LEZERSBRIEF ISRAËLISCHE UNIVERSITEITEN

Lezersbrief: 'De rector brengt een afgezaagd deuntje over de boycot, ze is bovendien onwaar'

In zijn opiniestuk in De Standaard waarin hij uitlegt aan de studentenbezetters en de wereld waarom de KU Leuven gekant is tegen boycot, maakt rector Luc Sels zich wel erg gemakkelijk af van de contradictie tussen het boycotten van Rusland en Iran en het niet boycotten van Israël, vindt professor filosofie Lieven De Cauter.

Gepubliceerd

Ook een mening?

Deze opinie bevat de mening van de auteur. Wil je graag reageren op dit stuk, of heb je andere mening die de wereld moet horen? Stuur een lezersbrief naar Veto. Meer info hier.

Dat is een knoert van een contradictie. Hij schrijft: 'Waarom geen boycot? Er zijn precedenten. Denk aan de stopzetting van de samenwerking met Rusland en Iran. Maar die boycots zijn deel van of lopen parallel met een sanctiebeleid van de overheid.' 

Dat is flauw. Dus de universiteit kan alleen iets ondernemen als ook de overheid dat doet? Van een handige paraplu gesproken. Trouwens de overheid, bij monde van Caroline Gennez en nu zelfs ook premier De Croo heeft al opgeroepen tot vormen van boycot. Dus waar wachten we op? 

Maar erger voor de tekst van de rector is dat alle fraaie argumenten die hij vervolgens opsomt om niet tot boycot over te gaan, natuurlijk ook opgaan voor Rusland en Iran, en zo mogelijk nog veel meer. En dus al zijn argumenten worden als vanzelf drogredeneringen. Als ze alleen opgaan voor Israël en niet voor Rusland en Iran, moet er iets aan schorten. Toch? 

Uiteraard schreeuwt het ten hemel dat Israël mensenrechten schendt door de misdaad der misdaden

De rector schrijft dat een academische boycot 'vooral progressieve krachten die precies in de Israëlische universiteiten te vinden zijn' zou ontmoedigen en isoleren. Dat is niet alleen een afgezaagd deuntje, het is ook gewoon onwaar. Kritische academische stemmen worden nu al het zwijgen opgelegd in Israël, ze worden verketterd, gecanceld, of met ontslag bedreigd. 

Een boycot van hun instellingen zou hen juist gelijk geven en sterken in hun moedige protest. In feite evident. En daarenboven, neem toch eindelijk eens de richtlijnen van de 'academische en culturele boycot' serieus: boycot is nooit een daad tegen personen maar alleen tegen instellingen. Dus we kunnen al die progressieve stemmen uitnodigen, en steunen op alle mogelijke en onmogelijke manieren. Bijvoorbeeld door eredoctoraten. 

De rector vindt ook dat de bezetters de universiteit niet moeten viseren, maar de politiek. Alweer problematisch. Er waren 40.000 mensen op de Gazamars van afgelopen zondag. Nee, die waren er niet alleen voor de Leuvense universiteit maar vooral voor de overheden. Nogal wiedes. En daarbij: altijd eerst voor eigen deur vegen. Think global, act local. Eerst de universiteit, dan de Belgische regering en dan Europa. 

De sympathie voor Israël en ja, zelfs het latente en openlijke zionisme, blijft groot aan een katholieke universiteit

Het zou stemmen als Caroline Gennez en De Croo gigantisch helpen als de Belgische universiteiten zouden overgaan tot boycot. De Spaanse universiteiten deden het recentelijk. Het kan dus wel degelijk! Het moet gezegd dat de Leuvense universiteit de contacten met Israelische universiteiten op een laag pitje heeft gezet. Maar de studentenbezetters vragen een sterk signaal. 

Zowel de UN conventie over apartheid als de UN conventie tegen genocide roepen op om alle instellingen die medeplichtig zijn aan deze misdaden tegen de mensheid te isoleren en te criminaliseren. Dat is uiteraard in eerste instantie een verplichting voor staten, maar volgens de geest van deze conventies is duidelijk dat ook universiteitenopgeroepen worden om niet samen te werken met instellingen die medeplichtig zijn aan apartheid en genocide. Wat voor de Israëlische universiteiten bewezen werd door vele rapporten en boeken.

Ook artikel 2 van het associatieverdrag tussen de EU en Israël is duidelijk. 'De betrekkingen tussen de partijen (…) zijn gebaseerd op de eerbiediging van de mensenrechten (…) die ten grondslag liggen aan hun binnen- en buitenlands beleid en een essentieel onderdeel van deze overeenkomst vormen.' 

De conclusie is onontkoombaar: universiteiten moeten alle samenwerkingen met Israëlische universiteiten en instellingen meteen stopzetten

Uiteraard schreeuwt het ten hemel dat Israël mensenrechten schendt door de misdaad der misdaden, '(plausible) genocide'. Dus zouden de universiteiten geheel in de geest van het associatieverdrag dat artikel 2 kunnen en moeten inroepen om tot een boycot over te gaan, juist omdat de EU het niet zal doen. 

De rector noemt naar het eind van zijn tekst toe 'oproepen tot boycot gemakkelijk.' Daar vergist hij zich schromelijk. Het verwijt van antisemitisme is nooit veraf. In Duitsland en Frankrijk is pleiten voor boycot bij wet verboden, en in Amerika wordt het studentenprotest massaal neergeslagen en gecriminaliseerd. Dat geeft aan dat pleiten voor een boycot allesbehalve gemakkelijk is. 

En aan een katholieke universiteit kan je er donder op zeggen dat de sympathie voor Israël en ja, zelfs het latente en openlijke zionisme, groot blijft. Voor de goede orde: zionisme is een ideologie die 'een land zonder volk' wil 'voor een volk zonder land', dus de misdaden tegen de mensheid, etnische zuivering, apartheid en genocide, zitten erin wezenlijk ingebakken, zoals in alle vormen van nederzettingskolonialisme. 

De conclusie is onontkoombaar: universiteiten moeten alle samenwerkingen met Israëlische universiteiten en instellingen meteen stopzetten. Dat zal de daadkracht van de dissidente stemmen in Israël en de daadkracht van onze politici aanzienlijk versterken. Als we lijdzaam blijven toekijken, zijn de universiteiten, zoals de studenten scanderen, inderdaad medeplichtig aan genocide, net zoals de staten waar ze deel van uitmaken.

Powered by Labrador CMS