editoriaal> Editoriaal

Stura. Samen sterk

Identiteit. Een actueler dossier was er wellicht niet te brengen. Identiteit, we worden ermee om de oren geslagen.

Gepubliceerd

De politiek laat het thema niet los, marketeers zetten meer dan ooit in op het ideaal van uniciteit en jongeren volgen deze trend gedwee door op social media hun persona vorm te geven. Instagram, Twitter en Facebook: we zijn meer dan ooit bezig met die ene versie van onszelf naar de buitenwereld te vertolken. Want met de technologie van vandaag, heb je de touwtjes zelf in handen. Een moedige enkeling durft zich tegen deze peer pressure te verzetten. Zo is onze studentenraad absoluut niet bezig met het onderhouden van haar online-identiteit.

Tot voor kort kon je op de website van Stura lezen wie er zoal in de raad van bestuur zat en vond je de contactgegevens van de voorzitter terug. Wie daarentegen de weg naar Veto’s website gevonden heeft, weet natuurlijk dat de gehele raad van bestuur de eerste week van het academiejaar is opgestapt en druppelgewijs ook de mandatarissen hun ontslagbrief hebben ingediend.

Ironischer nog: wie naar ‘Studentenraad KU Leuven’ zoekt op Facebook, ziet als laatste post een bericht van 22 september. ‘STURA, SAMEN STERK’. Een mooie alliteratie, dat wel. Op Twitter vind je dan weer een retweet van Veto’s artikel over het historische nieuws dat de student nu een formele verankering krijgt in het GeBu, de facto het belangrijkste beslissingsorgaan van de universiteit. Maar geen tweet over het feit dat door de ontslagen en de onkunde om een nieuwe ploeg te vormen, één student - waarnemend! - aanwezig kon zijn bij één specifiek onderwerp van één GeBu.

De crisis waarin Stura zich momenteel bevindt, is virtueel onbestaande. Geen persbericht, geen website-mededeling, geen facebookstatus. De realiteit is dat geen signaal in dezen het foutste signaal is. Het is begrijpelijk dat je social media onder handen nemen, niet het eerste is waar je aan denkt wanneer je organisatie implodeert. Maar twee maand na datum is er niet eens een aanspreekpunt van de studentenvertegenwoordiging. Laat staan dat er over de inhoudelijke stand van zaken met de brede studentenpopulatie wordt gecommuniceerd.

Identiteit. Stura, je bent het de student verschuldigd.

Powered by Labrador CMS