artikel> Avicennafonds: nieuwe naam, nieuwe ambities

Avicennafonds ondersteunt studenten met migratieachtergrond

Vorige week benadrukte Veto het gebrek aan diversiteit binnen de KU Leuven. Initiatieven zoals het Avicennafonds hopen hierin verandering te brengen.

Gepubliceerd

Gemiddeld doen studenten met een migratieachtergrond er langer over om hun bachelordiploma te behalen, ook al is er sprake van een inhaalbeweging. Deze studenten hebben soms wat meer aanpassing nodig. Bovendien is de uitstroom van deze kansengroep problematisch. Studenten met een migratieachtergrond hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt door impliciete discriminatie bij sollicitaties, hoewel ze een volwaardig diploma hebben. Het Avicennafonds wil de door- en uitstroom van deze studenten vergemakkelijken door coaching en vakinhoudelijke begeleiding aan te bieden.

Herlancering

Het fonds bestaat al sinds 2008 onder de noemer ‘fonds voor allochtone studenten’. Dit fonds was een back-up voor de subsidies die men kreeg van de overheid om de in-, door- en uitstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs te bevorderen. Jarenlang heeft het fonds een slapend bestaan gekend, tot Katlijn Malfliet en Rik Gosselink, respectievelijk vicerectoren Diversiteitsbeleid en Studentenbeleid, samen met Saloua Belahrir, coördinator van het contactpunt interculturaliteit, beslisten om het initiatief nieuw leven in te blazen. ‘We wilden een positieve dynamiek geven aan het bestaande fonds en daar hoorde ook een nieuwe naam bij’, legt Saloua Belahrir uit.

‘Daarom hebben we een wedstrijd onder de studenten en personeelsleden van de KU Leuven georganiseerd, waarbij het Avicennafonds als winnaar uit de bus is gekomen.’ Avicenna of Ibn Sina was een Perzische filosoof die het westerse denken beïnvloed heeft. Op 27 november 2015 werd het vernieuwde fonds officieel ingehuldigd. Rik Gosselink: ‘In het voorjaar, wanneer er al concrete resultaten zijn van lopende projecten, zal er een event georganiseerd worden om het Avicennafonds meer onder de aandacht te brengen.’

Ondervertegenwoordigd

Heel wat knelpunten van studenten met een migratieachtergrond zijn vergelijkbaar met die van hun Vlaamse medestudenten. Toch blijft deze kansengroep ondervertegenwoordigd. ‘Op het vlak van diversiteit ontbreekt het al te vaak aan daadkracht. De huidige beleidsgroep wil hier verandering in brengen’, verklaart Saloua Belahrir. Heidi Mertens van de Dienst Diversiteitsbeleid, bevestigt deze doelstelling: ‘Met het fonds willen we voornamelijk gelijke kansen creëren en contacten opbouwen tussen studenten met en zonder migratieachtergrond.’

Bovendien geldt de ondersteuning niet enkel voor studenten met een migratieachtergrond, maar ook voor nieuwkomers en vluchtelingen. De beleidsgroep bestaat uit een bestuurscomité en een adviesraad als schakeling naar eventuele sponsors toe, want voor budget rekent het fonds voornamelijk op financiële steun van externen.

No talent wasted

‘Met doelstellingen alleen ga je geen potentiële sponsors aantrekken, dus hebben we een concreet project opgestart dat is goedgekeurd door de Raad voor Studentenvoorzieningen: No talent wasted’, aldus Saloua Belahrir. Het project steunt 25 studenten door middel van een coach en vakinhoudelijke ondersteuning van maximum twee vakken. Dat combineert men met bestaande hulp binnen de faculteit.

Daarnaast zullen ook 25 studenten met een migratieachtergrond ondersteund worden bij de overstap naar de arbeidsmarkt en willen we werkgevers stimuleren om een divers personeelsbeleid te voeren. Saloua Belahrir: ‘De polarisering in de samenleving neemt toe en daar willen we iets aan doen. We moeten ambitieus durven zijn met dit fonds om vanuit maatschappelijk oogpunt een duurzaam verschil te maken.'

Powered by Labrador CMS