editoriaal> Editoriaal

Stura's stilte

Het bestuur van de studentenraad kreeg dit jaar de zware taak om de vertegenwoordiging na een rampjaar weer op de sporen te zetten.

Gepubliceerd

Vinsent Nollet is hoofdredacteur. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Elders maken we daarvan de balans op. Stura slaagde erin vlot bij te benen en herwint geleidelijk het vertrouwen van haar Algemene Vergadering.

Een gemiste kans is echter haar bekendheid onder studenten. En dat mag verbazingwekkend heten. Hoewel vertegenwoordiging geen evidentie was vorig jaar, slaagde Stura er toch in zichzelf van de ene op de andere dag in de kijker te zetten met de Heb je mei gemist?-actie, gericht tegen de herindeling van het academiejaar.

Na de actie was de studentenraad prompt alom bekend onder studenten, de herindeling gespreksonderwerp nummer één. Maar de studentenraad heeft ook de onhebbelijke gewoonte erbij te staan en ernaar te gapen wanneer een momentum zich aandient.

De herindeling is inmiddels van tafel en vervangen door een fundamentele herbezinning over het herkansingsbeleid. Het kan dus nog alle kanten op. Rebellie is niet meer aan de orde, maar wat met die achterban?

Een jaar na de actie blijft het pijnlijk stil. Stura ondernam nauwelijks een poging om zichzelf in de kijker te zetten en begaf zich zelfs slechts voor twee zaken op haar sociale media: de jaarlijkse bibliotheekbevraging en een politiek memorandum.

De studentenraad reageert dat studenten in een getrapt vertegenwoordigingssysteem beter af zijn als ze op facultair niveau terecht kunnen. Strikt genomen kan dat kloppen, maar als basishouding ontslaat het je te gemakkelijk van de eigen verantwoordelijkheid.

Vertegenwoordiging bevindt zich nu eenmaal niet enkel op facultair niveau en in het huidige systeem vertegenwoordigen faculteiten binnen Stura vaak enkel zichzelf. Daarom heeft de studentenraad net wel nood aan een brede, geïnformeerde en gepeilde achterban. Niet enkel de nakende reorganisatie van onze alma mater, ook de wissel van de politieke wacht schreeuwt om een universiteitsbrede vertegenwoordiging die stevig in het zadel zit.

Als er één ding te leren valt uit vorig academiejaar, is het dat je je door niemand nog mag laten zeggen dat de studentenvertegenwoordigers — enkel zichzelf en niet de studenten vertegenwoordigen.

Powered by Labrador CMS