artikel> Het regeerakkoord doorgelicht

Vlaamse 50% CSE-maatregel op komst

Strenger dan de KU Leuven wil de Vlaamse regering voor eerstejaars een 50% CSE-maatregel invoeren. Nieuwe bindende toelatingsproeven en een harde knip tussen bachelor- en masteropleiding komen er ook.

Gepubliceerd

De nieuwe regering wil ten eerste, weliswaar 'in overleg met hoger onderwijsinstellingen', kijken voor welke opleidingen het aangewezen is om de verplichte niet-bindende toelatingsproeven (ook ijkingstoetsen genoemd), in de toekomst toch bindend te maken.

Daarnaast moeten studenten die zich opnieuw willen inschrijven voor hun opleiding in het tweede jaar, minstens de helft van hun studiepunten hebben behaald in het eerste jaar, behalve als er sprake is van 'overmacht'. Opnieuw starten in het eerste jaar is wel mogelijk, maar enkel met bindende voorwaarden 'inzake de evolutie van de studieresultaten'.

Meer algemeen wil de toekomstige regering hogeronderwijsinstellingen 'stringentere modeltrajecten' laten bepalen. Die zouden duidelijker gecommuniceerd moeten worden. Afwijken van het paadje kan wel nog steeds in gesprek met de universiteit, als het gaat om het behalen van een 'optimaal studierendement'.

De harde knip tussen bachelor- en masteropleiding wordt ook een feit, al is die minder hard dan verwacht. Maximaal 30 studiepunten van de bachelor kunnen worden meegenomen naar de master, maar enkel als de instelling vindt dat dat inhoudelijk kan. Dat is nog een aanzienlijke versoepeling tegenover de originele plannen.

Internationalisering

In een eerder artikel meldde Veto al dat de UHasselt vier bijkomende opleidingen krijgt, maar ook West-Vlaanderen wordt bedeeld: de KU Leuven mag er nu de volledige opleidingen TEW en Handelswetenschappen aanbieden.

Op vlak van taalbeleid zien we ook nieuwe dingen: de Vlaamse overheid gaat in de toekomst onderzoekers gefinancierd met Vlaams geld vragen om een beperkte vertaling in het Nederlands te voorzien. Daarnaast wordt het aantal anderstalige bachelors opgetrokken tot negen procent, in vergelijking met de zes nu. Dat was een belangrijke vraag van de Vlaamse rectoren.

Daaraan gebonden wil de regering wel sterk optreden tegen de 'spookopleidingen', Nederlandstalige opleidingen die naast de Engelstalige bestaan maar niet ingericht worden.

Ook in het internationaliseringsluik: het aandeel buitenlandse studenten in (Dier)geneeskunde wordt vastgezet. Daarnaast bevat het akkoord ook een vage belofte op vlak van infrastructuurinvesteringen, en aan mentaal welbevinden van (doctoraats)studenten zal 'specifieke aandacht worden besteed'.

Powered by Labrador CMS