artikel> Milder dan universiteiten

UCLL schort studievoortgangsregels op dit academiejaar

UCLL laat dit jaar de meeste studievoortgangsregels vallen en gaat daarmee verder dan andere hogescholen. Universiteiten wijzigen niet vooraf: 'Hogescholen hebben meer kwetsbare studenten.'

Gepubliceerd

UCLL schort de meeste van haar studievoortgangsmaatregelen voor dit academiejaar op. Normaal moest je voor minstens 30% van je opgenomen studiepunten geslaagd zijn en zelfs voor 50% als dat vorig jaar nog niet was gelukt. Die maatregelen worden nu opgeschort: in academiejaar 2020-2021 krijg je een tweede kans om de 50% te halen.

Niet milder evalueren

'We willen niet tornen aan de geboden kwaliteit. De leerdoelen en de te toetsen competenties blijven hetzelfde. Docenten hebben hard gewerkt om alternatieve examenvormen uit te bouwen zodat een faire en geschikte evaluatie kan plaatsvinden', stelt Klaas Vansteenhuyse, hoofd van Onderwijs en Studenten van de UCLL.

Dat studenten hun inzet laten verslappen door de versoepeling, daar gelooft hij niet in: 'Dan ga je er vanuit dat studenten niet verantwoordelijk kunnen denken. Wij menen dat studenten er alles aan zullen doen om voor alle vakken te slagen.' Als een student laag scoort, wordt die straks trouwens nog steeds uitgenodigd voor een gesprek met een trajectcoach.

'We willen niet tornen aan de kwaliteit. De leerdoelen en competenties blijven hetzelfde'

Klaas Vansteenhuyse, hoofd van Onderwijs en Studenten van de UCLL

De Vlaamse universiteiten gaan minder ver, onder andere uit vrees dat studenten die nu een jaar langer mogen studeren, het jaar erna toch in de problemen komen. Lieselot Ignoul van de Studentenraad UCLL: 'Bij ons hebben we veel meer moeten afwegen: wij hebben een ander publiek, met meer werkstudenten en kwetsbare studenten dan een standaard universiteit. Die studenten mogen geen nadeel ondervinden.'

UCLL milder dan anderen

De Vlaamse Hogescholenraad gaf twee maanden geleden het advies om de meeste studievoortgangsregels op te schorten, behalve regels die enkel een waarschuwing geven voor het jaar erna. De grens voor die regels zou men halveren. Het eerste semester is immers nog normaal verlopen.

Voor de UCLL zou dat in principe betekenen dat studenten die dit jaar onder de 25% zitten, volgend jaar boven de 50% studie-efficiëntie moeten zitten. Daar koos de UCLL in tegenstelling tot andere instellingen niet voor: er worden geen waarschuwingen gegeven voor volgend jaar.

'We hebben veel geluiden gehoord van stress onder studenten, en we willen studentgericht werken in deze situatie'

Klaas Vansteenhuyse, hoofd van Onderwijs en Studenten van de UCLL

De hogescholen kiezen voor een andere aanpak dan de universiteiten: de universiteiten kijken pas wanneer de resultaten binnen zijn welke studievoortgangsmaatregelen ze zullen aanpassen. 'Wij willen geen self-fulfilling prophecy creëren', zei KU Leuven-rector Luc Sels daarover in Veto.

Joris Hindryckx, voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad, vindt dat de context van de hogescholen anders is: 'Wij hebben meer nadelen ondervonden: practica die niet door konden gaan, labo's die niet gebruikt konden worden. Dat is heel moeilijk online te vervangen. Universiteiten hebben minder van dat soort vakken.'

Opschorting brengt rust

Over de redenen voor de opschorting zegt Vansteenhuyse: 'We hebben veel geluiden gehoord van stress onder studenten, en we willen studentgericht werken in deze situatie.' De bedoeling is eerst en vooral rust te brengen onder de studenten.

Studenten hebben altijd het recht om 'uitzondering' te vragen wanneer zij in benarde posities verkeren. 'In deze coronatijd rijst de vraag hoe we het concept overmacht straks moeten beoordelen', stelt Vansteenhuyse. ‘We hebben bijzonder veel begrip voor moeilijke thuissituaties of voor de wendbaarheid die nu van studenten gevraagd wordt. Studenten hebben zich niet kunnen voorbereiden op deze situatie. Eén extra kans om zich te bewijzen vinden wij dan gepast.'

Powered by Labrador CMS