artikel> 'De maat is vol'

Studentenvertegenwoordigers 'bezetten' rectoraat

Een honderdtal studenten protesteerde vanochtend aan het rectoraat tegen de herindeling van het academiejaar. De rector zelf was niet aanwezig.

Meer weten over de herindeling van het academiejaar? Hier vind je alle artikels met een stand van zaken.

Studentenraad KU Leuven (Stura) protesteerde vanochtend met een honderdtal studentenvertegenwoordigers voor het rectoraat. Een interne mail werd gisteren rondgestuurd en riep met hevig taalgebruik op om te komen protesteren tegen de herindeling van het academiejaar. De mail werd verzonden naar alle presidia en studentenvertegenwoordigers, de 'gewone' student werd niet ingelicht. Dat zou het verrassingseffect ten aanzien van de rector volgens hen verzwakken, maar nu bleek Luc Sels zelf niet aanwezig. De rector wenst momenteel niet te reageren en laat Veto weten eerst met de studenten het gesprek te willen aangaan.

In de mail is de taal nogal hard: ‘We hebben dringend jullie hulp nodig', klinkt het. ‘De maat is vol. Het huidige voorstel voor de herindeling van het academiejaar is voor ons onaanvaardbaar. De mening van de studenten wordt volledig aan de kant geschoven. Het blijkt dat traditionele kanalen via dewelke we met het rectoraat konden communiceren niet meer werken zoals vroeger. De tijd van praten is dan ook voorbij.’

'Eén keer vroeg opstaan is vast en zeker de moeite waard om je tweede examenkans niet te verliezen'

De actievoerders organiseren een ‘grootschalige actie’ op woensdag om 7u, aan het rectoraat. ‘We begrijpen dat het uur niet al te studentikoos is, maar één keer vroeg opstaan is vast en zeker de moeite waard om je tweede examenkans niet te verliezen. Het is nu of nooit.’

Ook de nationale media zijn gecontacteerd en aanwezig. ‘Als we nu niet duidelijk maken dat we als studenten ook een stem hebben, geven we het rectoraat het idee dat ze de komende vier jaar onze inspraak zomaar ongestraft kunnen negeren. Het is een kantelmoment dat we niet zomaar mogen laten passeren.'

Studenten(vertegenwoordigers)

De actie komt niet uit het niets. De studentenvertegenwoordigers zijn boos dat er geen rekening wordt gehouden met hun standpunten in het geïntegreerd beleidsplan dat twee weken geleden publiek werd. ‘Wij betreuren dat in het onderdeel “toekomstgericht onderwijs” en op andere plaatsen er al uitgebreid thema’s in verband met onderwijs aan bod komen’, klonk het. Er was immers aan de stuvers beloofd dat het studenten- en onderwijsbeleid in aparte beleidsplannen zou komen waardoor hun beperkte inspraak geen probleem moest vormen.

‘Wat het moeilijk maakt, is dat de studentenvertegenwoordigers - met de klemtoon op ‘vertegenwoordigers’ - niet te vinden zijn voor een kalenderaanpassing'

Rector Luc Sels

Bovendien bevat het strategisch plan nu een kalender die een paar maanden terug door de rector op de algemene vergadering van Stura werd voorgesteld als een louter voorbeeld. Een quote die Sels aan Veto liet optekenen is de druppel. ‘Wat het moeilijk maakt, is dat de studentenvertegenwoordigers - met de klemtoon op ‘vertegenwoordigers’ - niet te vinden zijn voor een kalenderaanpassing', zei Sels in het interview.

Op de AV leidde dit tot verontwaardiging, omdat de rector lijkt te insinueren dat de stuvers niet het standpunt verkondigen dat bij de ‘gewone’ student leeft. De ‘gewone’ student wordt echter buiten gehouden bij de actie: de mail wordt enkel verspreid binnen presidia en kringen van de studentenvertegenwoordiging. Aan hen werd ook gevraagd om de actie stil te houden, om het verrassingseffect ten aanzien van de rector te bewaren.

Pikant detail: exact een jaar geleden werd Luc Sels verkozen als rector.

Powered by Labrador CMS