artikel> Geen nieuwe experimenten

KU Leuven schort deel van lopend onderzoek op

Onderzoek dat niet thuis of via telewerk kan, wordt stopgezet met uitzondering voor essentieel onderzoek. Stages die fysieke aanwezigheid vereisen gaan niet meer door, tenzij in de gezondheidszorg.

Gepubliceerd

KU Leuven vraagt haar onderzoekers om geen nieuwe experimenten te starten en lopende experimenten af te ronden. Als het onderzoek, bijvoorbeeld met celculturen of proefdieren, niet kan worden stopgezet, mag het voortgaan. Anders gaan er resultaten verloren, met grote economische en wetenschappelijke gevolgen. De veiligheid ter plaatse moet dan wel worden gegarandeerd.

Onderzoek dat geen specifieke infrastructuur nodig heeft op de universiteit, kan wel gewoon doorgaan. De universiteit moest nieuwe acties nemen omdat op veel plaatsen de werkorganisatie nu al in het gedrang kwam, zegt rector Luc Sels.

Slowdown

'We zeggen eigenlijk aan een grote groep onderzoekers: gebruik de komende weken om publicaties af te werken, om nieuwe projecten uit te schrijven of om je statistiek op orde te brengen', stelt Sels. Het onderzoekswerk ligt dus niet stil, het komt in een slowdown.

Dat geldt niet voor essentiële onderzoeksactiviteiten, bijvoorbeeld naar het coronavirus of andere ziektes. De gezondheidszorg krijgt prioriteit. 'We brengen handschoenen, mondmaskers en relevante reagentia zoveel mogelijk in de richting van UZ Leuven en het ruimere zorgsysteem’, zegt Sels. 'In veel gevallen zijn ze nu toch minder nodig voor eigen onderzoek.'

Verregaander

De maatregelen zijn voorlopig wat verregaander dan die van de vier andere universiteiten. Sels: 'Ik vermoed dat ze zullen volgen. Wij staan al wat verder. Heel wat onderzoekers voelden dat deze boodschap nodig is.'

De maatregelen hebben een grote weerslag op de organisatie en de werking van de universiteit. 'Dit is in de post-Napoleontische periode op de wereldoorlogen en de splitsing van de universiteit na een van de grootste crisissen die onze instelling ooit heeft doorgemaakt. Maar we doorstaan ze momenteel met verve en zullen er sterker uitkomen', zegt Sels.

Stages

Tot gisteren was het universiteitsbeleid om stages te laten doorgaan waar mogelijk. Sinds vandaag zijn de stages met fysieke aanwezigheid stopgezet, met uitzondering voor de gezondheidszorg. Als de stagemeester daar beslist dat de student een noodzakelijk deel van de capaciteit vormt, loopt de stage wel verder.

De nieuwe maatregelen betekenen ook dat er meer gebouwen worden gesloten. Sinds vandaag houdt Technische Diensten zijn 'weekendregime' aan: de aula's zijn wel nog open, maar je hebt een badge nodig om de facultaire gebouwen te betreden.

Powered by Labrador CMS