artikel> Vicerector Van Audenhove werkt tegenstand buiten

BREAKING: Ontslagen bij Studentenvoorzieningen

Anne Neyskens, hoofd van het Studentengezondheidscentrum, werd afgelopen week ontslagen. Ook directeur Studentenvoorzieningen Jan De Vriendt wordt door het rectoraat naar de uitgang begeleid.

Reactie van rector Luc Sels

'Het beeld dat VETO schetst is onevenwichtig en doet op die manier afbreuk aan de wijze waarop het team van het Studentengezondheidscentrum, en ook Anne Neyskens zelf, zich de laatste jaren heeft ingezet, in het belang van alle studenten. KU Leuven distantieert zich van de beschrijvingen in het artikel.'

'Ook directeur De Vriendt wordt onrecht aangedaan. Hij gaat volgend jaar met pensioen, er is dus geen sprake van een ontslag of versneld afscheid. Voor een belangrijke dienst als Studentenvoorzieningen is het gewoon een goede praktijk om goed op tijd met de werkzaamheden voor zijn opvolging van start te gaan. Dit is des te meer het geval aangezien ik van mening ben dat we het profiel van zijn opvolger heel zorgvuldig en met groot draagvlak moeten opstellen.'

'KU Leuven draagt respect voor de privacy van haar personeelsleden hoog in het vaandel, en om die reden communiceren we in het algemeen niet over personeelsaangelegenheden. We nodigen VETO uit om hier ook de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen en privépersonen niet nodeloos op het publieke forum te brengen.'

Al geruime tijd discussiëren verschillende geledingen van de universiteit in de Deelstuvoraad campus Leuven over een nieuw meerjarenplan voor de Studentenvoorzieningen aan de KU Leuven. Dat plan moet de verdeling van gelden en de interne afspraken tussen de diensten op de Leuvense campus voor de komende jaren vastleggen.

De gesprekken verlopen al een tijdje erg stroef. Afgelopen week kwam dit met het ontslag van Anne Neyskens, hoofd van het Studentengezondheidscentrum, tot een dieptepunt. De opvolger van directeur Studentenvoorzieningen Jan De Vriendt, wiens pensioen nadert, wordt dan weer ‘versneld klaargestoomd’.

Formeel gaat het niet om ontslagen. Volgens Sigrid Somers, hoofd van de nieuwsdienst van de KU Leuven, wordt het samenwerkingsverband ‘in onderling akkoord’ stopgezet. De Vriendt blijft dan weer aan boord in afwachting van zijn opvolging, maar deze zal wel sneller dan verwacht ‘parallel kunnen meelopen’.

'Onder welke vorm dan ook, zal dit altijd in nauwe verbondenheid zijn met mijn alma mater KU Leuven'

Anne Neyskens, ontslagen hoofd Studentengezondheidscentrum

Medewerkers van het Studentengezondheidscentrum zeggen verbaasd te zijn over het ontslag van hun diensthoofd, voornamelijk omdat de interne werking onder leiding van Neyskens goed en collegiaal verliep. ‘Ik heb de afgelopen jaren heel graag en met veel passie op het Studentengezondheidscentrum gewerkt’, reageert Neyskens aan Veto. ‘Op dit moment ben ik mij als psychotherapeut in hart en nieren aan het bezinnen over hoe ik in mijn carrière terug meer tijd kan maken voor klinisch werk. Onder welke vorm dan ook, zal dit altijd in nauwe verbondenheid zijn met mijn alma mater KU Leuven.’

Haar ontslag blijkt het gevolg van een gebrekkig functioneren in de Deelstuvoraad, het beleidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de financiering en organisatie van de verschillende studentenvoorzieningen op de Leuvense campus. Volgens diverse raadsleden botste Neyskens in de gesprekken over het nieuwe meerjarenplan met de vertegenwoordigers van de Leuvense studentenkoepel LOKO en vicerector Studentenbeleid Chantal Van Audenhove.

Inclusief geruzie

Pieterjan Vaneerdewegh, voorzitter van studentenkoepel LOKO, wenst niet te reageren op de genomen personeelsbeslissingen. Op de meer fundamentele discussie over het meerjarenplan wil hij wel dieper ingaan. ‘Het bredere dienstoverschrijdende eerstelijnsaanbod (waar studenten die hulp zoeken allereerst terechtkomen, red.) zou duidelijker verankerd moeten worden’, stelt hij. In dat eerstelijnsaanbod kijken de diensten op dit moment nog veel vanuit hun eigen perspectief. Vaak lopen hulpbehoevende studenten dan ook verloren in een kluwen van mailadressen en vertrouwenspersonen. Een meer inclusief en eenduidig eerstelijnsaanbod, waarbij de verschillende diensten nauw samenwerken, moet dat probleem verhelpen.

Vaneerdewegh: ‘Stel, je gaat naar iemand van de sociale dienst voor een studietoelage. Die zou dan ook een empowermentgesprek kunnen hebben over je gezinssituatie bijvoorbeeld. Veel problematieken zijn nu eenmaal multifactorieel.’ Ook vicerector Studentenbeleid Chantal Van Audenhove is een groot pleitbezorger van zo’n inclusief beleid. Een erg breed eerstelijnsaanbod dat ook preventief te werk gaat, past in haar Beleidsplan Diversiteit, dat al sinds november op zich laat wachten.

Ook directeur Studentenvoorzieningen Jan De Vriendt stond volgens een raadslid op de rem. Hij wordt nu ‘versneld’ met pensioen gestuurd.

Niet iedereen is het eens over zo'n aanpak. Anne Neyskens was volgens verschillende raadsleden te zeer gericht op de goede werking van haar eigen dienst. Steevast vroeg ze financiering voor projecten van het Studentengezondheidscentrum, zonder open te staan voor de evaluatie van die projecten. Het meer fundamentele debat over een brede samenwerking en de precieze prioriteiten van de Studentenvoorzieningen zou ze dan weer steeds geweigerd hebben. Ook directeur Studentenvoorzieningen Jan De Vriendt stond volgens een lid van de raad op de rem. Hij wordt de facto nu versneld met pensioen gestuurd.

De strubbelingen dateren al zeker van de zitting op 22 december. Toen kon de discussie rond het meerjarenplan omwille van het uitlopen van een ander agendapunt ‘niet fundamenteel gevoerd worden’, tot frustratie van de studentenvertegenwoordigers. Zij hadden hun bedenkingen bij de gebrekkige koppeling tussen de financiën en het plan en vonden de dienstoverschrijdende werking niet terug in de financiering. Het meerjarenplan raakte niet door de stemming. Op de raad van 23 februari werden de disputen verdergezet. Om de discussie weer wat lucht te gunnen, stond de goedkeuring van het plan toen niet meer op de agenda. Over de precieze aanleiding van de ontslagen, die pas deze donderdag plaatsvonden, kon niemand ons verdere uitleg verschaffen.

Vicerector Studentenbeleid Chantal Van Audenhove weigerde te reageren en verwees ons door naar de persdienst. Ook directeur Studentenvoorzieningen Jan De Vriendt onthield zich van commentaar.

Wordt vervolgd.

Powered by Labrador CMS