artikel> Lean In Leuven Law wil een netwerk bieden tegen seksisme

Bottom-up naar een gendergelijke faculteit

Seksisme is nog steeds alomtegenwoordig, ook aan onze universiteit. Lean In Leuven Law wil haar eigen steentje bijdragen in de strijd om gelijkheid.

Gepubliceerd

Vrouwen krijgen vaak te horen dat de kansen voor het grijpen liggen. Anno 2017 zouden man en vrouw gelijk zijn op de werkvloer. Veel studies tonen evenwel aan dat vrouwen het nog steeds een stuk harder te verduren hebben. Ze worden nog steeds verwacht hun carrière te combineren met de full-time zorg voor het gezin, zouden te gevoelig zijn voor leidinggevende functies en krijgen te maken met goedbedoelde maar misplaatste opmerkingen over hun uiterlijk.

Bovendien zorgen sociale en psychologische factoren ervoor dat ze bijvoorbeeld pas voor een job zullen solliciteren als ze zich 100% geschikt voelen, en durven ze meestal pas te antwoorden in de les als ze zeker zijn van hun stuk.

Netwerk uitbouwen

Een probleem dat ook binnen de rechtenfaculteit reëel blijkt. Lean in Leuven Law wil daarom een netwerk zijn dat streeft naar meer gendergelijkheid. Via diverse evenementen zoals workshops, meetings en lezingen, probeert de groep genderstereotypen te benoemen en bespreekbaar te maken. Zo werd in november een panelgesprek georganiseerd over vrouwelijke rolmodellen in de 21ste eeuw. Momenteel loopt een lezingenreeks over gender en recht.

‘We willen op een positieve manier bewustwording creëren rond het brede thema van gendergelijkheid. Binnen de faculteit, maar ook daarbuiten’, aldus Ariadne Van den Broeck. Samen met Cato Van Paddenburgh is zij voorzitter van de vereniging.

Alain-Laurent Verbeke maant ook de studentenpopulatie aan om een signaal te geven

Het idee kwam er naar aanleiding van de internationale vrouwendag vorig jaar. Er werd toen een bijeenkomst georganiseerd aan de universiteit waar een aantal vrouwelijke professoren-emeriti kwamen spreken over hoe zij vroeger hun weg hebben moeten zoeken om hoogleraar te worden.

‘Dat vonden we heel inspirerend, omdat we zelf ook voelden dat er iets schort aan de cijfers’, zegt Van den Broeck. Ze verwijst naar het genderrapport van de KU Leuven, dat aantoont dat slechts 27,4% van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) vrouw is. Dat percentage is nog lager op de hoogste trap binnen het ZAP: amper 15% van de gewoon hoogleraren is vrouw.

Bottom-up en top-down

‘Formeel worden al veel maatregelen genomen’, aldus Van den Broeck. ‘Wij willen een aanvulling bieden daarop, door bottom-up de mindset te veranderen.’ Een van die formele maatregelen is het benoemen van een genderspits. Er is bepaald dat de voorzitter van de beoordelingscommissie, die advies geeft over de bevorderingen binnen het ZAP, een soort alertheid moet creëren voor gendergelijkwaardigheid bij carrièrebeslissingen.

Voor de rechtenfaculteit is dat Alain-Laurent Verbeke, die zich hard inzet voor gendergelijkwaardigheid en ook actief Lean In ondersteunt. Daarnaast maant hij ook de studentenpopulatie aan om een signaal te geven. ‘Ik ben ervan overtuigd dat als zij te kennen geven iets te willen doen rond het thema, de faculteit dat zonder enig probleem zal willen steunen.’ De taak van de faculteit is dus vooral openstaan voor dergelijke initiatieven.

'We willen absoluut geen wij-zijverhaal creëren: de strijd voor gelijkheid is een gezamenlijke'

Ariadne Van den Broeck, voorzitter Lean In Leuven Law

Als doelgroep heeft Lean In Leuven Law voornamelijk leden van de Rechtsfaculteit voor ogen. Dat gaat van studenten over assistenten tot hoogleraren. Maar ook alumni uit het beroepsleven en andere geïnteresseerden voor de gendergelijkheid in de juridische wereld zijn welkom. Mannen zijn al even welkom binnen de beweging.

‘We vinden dat heel belangrijk, want we willen absoluut geen wij-zijverhaal creëren’, benadrukt Van den Broeck. ‘De strijd voor gelijkheid is een gezamenlijke. Ik merk dat veel van mijn mannelijke collega’s enthousiast zijn over de initiatieven die we nemen.’ Dat ligt volgens haar vooral aan de manier van aanpakken. ‘We proberen op een positieve manier het probleem bespreekbaar te maken: serieus, zonder er dramatisch over te doen.’

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het netwerk dankt zijn naam aan Facebook COO Sheryl Sandberg, die in 2013 het boek Lean In: Women, Work, and the Will to Lead uitbracht. Sandberg wil enerzijds vrouwen overtuigen om de sprong te wagen, maar anderzijds ook mannen aanmanen om de sprong voor hen te vergemakkelijken, zoals door meer zorgtaken op zich te nemen. 'Er is een verantwoordelijkheid langs twee kanten', gelooft Verbeke. 'Vrouwen moeten meer lean in to the job worden en mannen meer lean in to the home.'

Momenteel heeft het project nog geen navolging gekregen. Lean In Leuven Law hoopt dan ook inspiratie te bieden aan andere faculteiten. Maar ook aan de Rechtsfaculteiten van de andere universiteiten zou het graag een dergelijk netwerk zien ontstaan. ‘Wie weet krijgen we ooit een overkoepelend netwerk Lean in Law’, droomt Van den Broeck hardop.

Powered by Labrador CMS