editoriaal> Editoriaal

Wit Veto

Het artikel ‘Diverse mentaliteit nog geen prioriteit’ probeert de beperkte etnische diversiteit aan de KU Leuven te kaderen.

Gepubliceerd

Het tracht aan te tonen dat er wel maatregelen worden genomen, maar dat de diepere structuren onaangeraakt blijven.

Het gros van de professoren is wit, de studenten zijn wit en… Veto is wit.

De redacteurs bij Veto zien zichzelf graag als ruimdenkend. We zien Veto ook graag als een groep waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar de enige voorwaarde kritisch denken is.

Maar de realiteit is dat ook wij het niet goed doen. We gaan al 43 jaargangen mee. Daarvan waren 39 hoofdredacteurs witte mannen en vier witte vrouwen.

Één van de getuigen met een migratieafkomst die geïnterviewd werd voor het artikel over etnische diversiteit, vertelde dat taal misschien een probleem kan zijn. Dat vele studenten met een diverse achtergrond meertalig zijn, en daarom misschien niet zo zelfzeker zijn over hun Nederlands.

Veto is echter een leerschool voor iedereen. Schrijven is 10% talent, en 90% aanleerbaar. Meertaligheid is net een meerwaarde, en geen setback.

Maar Veto draait om meer dan werken, we zijn ook een groep studenten die samen ontspannen. Hier komt echter vaak een pintje (of meer) aan de pas. Daarmee biedt je weinig boeiends aan ieder die uit geloofsovertuiging niet drinkt.

Ten slotte is er onze krant zelf. Weerspiegelt de inhoud van Veto het witte curriculum van de KU Leuven? We zouden actiever moeten inzetten op het diversifiëren van onze inhoud.

We zouden de identiteit van de Leuvense student in al haar invullingen moeten weerspiegelen, en misschien niet enkel de TD- en cantus-gaande student.

Maar ook de cartoons en het beeldmateriaal weerspiegelen keer op keer een witte realiteit. In Veto 4305 stonden er illustraties van allemaal mensen die verschillende beroepen uitbeelden. Het merendeel was man, en allemaal waren ze wit.

Ons huidig perspectief, als witte redacteurs, zal door ons privilege steeds gelimiteerd zijn. Daarom is het belangrijk dat ook wij ons duidelijker positioneren als een plek waar we actief inzetten op diversiteit. Er is nog veel werk aan de winkel, en iedereen die wil helpen, bieden we een warm welkom.

Elke vrijdagnamiddag om 16u houden wij een open redactievergadering in de 's Meiersstraat 5

Redacteur Sociaal. Het editoriaal bevat een mening die gedragen wordt door de redactie.

Rechtzetting: de originele titel luidde 'Blank Veto', dit werd vervangen door '', aangezien 'wit' een neutralere connotatie heeft.

Powered by Labrador CMS