EDITORIAAL DOSSIER CHINA

Hoe lang is een Chinees? Straks weet niemand het meer

Redactie Veto jaargang 50.

Wie tegenwoordig wil tellen in de academische wereld, moet met China samenwerken. Maar we hebben ook experten nodig die het land kennen en begrijpen. Op dat vlak is de situatie zorgwekkend.

Gepubliceerd

De heisa rond Vlaams Belang-politicus Frank Creyelman plaatste de angst voor Chinese spionage voorop in de actualiteit. Ook de Vlaamse universiteiten komen daarbij in het vizier. In het zog van de controverses neemt Vlaamse regering duidelijke maatregelen. 'In de geopolitieke situatie waarin we ons bevinden mogen we niet naïef zijn', horen we daarover bij grootste regeringspartij N-VA.

Hoewel voorzichtigheid is aangewezen en scepsis over het regime in China terecht is, mag de argwaan voor dat 'rode gevaar' ons niet verlammen. Het moet ons juist aanzetten tot een beter begrip van het land. 

'Dat burgers onder een autoritaire staat geen verantwoordelijkheid dragen voor dat regime, moet altijd een argument zijn om de burgers niet te vereenzelvigen met het bewind in kwestie', merkt een professor terecht op verder in deze Veto. Dat geldt ook voor het buitenlandse talent dat hierheen komt.

De meeste masterstudenten sinologie vatten dankzij een door China betaalde beurs hun uitwisseling naar China aan

Op veel plaatsen worden samenwerkingen met China on hold gezet of met argusogen, soms zelfs met dedain, bekeken. De KU Leuven volgt zulke starre reacties gelukkig niet. Ze kiest voor een voorzichtige, maar open houding. Dat is goed: proberen om (de burgers van) een fundamenteel verschillend land te begrijpen, is bij uitstek de taak van een universiteit. 

Er startten dit jaar echter amper dertien studenten een opleiding in de Chinese studies. Dat mag stilaan zorgwekkend heten. Ook al heeft dat gebrek aan populariteit veel te maken met het algemene negatieve discours rond China, toch zou ook de universiteit zelf een tandje kunnen bijsteken.

Aan grote middelen voor onderzoekssamenwerkingen met China is er immers geen gebrek aan de KU Leuven, toch vatten de meeste masterstudenten sinologie dankzij een door China betaalde beurs hun uitwisseling naar China aan. In de eigen opleidingen mag de universiteit best meer eigen middelen investeren. 

Want China begrijpen is niet alleen an sich interessant, het is bovendien ook noodzakelijk voor een goed veiligheidsbeleid. Vlaanderen heeft hen nodig, maar met slechts een handvol China-experts gaan we het hier niet redden. Hoe lang is een Chinees? Straks niemand nog die het weet.

Kasper Nollet is hoofdredacteur van Veto. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Powered by Labrador CMS