artikel> 'We spreken hier over academische integriteit'

Vragen over bronvermelding in visietekst Jan Tytgat

26 paragrafen uit Jan Tytgats visietekst komen haast letterlijk uit andere documenten. 'Duidelijk plagiaat', zo stelt professor Gert Storms, lid van de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Professor psychologie Gert Storms ontving een document dat Tytgats verkiezingsprogramma naast bestaande teksten houdt. Minstens 26 tekstblokken uit Tytgats tekst blijken bijna letterlijk overgenomen uit andere documenten.

'Naast het feit dat hij niet altijd de juiste bronvermelding geeft, heeft hij de tekst op zo'n manier overgenomen dat ideeën van anderen als de zijne worden geformuleerd', stelt Storms, tevens lid van de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit (VCWI). 'Een nietsvermoedende lezer denkt dat dat van Tytgat komt. Dat klopt niet.'

Academische integriteit

De overnames gebeurden voornamelijk in de passages rond internationalisering en duurzaamheid. Zowel uit het verkiezingsmemorandum van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) als uit het Duurzaamheidsrapport van de KU Leuven werden omvangrijke passages overgenomen. Een expliciete verwijzing naar het Duurzaamheidsrapport is er enkel onderaan en naar het Vlir-memorandum wordt enkel met een persbericht verwezen.

'Op een bepaald moment heeft hij het zelf over wetenschappelijke integriteit. Dat stuk heeft hij gekopieerd, en een klein beetje veranderd', aldus Storms. 'In het Duurzaamheidsrapport stond ook een citaat uit het Strategisch Plan, met een gedetailleerde referentie. Dat tekstblok heeft Tytgat gekopieerd, maar hij heeft de aanhalingstekens en de referentie geschrapt.'

Dat het niet om een academische paper gaat, maar om een verkiezingstekst, is volgens Storms niet van belang: 'Een student zou hier niet mee wegkomen. We spreken hier over academische integriteit: dit is de verkiezing voor het hoogste ambt van de universiteit. Een rector kan dergelijke praktijken dus echt niet hanteren om zichzelf te laten verkiezen. Dat is ontoelaatbaar. Gegeven wat ik gelezen heb, vind ik het ook mijn plicht om zoiets te melden.'

'Publiek beschikbare teksten'

Professor Tytgat reageert verrast op het document. 'Ik heb me grondig voorbereid en mij gebaseerd op publiek beschikbare documenten. De essentiële punten hiervan heb ik onthouden en gebruikt. Ik heb in eer en geweten steeds de correcte bronverwijzingen gehanteerd, zowel in de paragrafen als op het einde van de teksten.'

De kandidaat-rector betwist formeel enige aantijging van plagiaat: 'Ik betreur ook dat professor Storms hiermee de essentie van de rectorverkiezing vergeet: een sereen en inhoudelijk gedragen debat, waarbij we met z'n allen het beste voorhebben voor de KU Leuven.'

Powered by Labrador CMS