editoriaal> Editoriaal

Ethiek en dienstverlening

De KU Leuven werkt in het kader van Horizon 2020, een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, mee aan het project LAW-TRAIN.

Gepubliceerd

Geschreven door de redacteur Internationaal. Het editoriaal bevat een mening die gedragen wordt door de redactie.

Het doel van LAW-TRAIN is om ondervragingstechnieken voor veiligheids- en politiediensten efficiënter te maken, waaronder die van Israël. De rol van Leuvense onderzoekers is om het legale kader voor te bereiden.

Bij de opening van het academiejaar smeet de Leuvense Actiegroep Palestina zich voor de trein der togati. Een dertigtal academici van de KU Leuven uit verschillende faculteiten kloeg diezelfde dag de samenwerking aan in een open brief.

De reputatie van Israëlische veiligheidsdiensten is natuurlijk niet de meest koosjere. Ze is in het verleden meermaals aangeklaagd door internationale organisaties als Human Rights Watch voor het overtreden van de mensenrechten. De universiteit die het project leidt, Bar-Ilan, wordt gesponsord door zionistische organisaties. Daarnaast heeft Bar-Ilan de Ariel Universiteit opgericht in een Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, op Palestijns grondgebied.

Op z'n minst heeft de Bar-Ilan Universiteit een bedenkelijke reputatie. Dat is voor de KU Leuven blijkbaar geen beletsel. Bovendien is de universiteit niet aan haar proefstuk toe. Onderzoekers van onze alma mater gingen in het verleden onder meer een bedenkelijke samenwerking aan met een Israëlisch wapenbedrijf (zie Veto 3912).

Rector Rik Torfs is voorstander van vrijheid van onderzoek en academische vrijheid, wij ook. Het LAW-TRAIN project is goedgekeurd door de ethische commissies en daarmee is voor de rector de kous af. Volgens Torfs moeten die commissies dan wel weer ‘vernieuwender’ zijn en ‘teruggaan naar de fundamenten van de ethiek’. Impliciete kritiek dus, zonder een duidelijke belofte.

De ethische commissie updaten is een stap in de goede richting. Maatschappelijke dienstverlening is namelijk belangrijk, zolang ze gestoeld is op degelijke ethische grondslagen.

Powered by Labrador CMS