 26,9% van de vorige eerstejaarsstudenten zich dit jaar niet mag herinschrijven in dezelfde richting. De verschillen tussen de faculteiten zijn opvallend groot.

Gepubliceerd

Wie aan de KU Leuven in zijn eerste jaar minder dan 30% cumulatieve studie-efficiëntie (of 18 studiepunten) behaalt, kan zich het jaar erop niet meer inschrijven voor diezelfde opleiding. Die regel geldt nu voor het eerst voor de eerstejaars die zich vorig academiejaar hebben ingeschreven. 26,9% haalde minder dan 30% CSE, maakte De Morgen onlangs bekend, en wordt dus geweigerd bij een herinschrijving. De cijfers verschillen echter sterk van faculteit tot faculteit. Vooral de groep Humane Wetenschappen ziet veel studenten minder halen dan 30% CSE.

Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid gaat dat zelfs om 431 studenten, ofwel 40,7% van de ingeschreven eerstejaars. Decaan Bernard Tilleman is niet verwonderd. ‘Wij monitoren de cijfers van de studie-efficiëntie al sinds enkele jaren nauwkeurig. De cijfers liggen in de lijn van de vorige jaren.’

Nergens falen procentueel meer eerstejaars dan aan de Rechtenfaculteit

Hoe dan ook, nergens falen procentueel meer eerstejaars dan aan de Rechtenfaculteit. Waarom? ‘Laat ons er één factor uit nemen’, vertelt Tilleman. ‘Men moet rekening houden met het feit dat er aan de faculteit geen voorafgaandelijke toelatingsproef is zoals bij geneeskunde, of een niet-bindende oriënteringsproef zoals bij de ingenieurs.’

‘De moeilijkheidsgraad van de opleiding en de wijze waarop de instromende studenten deze correct kunnen inschatten, speelt natuurlijk mee’, vervolgt Tilleman. ‘Ook de instroom speelt een rol. Sommige studenten maken een negatieve studiekeuze: omwille van het ontbreken van wiskunde of wetenschappen kiest men voor rechten. De studenten met een wiskundige vooropleiding scoren echter sowieso statistisch gezien het best. Dat is bij rechten niet anders.’

Opvallend is dat de cijfers voor rechten en criminologie ongeveer gelijk zijn. Tilleman denkt dat ook hier een deel van de studenten een verkeerd beeld heeft van de opleiding. ‘Sommige studenten die aan die opleiding beginnen, denken bij criminologie ten onrechte aan ‘detectives’, maar zoals duidelijk gemaakt wordt, is dat niet.’

'We willen niet afdingen op de kwaliteitsstandaarden die we van een jurist of criminoloog verwachten'

Bernard Tilleman, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid

Tilleman wijst erop dat het aantrekken van het juiste studentenprofiel een belangrijke factor is. ‘In het tweetalig traject in Brussel is de uitvalsgraad maar 20%. Dat zijn echter mensen die heel gemotiveerd kiezen.’

De rechtendecaan maakt duidelijk dat er niet gemorreld zal worden aan het niveau van de opleiding. ‘We willen niet afdingen op de kwaliteitsstandaarden die we van een jurist of criminoloog verwachten.’ Tilleman wil echter wel onderzoeken hoe de begeleiding nog te optimaliseren valt. ‘Bij wijze van experiment krijgen de rechtenstudenten van Kulak, in samenwerking met ILT, een interactieve werksessie over hoe notities nemen en hoe de leerstof samenvatten.’

‘De 30% maatregel lost niet alle problemen op’, besluit Tilleman. ‘We moeten ook nauwkeurig de studenten opvolgen die tussen 30-50% CSE scoren en kijken wat wij kunnen doen om het afhaken van deze studenten te vermijden. Wij hopen dat de 30% CSE maatregel mogelijk maakt om deze categorie van studenten nog beter op te volgen.’

Uitgebreide analyse: http://www.veto.be/artikel/vooral-humane-wetenscha...

Powered by Labrador CMS