analyse> 'Stura-light' op de rooster

Voorspeld Stura-rampjaar blijkt geslaagde overgang

Wat een moeilijk jaar leek te gaan worden, heeft Stura uit zijn as doen herrijzen. Ondanks het uitblijven van grote dossiers, heeft Pepijn Nollet zijn stempel op de studentenraad kunnen drukken.

Gepubliceerd

Toen Pepijn Nollet een jaar geleden aan zijn voorzittersmandaat begon, was het duidelijk dat het geen gemakkelijk jaar zou worden. De verkiezingen verliepen niet van een leien dakje en slechts een klein deel van de functies waren ingevuld. Bovendien was door een slechte verhouding met zijn directe voorganger de overdracht niet optimaal. 'Ik heb tijdens het jaar nog veel zelf moeten ontdekken', stelt Nollet.

Dat de late verkiezing van de voorzitter een invloed zou hebben was ook voor leden van de Algemene Vergadering van Stura duidelijk. Volgens Dieter Verwaest van VTK heeft die late verkiezing ervoor gezorgd dat alles is opgeschoven. 'Hierdoor was het de eerste maanden vooral crisismanagement', geeft Nollet toe. 'Er zijn toen momenten geweest waarop ik getwijfeld heb om de handdoek in de ring te gooien.'

'We hebben veel geluk gehad'

Pepijn Nollet, Voorzitter Stura 2021-2022

Dat het voor de universiteit een beleidsluwjaar was, heeft volgens Nollet bijgedragen aan het succes van de Studenteraad. 'We hebben veel geluk gehad', biecht hij op. 'Het is uiteindelijk een geslaagd overgangsjaar geworden.'

Nieuw overlegorgaan

Ondanks de moeilijke start heeft Stura toch heel wat kunnen bereiken vorig jaar. Volgens huidig voorzitter en toenmalig lid van het Dagelijks Bestuur, Toon Robberecht, kwam dat grotendeels doordat de sfeer echt goed zat. Nollet voegt toe dat het wegebben van corona daar een grote rol in heeft gespeeld. Verwaest bevestigt: 'Tijdens corona was het veel minder aangenaam om studentenvertegenwoordiger te zijn.'

De grootste overwinning is ongetwijfeld de doorvoer van het campusradenoverleg. Overleg tussen de campussen valt nu onder de koepel van de studentenraad. 'Het was oorspronkelijk niet gepland om zo vaak samen te zitten met de campusraden', geeft Nollet toe. Het belangrijkste aan het campusradenoverleg is volgens hem dat de rol van LOKO binnen Stura nu duidelijk is.

Onvermijdbare teleurstellingen

Andere dossiers zijn dan weer op een teleurstelling uitgedraaid. Zo ontstond er in december vanuit de AV de ambitieuze eis om gratis menstruatieproducten te voorzien in de sanitaire ruimtes van de KU Leuven. Vlug vervelde dat tot de eis om in elke sanitaire ruimte menstruatieproducten binnen handbereik te hebben. Volgens Nollet was er vanuit de universiteit echter weinig appetijt om zelfs aan die minder ambitieuze eis tegemoet te komen.

'De oppositie tegen ons voorstel rond lesopnames kwam vooral vanuit de faculteiten'

Pepijn Nollet, Voorzitter Stura 2021-2022

Een ander initiatief dat willens nillens op een flater uitdraaide is de oprichting van een Brusselse campusraad, de BIC. Dat was bijzonder pijnlijk omdat Brussel voor de KU Leuven de grootste campus buiten Leuven is. Volgens Nollet was het idee achter de BIC goed, maar kon het niet overleven doordat er op de Brusselse campus niet echt een vertegenwoordigingscultuur leeft.

Toen Pepijn Nollet begin vorig jaar geïnterviewd werd door Veto was hij lyrisch over de klankbordgroepen die hij zou invoeren om het studentenmiddenveld te betrekken. 'Nu besef ik dat het oorspronkelijke plan veel te ambitieus was', geeft hij toe. 'We hebben wel klankbordgroepen rond bepaalde thema's voor de Facultaire Overlegorganen opgericht', maakt hij zich sterk. Robberecht geeft aan het idee van klankbordgroepen dit jaar niet los te laten.

Lesopnames en delen lesmateriaal nog niet van tafel

Een aantal dossiers zijn door omstandigheden nog niet afgerond. Het meest opmerkelijke daarvan is ongetwijfeld de eis om lesopnames te verplichten waar mogelijk. Volgens Nollet is het niet verwezenlijken van die eis een grote teleurstelling.

Toon Robberecht, die het dossier vorig jaar opvolgde in de Academische Raad, meent dat de studentenvertegenwoordiging niet veel verweten kan worden. 'We zaten op dezelfde lijn als het rectoraat. De oppositie tegen ons voorstel kwam vooral vanuit de faculteiten', voegt Nollet toe.

'Dat ze vorig jaar veel tijd en werk in opvolging hebben gestoken, stemt me tevreden'

Dieter Verwaest, Onderwijs VTK 2021-2022

Een ander dossier dat een te harde noot bleek om te kraken, was de hervorming van het OER-reglement. Volgens Verwaest kwam de KU Leuven oorspronkelijk met een zeer extreem voorstel: 'In dat voorstel zou het strafbaar geweest zijn om samenvattingen door te sturen naar andere studenten die het vak opnemen.'

Die piste heeft de studentenraad alvast kunnen vermijden. Nollet stelt voor om te streven naar het ontwikkelen van een centraal platfom voor het delen van samenvattingen, dat niet door de KU Leuven wordt uitgebaat.

Dubbel gevoel, maar positief eindoordeel

Pepijn Nollet kijkt zelf met een dubbel gevoel op het vorige jaar terug. 'Ondanks de omstandigheden was het een goed jaar, al hebben we de ambitieuze doelen uit mijn visietekst niet kunnen waarmaken', meent hij. Vooral qua interne evolutie klopt hij zichzelf op de borst: 'Er zijn inhoudelijk al sterkere voorzitters geweest, maar misschien was ik wel een van de betere managers.' Hij herhaalt dat Stura in het jaar voor hem op instorten stond.

Ook Dieter Verwaest van VTK is positief. Hij heeft niet het gevoel dat dossiers beter hadden kunnen worden aangepakt of dat er grote fouten gemaakt zijn. Vooral dat ze veel tijd en werk in opvolging gestoken hebben, stemt hem tevreden. Al waarschuwt hij dat een vicieuze cirkel niet op zo'n korte termijn doorbroken kan worden.

Bij Toon Robberecht overheerst vooral het enthousiasme om de onafgewerkte dossiers dit jaar met beide handen vast te grijpen. Al zal dat allerminst een makkelijke taak worden.

Powered by Labrador CMS