artikel> Studenten zeggen steun in voorzitter Herman Daems op

Studentenraad KU Leuven trekt zich terug uit verkiezingscommissie: ‘Vertrouwen geschaad’

De Studentenraad van de KU Leuven (Stura) trekt zich terug uit de verkiezingscommissie. De studenten zijn het vertrouwen in Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, kwijt.

In een mededeling die de Studentenraad deze ochtend aan de leden van de Algemene Vergadering bezorgde, laat ze weten niet langer deel uit te maken van de verkiezingscommissie, die over het verloop van de rectorverkiezingen waakt.

De studenten klagen voornamelijk het gedrag van voorzitter Herman Daems aan. Zo verstuurde Daems gisteren een mail uit naar alle stemgerechtigden, met daarin een laatste boodschap van enkel kandidaat-rector Rik Torfs. Nochtans had kandidaat-rector Luc Sels aangegeven hier niet mee akkoord te gaan, omdat hij de sperperiode wenste te respecteren. Gisterenochtend besliste de verkiezingscommissie vervolgens dat er géén afsluitende mail zou komen, als niet elke kandidaat zijn fiat gaf. Het fiat van Sels kwam niet en Daems verstuurde, ondanks het verbod van de commissie, de mail toch.

‘Het vertrouwen van de studenten in de voorzitter van de commissie is geschaad’, schrijft Stura. ‘Aangezien het functioneren van de commissie afhangt van het vertrouwen in de voorzitter, willen wij niet langer deel uitmaken van deze verkiezingscommissie om er ook niet mee vereenzelvigd te worden.’

De studenten veroordelen ook de uitspraken van Daems in de media zaterdag, nadat hij over een klacht van Luc Sels had verkondigd dat ‘er geen onoorbaar gebruik geweest is van gegevens of informatie die eigen zijn aan de universiteit’, en dat voor de klacht door de verkiezingscommissie werd besproken.

De Studentenraad meldt ook dat niet alle leden van de verkiezingscommissie op de hoogte werden gesteld van een klacht over het studentencongres van Letteren. Die klacht werd ingediend door vijf Letterenstudenten wegens partijdigheid. ‘Daardoor kunnen we er niet op vertrouwen dat wij zelf als studenten kennis hebben van alle klachten die er werden ingediend.’

Diede Michiels, student-lid van de verkiezingscommissie, licht toe. ‘De commotie rond de werkzaamheden van de verkiezingscommissie maakte onze rol in de commissie onmogelijk. We hopen dat deze vertrouwensbreuk geenszins definitief is. Toch moet onder andere de rol van de voorzitter opnieuw bekeken worden.’

Angstcultuur

De onvrede over het verloop van de verkiezingen is groter dan deze incidenten alleen. ‘We hebben met de studenten gekozen voor een getrapt systeem’, aldus Joris Gevaert, campuscoördinator van de Studentenraad. ‘Studenten brengen hun stem uit op facultaire congressen en deze stem wordt dan meegenomen door de kiespersonen naar de stembus. Er bereiken ons berichten van studenten en kiespersonen die druk voelen van professoren en medewerkers van de universiteit om hun keuze aan te passen in de richting van de overtuiging van de prof of medewerker in kwestie. Zo een angstcultuur is een universiteit onwaardig.’

De Studentenraad roept zijn kiespersonen nog steeds op om te gaan stemmen, zoals afgesproken is binnen de individuele facultaire overlegorganen. ‘We blijven onze taak opnemen in de Academische Raad en de Raad van Bestuur van de KU Leuven’, besluit voorzitter Marie Vanwingh. ‘Deze organen beslissen uiteindelijk over het correct verloop en de geldigheid van de verkiezing.’

Herman Daems was nog niet beschikbaar voor commentaar.

Powered by Labrador CMS