artikel> Ook UHasselt stemt deze week over mogelijke VVS-exit

Stura KU Leuven wil hogescholen buiten

Vorige week stapten de studentenraden van de KU Leuven en UAntwerpen uit de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). Stura KU Leuven wil nu een koepel zonder hogescholen.

Vorige week kondigden de studentenraden van de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen aan dat ze voortaan geen deel meer zijn van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). Ook de studentenraad UHasselt stemt deze week over een mogelijke exit. De VVS is het officiële orgaan dat alle studenten in het Vlaamse hoger onderwijs vertegenwoordigt op Vlaamse niveau.

Dat de studentenraad van de grootste universiteit van Vlaanderen (56.000 studenten) al langer ontevreden is met de werking van VVS, is geen geheim. “Het ding is: ofwel gaan de standpunten van VVS tegen onze standpunten ofwel worden ze niet scherp genoeg gesteld omdat ze voortdurend op zoek zijn naar een geforceerde consensus,” laat Joris Gevaert, voorzitter van de Studentenraad KU Leuven (Stura) weten. “Inhoudelijk gebeurt er gewoon niet veel. Wat er gebeurt, is niet scherp of goed genoeg. VVS heeft ook een perceptieprobleem, maar wel een dat voortdurend bevestigd wordt.”

Het zijn vooral de spanningen met de hogescholen binnen VVS die Stura KU Leuven storen. “Of wij principieel voor één koepel zijn, voor universiteitsstudenten en hogeschoolstudenten? Dat hangt af van van dossier tot dossier,” meent Gevaert. “Een universitair dossier moet worden beslist door universiteitsstudenten, niet door hogeschoolstudenten.”

Gevaert pleit voor een overkoepelende studentenraad voor universiteiten én eentje voor de hogescholen. “Dat betekent niet automatisch dat die hogescholen daar niet bij mogen zitten. Ze mogen mee discussiëren, maar ze mogen niet mee beslissen,” vindt de Stura-voorzitter.

“Het lijkt efficiënter om dus geen koepel te hebben,” gaat Gevaert verder. “In het ideaal scenario heb je een universiteitspoot en hogeschoolpoot die samenzitten. Ik zou daar in het begin zeker geen grote structuren voor op zetten. Iedereen is bijvoorbeeld tegen besparingen op hoger onderwijs. Daar kun je perfect de twee standpunten samen leggen. Je hebt een koepel en je hebt een koepel als VVS. We zijn op dit moment fundamenteel tegen hoe een koepel als VVS werkt.”

“Gaan de resterende studentenraden van de universiteiten nu krampachtig bij VVS blijven? Ik hoop dat ze daar een betere uitleg voor hebben dan ‘wij moeten als één studentenvereniging naar buiten komen',” stelt Gevaert scherp.

"Het lijkt efficiënter om dus geen koepel te hebben"

Joris Gevaert, voorzitter Stura KU Leuven

“Daar antwoord ik heel simpel op: is je goesting niet krijgen een reden om eruit te stappen? We blijven ook niet krampachtig bij VVS. We gelóven in VVS,” reageert Lennert Noppe, voorzitter van de Gentse Studentenraad (GSR).

Noppe staat lijnrecht tegenover het Leuvense standpunt omtrent een splitsing tussen universiteiten en hogescholen. “Een splitsing is het omgekeerde van wat je eigenlijk moet bereiken. Er zijn gewoon veel meer overeenkomsten dan verschillen, zie bijvoorbeeld oriëntering en besparingen. Er zijn eenvoudige oplossingen bij VVS. Als hogescholen en uniefs het écht niet eens zijn, moeten er maar twee standpunten vertrekken vanuit VVS.”

Alison Stoquart, voorzitter van de studentenraad van hogeschool University College Leuven-Limburg (UCLL), kan zich ook niet vinden in de plannen van Stura KU Leuven. “Oké, bij bepaalde dossiers komen we sowieso niet overeen, omdat we een andere werking en noden hebben. We zijn er echter allemaal voor de Vlaamse studenten.”

“We kunnen van elkaar leren,” gaat ze verder. “Ik het het gevoel dat Stura KU Leuven dat niet altijd in ziet. Het is geen goed plan om die tweeledige structuur op poten te zetten.”

GSR-voorzitter Noppe kan ook weinig begrip opbrengen voor de ‘Stexit’ van Stura KU Leuven uit VVS. “We vinden die beslissing onterecht en zeer jammer. Niemand ontkent de problemen binnen VVS. Wij zijn ook niet altijd tevreden met de vereniging, dat is zo. We zitten hier met zoveel studentenraden, maar je kan niet altijd je gelijk hebben, ook niet als je de grootste bent.”

VVS startte dit jaar met een hervormingsproces dat dit academiejaar normaal wordt afgerond. “Ik vind het jammer dat ze zich uit de hervorming zetten terwijl zij vragende partij waren,” vindt Noppe. “Ze hebben meegewerkt, maar waren absoluut niet de grootste trekker in dat proces.”

"Hoe harder VVS krampachtig blijft roepen dat ze alle studenten vertegenwoordigt, hoe sneller ze hun geloofwaardigheid verliezen"

Joris Gevaert, voorzitter KU Leuven

“We zijn al twee jaar aan het proberen om van VVS iets te maken,” reageert Gevaert. “Sinds onze vorige instap in VVS, vijf of zes jaar geleden, gebeurt er eigenlijk niets. Moeten we dan nog pogingen blijven doen?” Eenzelfde geluid liet Anaïs Walraven van de studentenraad UAntwerpen eerder deze week optekenen in studentenblad De Moeial: “Je kan blijven proberen om aan je problemen te werken, maar op een bepaald moment is er nood aan een nieuwe wind.”

Na Stexit en Axit, ook Hexit?

Ook de Studentraad van de UHasselt overweegt een exit uit VVS. De algemene vergadering (AV) van de studentenraad komt daar deze week over samen. “We zijn absoluut niet zeker of we eruit stappen,” benadrukt voorzitter Frank Bax. “Dat beslist de AV donderdag. Ik heb geen idee wat het resultaat zal zijn, er zijn zowel voor- als tegenstanders.”

“Het is tweezijdig,” gaat Bax verder. “Enerzijds snappen we Stura KU Leuven wel. Anderzijds moet er gekeken worden of de problemen binnen VVS niet nog kunnen worden opgelost. Een interuniversitair studentenoverlegorgaan kan een stap in die richting zijn, onder VVS bijvoorbeeld.”

Principieel is Bax wel voorstander van VVS. “Ik denk dat het belangrijk is dat alle Vlaamse studenten vertegenwoordigd blijven op het hoogste niveau, met één stem is dat natuurlijk beter. Zoveel mogelijk studenten onder één dak, dat moet nog steeds de bedoeling zijn.”

Anderzijds ziet Bax geen fundamenteel probleem in een versnipperd landschap der studentenvertegenwoordigers. “De studenten spreken dan gewoon met verschillende stemmen. Ik zie voorlopig geen probleem voor de legitimiteit van VVS.”

"Een splitsing is het omgekeerde van wat je eigenlijk moet bereiken. Er zijn gewoon veel meer overeenkomsten dan verschillen"

Lennert Noppe, voorzitter Gentse Studentenraad

Die legitimiteit stelt Stura-voorzitter Gevaert wél in vraag. “Waar ligt de lat van de legitimiteit in een studentenraad?” tweette Gevaert eerder deze week. “Je kan niet de mening van dé Vlaamse student willen vertolken als de KU Leuven-studentenvertegenwoordigers tegen zijn. Je zit nu met een situatie dat meer dan de helft van de universitaire studenten niet meer in VVS zit. Hoe harder VVS kramptachtig blijft roepen dat ze alle studenten vertegenwoordigt, hoe sneller ze hun geloofwaardigheid verliezen. Diegene die eruit gestapt zijn, vertegenwoordigen wel 70.000 studenten.”

Thomas Eeman is voorzitter van ASR Odisee, de Algemene Studentenraad van hogeschool Odisee en campusstudentenraad KU Leuven:" Als UHasselt eruit zou stappen zou de situatie problematisch zijn. Dan heeft drie van de vijf universiteiten VVS verlaten en ligt het voordeel in de VLIR bij degene die eruit stapt.”

Het ‘probleem VVS’ staat ook deze week op de agenda van de AV van ASR Odisee. “We zijn intern aan het bespreken welke stappen we gaan ondernemen,” vertelt Eeman.

“Ik vermoed dat onze AV voorstander is van het principe van VVS, omdat dat een decretaal orgaan is en dus de beste manier om studenten te vertegenwoordigen op Vlaams niveau,” gaat Eeman verder. “Bij ons is nooit de vraag geweest: stappen wij eruit? VVS is altijd de normale toegangspoort geweest op Vlaams niveau.”

“Anderzijds, studentenraad UAntwerpen en Stura KU Leuven zijn eruit gestapt, bijgevolg voeren wij hier intern een grondig debat over,” aldus Eeman. “Wij denken ook: waarom doet Stura dit? Waarom doet UAntwerpen dit? Welke implicatie geeft dat? Wij moeten ook de oefening doen.”

Edit: Stura UHasselt heeft beslist niet uit VVS te stappen. Na uitvoerige discussie en aansluitende stemming onder haar leden heeft Stura UHasselt unaniem besloten dat ze binnen VVS blijft, mits de nodige hervormingen waar ze enthousiast aan zal deelnemen, laat voorzitter Frank Bax weten.

StuRa UHasselt blijft ervan overtuigd dat alle studenten op Vlaams niveau als één stem vertegenwoordigd moeten worden. Op deze manier wil zij dat VVS weer de stem wordt die de Vlaamse student verdient.

Powered by Labrador CMS