artikel> Voorlopig amper twee personen in Dagelijks Bureau

Studentenraad heeft nieuwe voorzitter

Pepijn Nollet (23) staat dit academiejaar aan het hoofd van de Studentenraad KU Leuven. In mei kwam hij net één stem tekort, in augustus is hij unaniem verkozen. Er wacht hem een fikse opdracht.

Gepubliceerd

Pepijn Nollet (c) Florelien Soete

'Als je met minder bent, kan je minder werk verrichten'

Lees het volledige interview met Pepijn Nollet hier.

Wat doet Stura?

Op 21 mei kwam de Algemene Vergadering digitaal samen voor wat toen nog een done deal leek te zijn. Kandidaat-voorzitter Pepijn Nollet had nog maar één jaar bij de Studentenraad achter de kiezen, en dan nog eens voor een 'lichter' mandaat bij de Onderwijsraad. Maar zijn kandidatuur was breed afgetoetst. Hij was de enige kandidaat en een vlotte verkiezing lonkte.

Het draaide anders uit: Nollet miste één stem voor de vereiste tweederdemeerderheid. De vertegenwoordigers uit onder andere de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en Geneeskunde stemden tegen. De anekdote wil dat een stuver zelfs niet had gestemd, omdat Nollets verkiezing zo vanzelfsprekend leek. Het maakte het verschil tussen 66,2 en 66,6%.

Hevige onderbemanning

De gesprekken die Nollet de weken erna opstartte wierpen hun vruchten af. Nollet is zaterdag in team met ondervoorzitter Eva Punter unaniem verkozen. Punter kwam in mei nog op als mandataris Academische Raad en groepsbestuurder, maar schoof tegen augustus door naar de functie van ondervoorzitter.

'Als je met minder bent, kan je minder werk verrichten'Lees het volledige interview met Pepijn Nollet hier.

Het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad bestaat nu uit twee leden. De organisatie mist drie groepsbestuurders, een algemeen beheerder en een campuscoördinator. Aan Veto zegt Nollet bovendien dat hij op dit moment enkel uitzicht heeft op kandidaten voor de kleinere mandaten, die minder ervaring en dossierkennis vereisen. In mei waren daar al drie kandidaten voor.

Het gevolg is dat er met Eva Punter volgend jaar maar één student zetelt in het hoogste orgaan van de KU Leuven, de Academische Raad. Normaal zijn dat er vier. Nollet zal de studenten vertegenwoordigen in het Gemeenschappelijk Bureau, het de facto hoogste beleidsorgaan. Daar is sowieso maar plaats voor één student.

Structurele oplossingen

In hun visietekst pleiten Nollet en Punter voor structurele oplossingen voor het huidige personeelsprobleem. De Studentenraad moet breder rekruteren en zijn bestuurders minder opbranden. Om ondanks het kleine team ruimte te maken voor hervormingen, hoopt Nollet op het rustjaar dat Sels bij zijn herverkiezing beloofde.

De vraag is of dat zal volstaan. Voor domeinen waar geen mandataris is, zal Stura zich volgend jaar uit werkgroepen houden en zich een 'nachtwakersrol' aanmeten. Ook de externe vertegenwoordiging (bij de Vlaamse Vereniging voor Studenten of de Associatie KU Leuven) zal komend jaar op een laag pitje moeten, zegt Nollet.

Het doel, zo schrijft het duo in hun visietekst, is dat een klein Stura een 'Stura light' wordt en geen 'Stura burnt-out'. Op die manier lijkt Nollet ook de vicieuze cirkel te willen doorbreken waarbij organisaties met weinig mensen weinig kandidaten aantrekken, omdat potentiële kandidaten worden afgeschrikt door de verhoogde werklast.

Nollet is waarschijnlijk de enige Stura-mandataris van vorig jaar die in de organisatie blijft. Die brain drain is een probleem, geeft Nollet toe. Tegelijk lijkt dit een nieuwe kans te bieden, nadat er afgelopen mei hevige spanningen bovenkwamen in het Stura-team. De Algemene Vergadering moest toen zelf ingrijpen: er kwam een vervangende vergadervoorzitter en er waren tussenpersonen nodig voor de communicatie tussen leden van het Dagelijks Bureau.

Powered by Labrador CMS