OPINIE JONGERENPARTIJEN

Voor likes knijpt Comac een ideologisch oogje dicht

Het zijn net de jongerenpartijen die de ideologische principes moeten uitdragen, daar waar de moederpartijen die laten vallen.
Het zijn net de jongerenpartijen die de ideologische principes moeten uitdragen, daar waar de moederpartijen die laten vallen.

Er vallen vraagtekens te plaatsen bij het disproportioneel grote budget dat Comac uitgeeft aan online advertenties, vindt redacteur media & PR en student Politieke Wetenschappen Robin Geukens. Het doet afbreuk aan het 'authentieke linkse' profiel dat de studentenvereniging zich wil aanmeten en maakt het online speelveld ongelijker.

Gepubliceerd

Nadat Veto naar buiten bracht dat jongerenpartijen steeds meer uitgeven aan online advertenties ontstond er grote commotie op X over het feit dat alle Vlaamse jongerenpartijen samen 140.000 euro hebben uitgegeven aan betaalde advertenties op Facebook en Instagram. 

Ruim op kop geeft Comac – de studentenorganisatie van de extreemlinkse PVDA –ongeveer 100.000 euro uit. Als we daar de uitgaven van RedFox – een andere jongerenorganisatie van PVDA – bijtellen, loopt de teller verder op tot maar liefst 150.000 euro. 

Elke niet-PVDA-stemmer met een mening spuwde al snel met woorden als 'Amerikaanse multinational' en menig X'er verdacht de studentenorganisatie van een dubbele moraal. Is het hypocriet dat antikapitalisten het meest van alle jongerenpartijen geld uitgeven aan betaalde advertenties? De vraag stellen, is ze beantwoorden.

Dat Comac twee derde van de totale som uitgeeft, is niet proportioneel ten opzichte van hun grootte

Een veelgehoord tegenargument is dat ze geen platform zouden krijgen in de mainstream media en de kiezer dan maar via sociale media moeten zien te bereiken. Een ander argument van hun hand is dat Comac nu eenmaal de grootste studentenvereniging is, en daarom meer geld uitgeeft dan andere jongerenpartijen. 

Grootste studentenvereniging? 

Die verdediging schiet tekort. Dat Comac twee derde van de totale som uitgeeft, is niet proportioneel ten opzichte van haar grootte. Ter illustratie: Jong VLD gaf sinds april 2019 500 euro uit aan betaalde advertenties en beweert op haar website 1.500 leden te hebben. Comac daarentegen beweert op haar website 10.000 leden te hebben, maar geeft wel 100.000 euro uit aan advertenties. 

Belangrijke opmerking bij die cijfers is evenwel dat Jong VLD enkel in Vlaanderen actief is, terwijl het ledental van Comac nationaal is. Als we bij de uitgaven van Comac Vlaanderen de 90.000 euro van Comac Wallonië optellen, komen we uit op 190.000 euro. U moet geen wiskundige zijn om deze disproportionele verhouding te zien. 

Authentiek links

Het is vreemd dat een partij die claimt 'authentiek links' te zijn – en zich daarmee van Vooruit wil onderscheiden – zo hard inzet op online advertenties, die eenzijdige boodschappen brengen en die dus zuiver eenrichtingsverkeer zijn. 

Comac lijkt door deze verschraling van het debat zich populistisch op te stellen en plaatst zich net naast de jongeren van Vlaams Belang. Op die manier doet Comac dat 'authentieke linkse' imago teniet. Zij hebben de middelen voor deze advertenties, maar zijn ideologische principes ondergeschikt aan populariteit en likes? 

Comac onderscheidt zich door deze profilering van andere jongerenpartijen

'Er is een tegengeluid voor het Vlaams Belang nodig', klinkt het bij de jongerenpartij. Door echter het tegengeluid van een extreemrechtse populistische partij te willen zijn, stappen ze mee in een opbod van meer propaganda en meer likes. Met een ongelijk speelveld tot gevolg voor de andere jongerenpartijen.

Met deze profilering onderscheidt Comac zich duidelijk van andere jongerenpartijen, en bereikt ze de meeste jongeren. Dat brengt de andere jongerenpartijen misschien in de verleiding om ook meer en meer te investeren in advertenties. Maar laat ons van dit propagandistische opbod afstappen. 

Want het zijn net jongerenpartijen die ideologische principes oprecht zouden moeten uitdragen, daar waar hun moederpartijen die vaak verloren zien gaan in het politieke machtsspel.

Powered by Labrador CMS