OPINIE CODEX

Tijd voor een écht studentenliedboek

De huidige KVHV-codex is verouderd en tot stand gekomen zonder enige inspraak van studenten of studentenverenigingen. Hoog tijd voor een nieuwe, verrijkte codex die Leuvense studentencultuur écht weerspiegelt.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Cantussen zijn niet weg te denken uit het Leuvense studentenleven. Volgens de cijfers van Cantuswijzer Leuven werden er vorig academiejaar minstens 264 openbare cantussen georganiseerd. Daar komt nog bij dat een groot deel van de cantussen zijn weg niet vindt naar de Cantuswijzerkalender.

De basis voor de grote meerderheid van die cantussen is het welbekende KVHV-boek met groene kaft. Welke liederen gezongen worden op cantussen wordt bepaald door het aanbod en de grenzen van die codex. Daar wringt het schoentje.

De huidige KVHV-codex heeft net zoals de makers ervan een rechts-katholiek karakter. Daardoor worden liederen uit andere strekkingen geweerd. Volksliederen bestaan in vele soorten en maten, net zoals de verenigingen die cantussen organiseren.

Na uitgebreide discussie gaf de Algemene Vergadering van LOKO (het hoogste beslissingsorgaan van LOKO met vertegenwoordigers van alle Leuvense studentenkringen, nvdr.) in 2019 de opdracht aan het toenmalige LOKO-bestuur om gesprekken met het KVHV op te starten. Dit om te bespreken hoe we de stem van de hedendaagse student (beter) kunnen laten weerklinken in de KVHV-codex.

De studentenbestuurders van het KVHV hebben weinig tot geen zeggenschap over de inhoud van hun codex

Die pogingen tot gesprek leerden ons snel enkele dingen. Enerzijds ontdekten we dat de studentenbestuurders van het KVHV die de codex verdelen, geen tot weinig zeggenschap hebben over de inhoud van hun codex. Anderzijds werd het duidelijk dat de bestuurders van Studentencentrum vzw, die de inhoud van de codex bepalen, weinig voeling of interesse hebben in de huidige studentencultuur buiten die van het KVHV.

De laatste editie van die codex deed dan ook de emmer overlopen bij de studentenkringen. Naast het feit dat er niet werd ingegaan op de oproep tot een grondige herziening van de inhoud, pasten de auteurs ook de paginanummering fundamenteel aan. Dit zonder enige vorm van inspraak van cantussers. Ook ontbraken er nog steeds alom geliefde liederen zoals Leuvens Schoonheid.

Er is dus niet simpelweg nood aan een nieuw pluralistisch Leuvens liedboek, maar ook aan een systeem dat zo veel mogelijk studenten betrekt bij het opstellen ervan. Hoe gaan we dat nu doen?

Culturele co-creatie en democratie

LOKO werkte een systeem uit waarbij ze de balans tracht te houden tussen traditie en studenteninspraak. Het harde werk van een liedboek opstellen zal gebeuren door een diverse groep. Die bestaat enerzijds uit ervaren cantuskenners die instaan voor de duurzaamheid van het liedboek, en anderzijds uit LOKO-vertegenwoordigers die de voeling met de studenten behouden.

Natuurlijk is niet enkel die groep verantwoordelijk voor het opstellen van het liedboek. Een adviesraad, samengesteld uit kringvertegenwoordigers, zal uitgebreid discussiëren over voorstellen en nieuwe versies van dit Leuvens liedboek.

We willen een boek maken dat compatibel is met bestaande gebruiken

Maar de cantuscultuur reikt ook buiten de wereld van kringen. Daarom willen we een laagdrempelig feedbackmilieu opstellen voor elke vereniging of individuele student die een mening heeft over de inhoud van het liedboek. Ook willen we inputmomenten organiseren waar alle soorten studentenverenigingen welkom zijn om in dialoog te gaan over hun cantusgewoonten en hoe het liedboek hen hierbij kan ondersteunen.

Met onze inspanningen richten wij onze pijlen op een liedboek dat geen tradities vervangt, maar ze verrijkt. We willen een boek maken dat compatibel is met de bestaande gebruiken, zowel inhoudelijk als praktisch.

Het liedboek wordt een moeiteloos hulpmiddel voor de cantusvoorzitter om uit een breed palet van liederen te kiezen, op maat van hún cantus voor hún studenten. Zo behouden we een goede voeling met de waardevolle en unieke studentenfolklore, waarbij we allemaal samen de Leuvense studentencultuur verrijken.

Heb je nu al suggesties voor of opmerkingen over de inhoud of vormgeving van het liedboek? Stuur gerust een mailtje naar contact@leuvensliedboek.be. LOKO hoort graag jouw mening!

Powered by Labrador CMS