lezersbrief> Seppe De Meulder, COMAC Leuven

Lezersbrief: Herman Daems moet kiezen

Je kan niet én rijden voor een klimaatneutrale universiteit én voor het op vervuiling terende bedrijfsleven.

Gepubliceerd

Deze lezersbrief bevat de mening van de auteur. Ze bevat niet de mening van de redactie.

De KU Leuven heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2030 en dat is een goede zaak, want de strijd tegen de klimaatopwarming is misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. Het is daarom ook positief dat duurzaamheid een van de vijf krachtlijnen is van het strategische plan van de universiteit. 'Je kan het thema duurzaamheid maar de plaats geven die het vandaag verdient als je er meer onderzoek naar doet én als je er in je onderwijs de nodige aandacht aan besteedt,’ aldus Luc Sels, rector van de KU Leuven daarover.

In de strijd tegen klimaatopwarming is het voor een universiteit belangrijk om zich te baseren op de feiten en een neutrale, wetenschappelijke houding aan te nemen. Uit het rapport van het Carbon Disclosure Project blijkt dat 100 bedrijven de verantwoordelijkheid dragen voor meer dan 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen sinds 1988. Dat is waar moet worden ingegrepen. Om het klimaat te redden moet er een stop worden gezet op het nastreven van maximale winst door deze bedrijven, ten koste van mens en milieu.

Wanneer we de samenstelling van de – overigens niet verkozen – Raad van Bestuur van onze universiteit bekijken, zien we echter een zeer sterke vertegenwoordiging van dat bedrijfsleven. Exemplarisch hiervoor is dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, Herman Daems, tegelijkertijd voorzitter is van de Belgische bankgroep BNP Paribas Fortis. Hij ontvangt daarvoor een vergoeding van 150.000 euro per jaar. BNP Paribas Fortis is met 30 miljard de grootste Belgische investeerder in fossiele brandstoffen, die zoals geweten de oorzaak vormen van de klimaatverandering.

De universiteiten moeten een leidende rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook een plaats zijn om de kritische geest van studenten te ontwikkelen. Het is goed dat men ook de ambitie uitspreekt om die maatschappelijke rol te vervullen. Maar je kan niet tegelijkertijd brandweerman en pyromaan zijn. Het verdedigen van de winsten van BNP Paribas Fortis staat haaks op de doelstelling om het klimaat te redden.

Wanneer men betaald wordt met opbrengsten afkomstig van fossiele brandstoffen, is het moeilijk om op een geloofwaardige manier te streven naar klimaatneutraliteit. Als het de KU Leuven menens is met haar engagement voor het klimaat, en laten we hopen dat dit zo is, moet er een einde komen aan deze belangenvermenging. We vragen daarom met aandrang om Herman Daems voor de keuze te stellen: voorzitter blijven van de Raad van Bestuur van de KU Leuven of voorzitter blijven van de Belgische afdeling van BNP Paribas Fortis.

Powered by Labrador CMS