artikel> Grens van 27 studiepunten is niet haalbaar voor studenten met zware ziekte

Studenten met zware ziektes verliezen kinderbijslag

Studenten met kanker of andere zware ziektes kunnen geen groot studieprogramma opnemen. Hierdoor krijgen ze geen kinderbijslag. “Schrap die regel,” klinkt het.

Gepubliceerd

Om als student kinderbijslag te krijgen moet je minstens 27 studiepunten opnemen in een academiejaar. Elk studiepunt komt in principe overeen met 25 à 30 uur studiebelasting. Studenten met zware ziektes geraken soms niet aan de vereiste 27 studiepunten, waardoor ze de kinderbijslag niet krijgen.

Die kinderbijslag is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind. Voor sommige gezinnen een broodnodige tussenkomst om de studies van de kinderen betaalbaar te houden.

Kom op tegen Kanker besloot na twee meldingen van problemen de situatie aan te kaarten bij de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V).

Ook de KU Leuven heeft een nota klaar waarin knelpunten met de regeling rond de kinderbijslag worden aangekaart. “Er is nood aan een adequate en duidelijke regeling voor zieke studenten,” aldus het rapport.

Vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink spreekt zijn steun uit voor de nota en laat weten dat die verder besproken wordt op de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Bevoegde minister Jo Vandeurzen erkent de problematiek. “In de opbouw naar een nieuwe Vlaamse kinderbijslag onderzoeken we of en welke oplossing mogelijk is.”

Politiek

Naast Kom Op Tegen Kanker en de KU Leuven, roert nu ook de politiek zich. Freya Van den Bossche (sp.a), Ortwin De Poortere (Vlaams Belang), Lies Jans (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V) hebben een vraag ingediend bij minister Vandeurzen over de problematiek.

“De huidige regeling is onrechtvaardig,” vindt Van den Bossche. Volgens Van den Bossche is de regeling het resultaat van een arbitraire beslissing om de kinderbijslag te koppelen aan iets minder dan een halftijdse studiebelasting.

“Voor wie in staat is voltijds te studeren, is dat misschien logisch. Maar wie omwille van een ernstige ziekte of een handicap geen voltijdse studiebelasting aankan, ondervindt een buitensporig nadeel. Zij verliezen hun recht op kinderbijslag omdat ze ziek zijn. Dat kan niet voor sp.a,” oordeelt Van den Bossche.

Schrappen

De oplossing ligt volgens velen in het afschaffen van de regel van 27 studiepunten voor zieke studenten. “We vragen een eenvoudige regeling die zieke studenten recht op kinderbijslag geeft tijdens de ziekte, zonder de voorwaarde van een inschrijving voor ten minste 27 studiepunten,” stelt het rapport van de KU Leuven.

Ook Van den Bossche is duidelijk: “Schrap die regel. Wie gehospitaliseerd is of omwille van een ernstige beperking slechts een handvol vakken kan opnemen, moet je niet straffen door ook nog eens de kinderbijslag af te nemen.”

Volgens de sp.a kan daar het bestaande registratiesysteem van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) voor gebruikt worden. “Met de formulieren van de VLOR kan je op een correcte manier de ongeveer 300 studenten met een zware ziekte of handicap die minder dan 27 studiepunten opnemen onderscheiden van bv. voltijds werkenden die naast hun job deeltijds studeren,” aldus Van den Bossche.

Powered by Labrador CMS