artikel> Wetgeving over wraakporno schiet tekort

Aanpassing strafwet moet lacune opvullen

“Wraakporno wordt in de media vaak nogal eng gedefinieerd,” vindt Eva Lievens, professor Rechten aan de Universiteit Gent.

Het eerste artikel in het dossier rond wraakporno, enkele getuigenissen van slachtoffers, lees je hier.

“Wraakpornoduidt op een wrokkige ex-partner die seksueel getinte foto’s verspreidt dieoorspronkelijk vaak met toestemming werden gemaakt, ,” vertelt Lievens,professor recht en technologie aan de UGent. “Maar er zijn bijvoorbeeld ooksituaties waarin naakte of seksueel getinte beelden worden verspreid doorandere personen dan een ex-partner: personen die dergelijke foto's via via inhanden hebben gekregen of ook hackers.”

Schade

Volgens Lievens heeft wraakporno zware gevolgen:“Slachtoffers wordt ernstige emotionele en psychologische schade toegebracht.Het beïnvloedt zowel hun dagelijkse als professionele leven.”

Internet en technologie spelen een belangrijke rol.“Vandaag kan iedereen via het internet zonder problemen een enorm aantal mensenbereiken. Met een simpele muisklik kan je beeldmateriaal uploaden en delen. Zokunnen de beelden blijven circuleren, waardoor de afgebeelde persoon telkensopnieuw in een slachtofferrol gedwongen wordt.”

"Afgebeelde personen worden telkens opnieuw in een slachtofferrol gedwongen"

Vaak worden die naaktbeelden vergezeldvan de persoonlijke gegevens van het slachtoffer. “Een populaire handelswijze,beter gekend als doxing,” verklaartLievens. “Doxing laat slachtoffers bijzonder kwetsbaar achter en maakt henweerloos tegen verdere pesterijen en intimidatie, online én offline.”

Nieuwe wet

Tot voor kort was het juridisch kader rond wraakpornocompleet ontoereikend. Eind januari werd een wetsvoorstelgoedgekeurd dat ervoor zorgt dat het openbaar maken of onthullen vannaaktfoto's of seksuele beelden zonder detoestemming of zelfs buiten medeweten van de afgebeelde persoon strafbaar wordtgesteld. “De aanpassing van de strafwet lijkt een stap in de goederichting,” zegt Lievens, “maar blijft het toch afwachten om te zien hoe denieuwe bepaling in de praktijk zal worden toegepast.”

De wet voorziet een gevangenisstraf van zes maandentot vijf jaar voor het openbaar maken of verspreiden van naaktfoto’s ofseksbeelden. Zelfs als het slachtoffer initieel heeft ingestemd met het makenvan die beelden.

"Het wetsontwerp lijkt een stap in de goede richting"

“Niet alleen de overheid speelt een rol in het bestrijden van wraakporno. Ook bijvoorbeeld sociale netwerksites tonen zich stilaan bewust van het feit dat beelden en opnames vaak via hun platformen worden onthuld en verspreid,” denkt Lievens. “De initiatieven van deze sociale netwerksites om dergelijke beelden vrijwillig te verwijderen zullen dan waarschijnlijk ook snellere resultaten opleveren voor de slachtoffers dan een strafprocedure voor de rechtbank.”

Powered by Labrador CMS