lezersbrief> Lezersbrief: het Statement for Palestine is eenzijdig

De verborgen voorwaarden van het Statement for Palestine

Vorige week publiceerden studenten en academici van de KU Leuven een 'Statement for Palestine'. 'Die geeft een eenzijdige kijk op de kwestie weer.'

Gepubliceerd

The original English version of this article can be found here.

Velen van jullie zullen ongetwijfeld een verklaring van studenten en personeel aan de KU Leuven hebben gezien waarin wordt opgeroepen tot actie om de Israëlische bezetting van Palestina te veroordelen. Zo niet, dan kan je de verklaring en de ondertekenaars hier vinden.

Laat me van begin af aan een paar heel dingen duidelijk maken: ik heb geen bias voor een van beide kanten, maar wel een uitgebreide kennis uit ervaring over de situatie. Ook ik wil vrede. Ik denk dat wat de Israëlische regering onder Netanyahu doet verwerpelijk is. Hij is een moreel corrupte leider, net zoals ik denk dat Hamas een terroristische organisatie is. Ideeën die meestal niet hand in hand gaan.

Ik wil ook benadrukken dat ik niemand van jullie wil aanzetten de strijd voor vrede in de regio tegen te houden. Ik wil wel zeggen dat deze verklaring een onverstandige manier is om dat te doen.

Het Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre (IMMRC) besloot samen met UNDIVIDED Leuven een statement te schrijven over de situatie in Israël en Palestina. Een goede zaak; studenten en docenten hebben behoefte om publiek een kant te kiezen, terwijl de universiteit als formeel orgaan objectief moet blijven. Mijn probleem ligt echter bij de inhoud van deze verklaring.

Eenzijdig

Om te beginnen heb ik problemen met de eenzijdige en gewaagde uitspraken die men over deze situatie doet. Ik betwist niet dat er veel woede en geweld tegen Palestijnen is gericht door Israëlische burgers, de Israëlische politie en de Israëlische regering. Ik betwist niet dat er op dit moment sprake is van een discriminatoir status quo ten aanzien van de Palestijnen. Ik betwist ook niet dat de Israëlische nederzettingen al decennia lang de oorspronkelijke Palestijnse landen hebben weggevreten.

De bevrijding van het Palestijnse volk is ook mijn verlangen, maar je moet daarvoor eerst het volledige plaatje begrijpen

Wat ik wel betwist is dat het Israëlische leger zonder enig onderscheid alles plat bombardeert; zo simpel is het echt niet. Ik zou ook graag de nodige context toevoegen dat Hamas een militante extremistische groep is die uit is op etnische zuivering van de Joden, maar daarnaast ook het leidende politieke orgaan in Gaza is. Die lynchpartijen van de afgelopen weken zijn óók door Palestijnse burgers jegens Israëlische burgers opgetreden.

Dit initiatief geeft een eenzijdige kijk op de kwestie weer en negeert veel van de benodigde context. Nogmaals, de bevrijding van het Palestijnse volk is ook mijn verlangen, maar je moet daarvoor eerst het volledige plaatje begrijpen. Ik denk dat de Amerikaanse professor Cary Nelson het perfect uitlegt: 'Universiteiten zijn een ideale plek om deze oorzaken verkeerd te interpreteren; docenten en studenten kunnen gepassioneerd raken door gerechtigheid, soms zonder voldoende kennis van de feiten en gevolgen.'

Olie op het vuur

De ondertekenaars van de brief willen een einde zien aan de 'neutrale' houding. Met andere woorden, ze willen je dwingen een partij te kiezen, ook al krijg je maar de helft van het verhaal. Ze proberen je niet te informeren, ze proberen je zelfs bang te maken voor onderwerping door te stellen dat 'indien je neutraal blijft in situaties van onrechtvaardigheid, je dan de kant van de onderdrukker hebt gekozen.'

Ik geloof niet dat deze verklaring het Palestijnse volk echt zal helpen

De ondertekenaars willen ook hun steun betuigen aan de beweging van 'Boycot, Desinvestering en Sancties'. Voor degenen die het niet weten: deze beweging roept niet op tot het nemen van acties tegen overheidsinstanties, maar eerder op het boycotten van en afstoten van burgers en particuliere bedrijven. Ze willen dat de samenwerking met Israëlische universiteiten wordt opgeschort: geen Erasmus, geen gezamenlijk onderzoek, geen kennisuitwisseling. Simpel gezegd, ze willen de volgende generatie van een hele natie uitsluiten, omdat het schijnbaar wegduwen van mensen zal leiden tot beter begrip en dialoog.

Ik wil niemand aanzetten iets te doen of te laten. Als dit een rationele en geldige verklaring lijkt, dan raad ik je aan om deze te ondertekenen. Dat gezegd hebbende, net zoals ik niet geloof dat het kiezen van een militante extremistische groep als regering een manier is om een land te besturen, geloof ik ook niet dat deze verklaring het Palestijnse volk echt zal helpen: het zal alleen het vuur van woede en haat aanwakkeren langs beide kanten.

Deze lezersbrief werd geschreven door een student aan de KU Leuven. De auteur wenst anoniem te blijven.

Powered by Labrador CMS