artikel> 'Bedoeling dat we dat niet hoeven te gebruiken'

Vlaams nooddecreet maakt later afstuderen mogelijk

Dankzij een Vlaams nooddecreet kunnen individuele studenten later afstuderen dan voorzien. Het decreet geeft universiteiten en hogescholen meer vrijheid, onder andere om geen herexamens te bieden.

Gepubliceerd

Door de coronacrisis kunnen bepaalde essentiële vakken en evaluaties niet doorgaan, zoals stages, werkplekleren en praktijkvakken. Dat is vooral een probleem in meer praktijkgerichte hogeschoolopleidingen.

Dankzij een nooddecreet van het Vlaams parlement kunnen hogescholen en universiteiten deze studenten later bijspijkeren en evalueren en toch nog in bijvoorbeeld oktober laten afstuderen. De datum van de proclamatie blijft wel dezelfde.

KU Leuven

De KU Leuven gaat er op dit moment vanuit dat ze dat aspect van het nooddecreet voor niemand moeten gebruiken. 'We proberen dat te vermijden, we houden vast aan op tijd afstuderen', stelt rector Luc Sels.

Universiteiten en hogescholen hadden schrik voor aanvechtingen en beroepen

De mogelijkheid om later af te studeren is eerder gericht op bepaalde kleine groepen: studenten die bijvoorbeeld tot een risicogroep behoren en geen praktijkexamens kunnen afleggen of door persoonlijke omstandigheden een verplichte stage niet kunnen lopen.

Als zij dit jaar niet kunnen afstuderen, komen ze niet alleen later op de arbeidsmarkt, maar zouden zij ook leerkrediet verliezen, zich opnieuw moeten inschrijven en inschrijvingsgeld betalen.

Rechtszekerheid

Belangrijker voor de KU Leuven is de extra rechtszekerheid die het nieuwe decreet biedt. In principe kunnen universiteiten en hogescholen veel veranderen aan het onderwijs en de examens omdat de coronacrisis een overmachtssituatie is. Ze hebben echter schrik dat dat voor veel aanvechtingen en beroepen zal zorgen.

'In de eerste versie van het nooddecreet was inspraak minder gewaarborgd'

Dylan Couck, Vlaamse Vereniging van Studenten

Vakfiches aanpassen is ook zonder nooddecreet mogelijk, maar wel met inspraak van de student. 'In de eerste versie van het nooddecreet was die inspraak minder gewaarborgd', zegt Dylan Couck van de Vlaamse Vereniging van Studenten. 'We hebben hem er nu expliciet in gekregen.'

Het nooddecreet biedt heel wat mogelijkheden. 'We kunnen nu ook differentiëren tussen studenten', zegt rector Sels. 'Als je in een vak met een derde internationale studenten zit, waarvan een groot deel thuis zit, is het belangrijk dat we hen op een andere manier kunnen evalueren.'

Herkansing

In heel extreme gevallen hoeven universiteiten en hogescholen ook geen herkansing meer te bieden aan studenten. 'Maar omdat we het academiejaar kunnen verlengen en alternatieve examenvormen toelaten, verwachten we wel dat instellingen eerst alle opties uitputten voor ze daartoe overgaan', stelt Dylan Couck.

Een verlenging van de beroepstermijn heeft op tafel gelegen, maar is er niet gekomen

Een voorbeeld dat wordt aangehaald is de component zwemmen voor turnleerkrachten: de zwembaden zijn gesloten en oefenen of examineren wordt moeilijk. Het is dan nog maar de vraag of er een tweede zit kán komen.

Beroep

Als een student later examen heeft, heeft die nog steeds tot zeven dagen na zijn resultaat de tijd om beroep aan te tekenen. Het inkijken van je examen is vaak bepalend voor de beslissing om een beroepsprocedure aan te tekenen.

Er bestond de vrees dat door de coronacrisis een student dat niet altijd binnen de zeven dagen zou kunnen. Een verlenging van de beroepstermijn heeft op tafel gelegen, maar is er niet gekomen.

De werkwijze van de universiteiten en hogescholen viel niet in goede aarde bij het kabinet

De universiteiten en hogescholen legden hun voorstel voor het nooddecreet drie weken geleden op tafel. Dat deden ze evenwel eerst in de pers voor ze ermee naar de minister trokken, iets wat daar niet in goede aarde viel.

Criteria specialisatie Geneeskunde

Het nooddecreet laat de universiteiten ten slotte toe om de criteria te wijzigen voor de specialisaties van de opleiding geneeskunde. Om te bepalen wie wordt toegelaten tot de master-na-masters, worden de studenten normaal geselecteerd uit de master geneeskunde op basis van een bekwaamheidsonderzoek.

De concurrentie kan hevig zijn voor sommige specialisaties, en de coronacrisis heeft in sommige gevallen bepaalde studenten voorgetrokken of benadeeld. Stages lopen immers atypisch in deze periode. Door een aanpassing van de criteria kunnen instellingen dat weer rechttrekken.

Powered by Labrador CMS