interview> Pepijn Nollet: realistisch maar hoopvol

Voorzitter Studentenraad: 'Als je met minder bent, kan je minder werk verrichten'

Pepijn Nollet staat volgend jaar aan het hoofd van de Studentenraad. Hij doet dat voorlopig met twee, in een team van vijf leden. 'Ik verwacht toch wel begrip van het beleid.'

Gepubliceerd

Nollets verkiezing was uiteindelijk niet de sinecure die ervan verwacht werd, maar in een tweede poging werd hij zaterdag samen met Eva Punter unaniem verkozen. Zijn team telt voorlopig vijf mensen.

Hebben jullie nog uitzicht op nieuwe kandidaten?
Pepijn Nollet: 'Ja. Als iedereen die de voorbije weken interesse heeft getoond opkomt, krijgen we een even groot team als vorig jaar. Dat zouden wel mandatarissen voor het Algemeen Bureau zijn (de 'kleinere' mandaten, red.). Ons Dagelijks Bureau en Raad van Bestuur worden moeilijker.'

'Ik denk dat we een goede kans hebben om rond de tien mandatarissen te landen in september, maar dat gaat er wel van afhangen hoe goed dat we kunnen rekruteren en mensen kunnen voorbereiden. Het is ook maar een indicatie, we moeten dat getal niet als een te grote zekerheid nemen.'

En wat als het niet lukt om een persoon in elke raad te krijgen?
'Dan gaan we naar andere opties moeten kijken. Er is heel wat mogelijk, bijvoorbeeld door meer met LOKO samen te werken of door de backbenchers te activeren. Sommige faculteiten hebben dit jaar immers studentenvertegenwoordigers 'op overschot' (ze komen met meer mensen naar de Algemene Vergadering dan ze stemmen hebben, red.). Maar dat moeten we nog uitgebreid bespreken.'

'We plannen nog een rekruteringscampagne in september'

Pepijn Nollet, voorzitter Studentenraad KU Leuven

Waaraan wijt je het gebrek aan kandidaten?
'Er zijn een heel aantal factoren in het spel. Een grote factor is wat ik in mijn visietekst beschrijf als structurele problemen. Stura is vaak een eindbestemming voor studentenvertegenwoordigers. Mensen die voor zwaardere Stura-functies gaan zijn vaak mensen die uit het bestuur van hun facultair overlegorgaan (FO, de 'fractie' van een faculteit in de Algemene Vergadering, red.) komen. Als er dan een jaar is waarin de FO's het zelf moeilijk hebben om hun bestuur op te vullen – zoals dit jaar – dan gaan er niet snel mensen richting Stura vloeien.'

Is het dan enkel dat?
'Ik denk dat corona daar wel een rol in heeft gespeeld. Dat heeft er zeker voor gezorgd dat studentenvertegenwoordiging minder aantrekkelijk is, omdat eigenlijk al het leuke aan studentenvertegenwoordiger zijn – de informele momentjes, het netwerken – is weggevallen.'

'Daarnaast hebben we bij onze rekrutering misschien te veel gefocust op studenten die nu al aan vertegenwoordiging doen, terwijl het niet voor elk mandaat nodig is om heel veel ervaring te hebben. Als je gedreven bent en de handen uit de mouwen steekt, kan je er snel aan wennen. We plannen nog een rekruteringscampagne in september.'

Campusraad LOKO is een gelijkaardige organisatie en heeft ook te kampen gehad met corona. Toch krijgen zij hun ploeg vlotter gevuld dan jullie net als de vorige jaren. Heb je daar een verklaring voor?
'LOKO heeft een aantal voordelen. Zij hebben een veel grotere pool om uit te rekruteren: als je alle kringen samen optelt komen we aan veel meer man dan als je alle FO's samen optelt.'

'Studentenvertegenwoordigers moeten persoonlijke frustraties achterwege kunnen laten'

Pepijn Nollet

'De gewone praesidiumleden komen ook veel makkelijker in contact met LOKO, bijvoorbeeld in een werkgroep met alle internationale verantwoordelijken. LOKO bereikt op die manier potentiële mandatarissen buiten de AV, terwijl wij zo'n structuren niet hebben. In mijn visietekst staat dat we die dit jaar in een light-versie van LOKO's structuren willen introduceren bij Stura. We noemen dat "klankbordgroepen".'

Dus je ziet het probleem niet meteen bij een gebrek aan interesse voor onderwijszaken bij studenten, tegenover iets als de 24 urenloop of de Beiaardcantus.
'Dat is nog een andere zaak. LOKO organiseert veel meer de "leuke" activiteiten, terwijl studentenvertegenwoordiging meer gezien wordt als constant vergaderen en meer stoffig zijn, wat het dit jaar eigenlijk ook veel vaker was.'

'Die perceptie hebben wij tegen. We gaan volgend jaar proberen om minder stoffig over te komen door onszelf meer een menselijk gelaat te geven, bijvoorbeeld via de Instagram takeovers, zodat wij meer zijn dan tekstjes over coronatoestanden.'

Je erft een organisatie in zwaar weer. Intern is dit geen makkelijk jaar geweest voor Stura. Wat is je plan van aanpak?
(twijfelt) 'Het is mijn bedoeling om de overdracht naar dit jaar zo vlot mogelijk te laten verlopen en degenen die de relevante kennis hebben daar ook wel over aan te spreken. We zijn nu eenmaal allemaal studentenvertegenwoordigers die persoonlijke frustraties achterwege moeten kunnen laten voor het groter goed.'

'Ik ga de nieuwelingen moeten opleiden terwijl ik zelf nog steeds een beetje word opgeleid'

Pepijn Nollet

Worden die spanningen dan ook afgerond na dit jaar? Uiteindelijk gaat het volledige team weg op jou na.
'Ja, dat lijkt me toch vrij evident. Als Stura volloopt met allemaal nieuwelingen die met de spanningen helemaal niets te maken hebben, dan is de verwachting dat we een hele nieuwe sfeer kunnen opbouwen. Daarom is het ook handig dat we volgend jaar niet meer in coronatoestand zitten.'

Maar als je structureel kijkt, loopt er – met alle respect – elk jaar bij Stura wel iets mis op persoonlijk vlak. Ook los van corona. Ligt dat ergens aan de cultuur van Stura?
'Ik zou eigenlijk niet weten wat daar de precieze oorzaak van is.'

Het is klassiek dat een voorzitter het jaar ervoor in het Dagelijks Bureau heeft gezeten. Jij bent na twee voorzitters de eerste voor wie dat niet geldt. Gaat dat je parten spelen?
'Ja, dat is wel heel vervelend. Vooral omdat de tweede verkiezingsvergadering zo laat viel, de dag voordat mijn mandaat inging. Dat zorgt ervoor dat ik heel veel op korte tijd moet bijbenen. Ook de nieuwelingen ga ik mee moeten opleiden, terwijl ikzelf nog steeds een beetje word opgeleid. Maar ik heb wel het gevoel dat we daarvoor kunnen steunen op het oude team.'

'Sels had in zijn verkiezing een soort rustsemester beloofd op beleidsvlak'

Pepijn Nollet

Als Stura volgend jaar zwakker staat door de braindrain, is dat dan niet hét moment voor het beleid om eens goed door te pakken?
'Dat betwijfel ik. Sels had in zijn verkiezing vooral in het eerste semester van het komende academiejaar een soort rustsemester beloofd op beleidsvlak. Zich daar niet aan houden zou dan ook ongepast zijn.'

Maar zijn jullie erop voorzien mocht het toch gebeuren?
'Dan denk ik wel dat er in de AV extra bereidheid zou zijn om ons te komen helpen. Maar dat is allemaal speculatie.'

Gaan jullie dit jaar door jullie 'nachtwakershouding' niet minder kwaliteit kunnen bieden?
'Ja, dat is natuurlijk een gevolg, daar moet ik eerlijk in zijn. Als je met minder bent, kan je minder werk verrichten. Dat is de realiteit en daar kan ik geen dingen beloven.'

'Nu, het is ook zo dat de KU Leuven graag heeft dat studenten meewerken in hun beleid. Sinds de plannen voor de herindeling van het academiejaar hebben wij niet echt gemerkt dat wij gepasseerd zijn geweest. Als de KU Leuven geen beleid wil voeren waar geen studenten bij betrokken zijn geweest, hoop ik dat ze het de mensen, die met weinig alles proberen goed te doen, zo gemakkelijk mogelijk wil maken. Ik verwacht toch wel begrip van het beleid.'

Powered by Labrador CMS