analyse> Alvast vervanging nodig voor Bart Raymaekers

Wie wordt vicerector in Sels II?

Er zijn weinig zekerheden over de volgende vicerectorenploeg, al komt er zeker één post vrij. Veel vicerectoren zitten stevig in het zadel, maar de bevoegdheden kunnen wel doorschuiven.

Gepubliceerd

Rik Torfs gaf vier jaar geleden niet veel zekerheid over zijn vicerectoren, waarschijnlijk met het oog op een aantal onpopulaire collega's. Het stempubliek wist enkel dat de vicerectoren Onderwijs- en Studentenbeleid zouden blijven. Vier jaar later ging Sels nog verder: niemand was zeker van zijn zitje na zijn herverkiezing.

Het enige wat vaststaat, is dat er opnieuw een genderparitaire ploeg komt en dat Bart Raymaekers moet stoppen. De huidige vicerector voor de groep Humane Wetenschappen is te oud om een tweede termijn te kunnen uitzitten.

'Een klucht'

Voor de drie groepsvicerectoren ging Sels na zijn verkiezing in 2017 aan de slag met een 'bottom-upprocedure'. Maar heel eenduidig was die niet. De nominaties verliepen soms formeel en soms informeel, gingen soms over personen en dan weer over profielen. 'Een klucht', zo klonk het.

Veel personen hadden het gevoel dat de uitkomst toch op voorhand al vaststond

Het was bovendien erg tijdrovend, en veel personen hadden het gevoel dat de uitkomst toch op voorhand al vaststond. 'Er is veel gehakketak geweest rond die nominatieprocedure, maar ik vind het juist een voordeel', zei Sels destijds aan Veto. 'Ik kan het mezelf binnen vier jaar zeker aanraden. Of andere kandidaat-opvolgers.'

Het ziet er nochtans naar uit dat de procedure nu in een veel afgeslanktere versie plaatsvindt, met informelere gesprekken. De personen die daaruit komen, draagt Sels voor aan de Academische Raad, waar dus vooral de decanen beslissen. Bij de bespreking mogen de huidige vicerectoren niet aanwezig zijn.

De voordracht is niet altijd een sinecure. Acht jaar geleden geraakte Humane Wetenschappen-vicerector Danny Pieters er pas na veel getouwtrek door op de Academische Raad. Daarvoor haalde Jo Tollebeek – nu Letterendecaan – het niet als vicerector Onderzoeksbeleid.

Decanen of een Senaatsvoorzitter

Het komt er voor Sels op aan om een gedragen vervanger te vinden voor Raymaekers. Daarvoor wordt klassiek gekeken naar decanen: Raymaekers stond net als veel van zijn voorgangers voorheen aan het hoofd van een faculteit. Uitzondering was Danny Pieters, die voor zijn vicerectorschap voorzitter van de Belgische Senaat was.

Humane Wetenschappen-decanen staan klassiek sterk op hun autonomie

Qua eigenschappen kan het zijn dat Sels deze keer zoekt naar een sterkere vicerector. Humane Wetenschappen-decanen staan klassiek sterk op hun autonomie, waardoor ruzies sneller openbarsten dan in andere groepen. Deze termijn kwamen de faculteiten tegenover elkaar te staan bij de bibliotheeknota of het campusplan van Letteren.

Veel namen circuleren er niet – de roddelcircuits lopen minder gesmeerd dan in pre-coronatijden. Bea Maes, in haar tweede termijn als decaan van Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, lijkt een optie. Als de andere vicerectoren blijven, zou er zo zelfs een écht genderevenwicht komen in de rectorale ploeg. Met Sels erbij zijn er nu nog meer mannen dan vrouwen.

Schuifpuzzel

Sels kan de post ook invullen met een huidige vicerector. Reine Meylaerts (Onderzoeksbeleid) is samen met Piet Desmet (Kulak) de enige andere humane wetenschapper in de ploeg. Als Sels Meylaerts kiest, moet hij op zoek naar een nieuwe persoon op Onderzoeksbeleid. In principe kan ook die doorschuiven van een andere post, tot je een volledige schuifpuzzel krijgt.

Als Sels de vicerector Onderzoeksbeleid vervangt, geeft hij aan dat hij het meent met de ommegooi in onderzoeksbeleid

De expertise blijft daarmee in de ploeg, maar er komen wel 'nieuwe' gezichten. Door de vicerector Onderzoeksbeleid te vervangen, geeft Sels bovendien aan dat hij het meent met de ommekeer in onderzoeksbeleid – het thema waar personeel zich het meest kritisch tegen opstelde.

De andere groepsvicerectoren, Chris Van Geet en Gerard Govers, blijven enkel op hun stoel bij gratie van hun groep. Sels heeft het meeste vrijheid voor Onderwijs-, Onderzoeks- en Internationaal beleid, maar ook daarvoor zal hij moeten aftoetsen wie er goed ligt. En Piet Desmet moet natuurlijk populair zijn op Kulak om te blijven. Focus-WTV bracht de dag na Sels' verkiezing het nieuws dat Desmet aanbleef, maar dat was foutieve berichtgeving.

2024

De nieuwe puzzel wordt boeiend in functie van 2024. Sels kan geen derde termijn doen, en voor kroonprins(ess)en wordt klassiek naar de vicerectorploeg gekeken. Daarvoor moeten er voldoende jonge mensen zijn: wie zich in 2024 kandidaat wil stellen voor twee volle termijnen, mag nu maximaal 54 jaar oud zijn.

Maar te veel ambitieuze jongelingen is ook weer niet goed. Voor de opvolging van Mark Waer in 2013 stelden drie van zijn vicerectoren zich kandidaat. Door de verdeeldheid liep uiteindelijk een vierde persoon heen met het rectorschap: Rik Torfs.

Powered by Labrador CMS