artikel> Sels: 'Het is perfect mogelijk dat hij hoofd van Leuven Research and Development blijft'

Koenraad Debackere stopt als algemeen beheerder, maar behoudt mogelijk sleutelpositie

De aangekondigde overstap van Koenraad Debackere als algemeen beheerder van de KU Leuven naar KBC is uitgesteld tot na de zomer. Hij blijft mogelijk wel voorzitter van Leuven Research and Development.

In KU Leuven en het bedrijfsleven kijkt Veto naar uitwisselingen tussen universitair onderzoek en het bedrijfsleven. In januari werd bekendgemaakt dat Koenraad Debackere, sinds 2005 algemeen beheerder van de universiteit, de overstap maakt naar KBC. De Europese Centrale Bank oordeelde dat hij het voorzitterschap daar niet kan combineren met zijn rol van algemeen beheerder. Maar helemaal de universiteit achter zich laten, lijkt niet het plan.

Koenraad Debackere, sinds 2005 algemeen beheerder van de KU Leuven, wordt over enkele maanden de nieuwe voorzitter van KBC. Zijn benoeming kon in februari al op kritiek rekenen van onder meer een groep academici die vonden dat Debackere een keuze moet maken tussen beide functies. Als algemeen beheerder is hij medeverantwoordelijk voor alle beleggingen van de KU Leuven, wat voor belangenconflicten kan zorgen.

Dubbele posten

In maart werd bekendgemaakt dat Debackere zal aftreden als algemeen beheerder alvorens de overstap te maken. Dat was onder druk van de Europese Centrale Bank, die vereist dat hij genoeg tijdsreserves heeft. De overstap was normaal gepland voor deze zomer, maar door de coronacrisis zou die wat langer op zich laten wachten.

'Zijn hersenen en ongelooflijke werkkracht blijven in deze instelling'

Luc Sels, rector KU Leuven

Ook na de overstap blijft Debackere mogelijk wel een sleutelpositie behouden in de universiteit. 'Koen is nog lang niet weg', klinkt het bij rector Luc Sels. 'Zijn hersenen en ongelooflijke werkkracht blijven in deze instelling.'

Zo zou het 'perfect mogelijk' zijn dat Debackere voorzitter blijft van Leuven Research and Development (LRD), de divisie van de KU Leuven die middelen van onderzoeksgroepen beheert en spin-offbedrijven naar de markt brengt.

Als lid van het Gemeenschappelijk Bureau zit Debackere nu mee in de cockpit van de corona-aanpak van de universiteit. Dat maakt dat zijn overstap vertraging kan oplopen. 'Veel hangt af van wat de implicaties zijn in de bankenwereld', zegt Sels. Bij KBC neemt in afwachting van Debackere vicevoorzitter Philippe Vlerick in de coronacrisis de taken van voorzitter waar.

KBC en KU Leuven

Als voorzitter van KBC is een intense samenwerking met de universiteit niet zo raar: KBC is al langer een van de huisbankiers van de KU Leuven. De banden tussen de KBC en de KU Leuven gaan dieper terug. Zo richtte de universiteit in 1997 het Gemma Frisius Fonds op als een joint venture samen met KBC en BNP Paribas: een zaai- en startkapitaalfonds ter waarde van 30 miljoen euro, waarvan Debackere de voorzitter is.

'Transparantie is het eerste wapen'

Luc Van Liedekerke, professor bedrijfsethiek

De sterke verwevenheid van universiteit en industrie in die bestuursraden is volgens professor bedrijfsethiek Luc Van Liedekerke in de huidige structuur haast onvermijdelijk: 'Er zitten gewoon weinig mensen in die topfuncties. Dan is het normaal dat die elkaar daar tegenkomen en samen over zaken beslissen.' Maar de verwevenheid kan wel voor een mogelijke belangenvermenging zorgen.

Transparantie

Transparantie is daar volgens Van Liedekerke het eerste wapen. Zoals in de Belgische Code voor Corporate Governance te lezen staat, dient een organisatie bij aanwezigheid van leden in raden van andere vennootschappen 'tijdsbeperkingen en potentiële belangenconflicten' in overweging te nemen.

Debackere vertegenwoordigt een visie die de banden tussen universitair onderzoek en het bedrijfsleven wil versterken. Zo heeft hij het over de transformatie van de universiteit in een instelling die niet langer grotendeels door de overheid wordt gefinancierd en die daarom zijn onderzoek in mindere mate publiek beschikbaar hoeft te maken. Zeker in een dergelijk dichte samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven dient de autonomie van beide domeinen in de gaten te worden gehouden.

Powered by Labrador CMS