opinie> Opinie: lerarenopleiding Latijn

Acta est fabula, de laatsten der latinisten

De Arteveldehogeschool in Gent heeft beslist de lerarenopleiding Latijn stop te zetten. Lucas Adriaenssens en Emilie Meese studeren er zelf voor leerkracht Latijn, en betreuren die beslissing.

Binnen het Vlaamse onderwijs is het vak Latijn al jaren in het defensief gedwongen en de toekomst ziet er evenmin rooskleurig uit. Nadat de ene na de andere hogeschool de opleiding Latijn uit zijn programma knipte, heeft nu ook de Arteveldehogeschool in Gent besloten om de laatste lerarenopleiding Latijn in ons land op te doeken. Dat was nochtans de enige hogeschool die educatieve bachelors aflevert, in tegenstelling tot de universitaire opleidingen van de UGent en de KUL. De huidige studenten mogen de opleiding wel nog afronden.

Waarom beslist Artevelde nu, als laatste hogeschool, om de lerarenopleiding Latijn stop te zetten? Het simpele antwoord: geld. De kosten wegen niet op tegen de baten, klinkt het. Waar mogen die kosten dan wel zitten? Niet in duur materiaal, dat is zeker. In de opleiding werken drie docenten, niet allemaal voltijds, voor een kleine dertig studenten in de drie jaren samen. Per jaar studeren er zo'n acht leraren af.

Op zich levert dat een kleine kost op. Als we de kost echter vergelijken met de andere onderwijsvakken, kunnen we relatief gezien stellen dat die niet in verhouding staat tot het aantal studenten dat afstudeert. Toch is de beslissing geen goede zaak.

Ons onderwijs kampt met een verlammend lerarentekort. Soms hebben leerlingen voor een bepaald vak zelfs maandenlang geen les, omdat de school geen vervangers meer vindt. Voor Latijn is het tekort niet minder nijpend. Scholen contacteren onze docenten immers om vervangers te zoeken onder de studenten, en een van onze medestudenten kreeg al een jobaanbieding in het eerste semester van haar lerarenopleiding.

Om het algemene lerarentekort te drukken zet de Vlaamse overheid in op zij-instromers. Dat zijn mensen die een job hebben in een andere sector maar een nieuwe carrière willen beginnen binnen het onderwijs. Zij zetten dan vaak de overstap door een deeltijdse opleiding te volgen. Een van onze medestudenten Latijn, bijvoorbeeld, volgt de opleiding via avondonderwijs naast haar gewone job. Die combinatie tussen werk en studie zal enkel nog maar verzwaren aan de universiteit, waardoor zij-instromers haast volledig uit het vak Latijn geweerd zullen worden.

Wij, studenten van de educatieve bachelor Latijn, hebben een passie voor het vak en voor onderwijs, maar geen interesse in de academische wereld − sorry. Beeld je eens in: je start in het hoger onderwijs. Je wil leraar Latijn worden. Voortaan ben je dan verplicht eerst drie jaar Taal- en Letterkunde te volgen om pas in je master in aanraking te komen met het onderwijs. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit de enige weg is naar het leraarschap?

De beslissing van Artevelde zal het lerarentekort in ieder geval doen toenemen, hoewel het over 'maar' acht afgestudeerden per jaar gaat. De afschaffing van de educatieve bachelor zal er op termijn ongetwijfeld toe leiden dat de uren voor Latijn op middelbare scholen niet ingevuld raken en leerlingen de vele voordelen van het vak zullen mislopen. Acta est fabula?

Lucas Adriaenssens (20) en Emilie Meese (19) zijn studenten aan de Arteveldehogeschool in de educatieve bachelor Latijn – Nederlands.

Powered by Labrador CMS