artikel> “KU Leuven staat (1,5 meter) achter jou”, een interdisciplinaire campagne

Campagne KU Leuven schaart zich achter worstelende student

Door de coronacrisis bevinden studenten zich in ongeziene omstandigheden. Met deze campagne wilt de KU Leuven haar studenten ondersteunen tijdens de examenperiode en de aanloop daartoe.

Gepubliceerd

De Diensten Studentenvoorzieningen, Onderwijs- en Studentenbeleid bundelen hun krachten en lanceren samen een heuse corona-campagne: "KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou." Via een centrale webpagina, een laagdrempelige chatfunctie en input van diverse diensten, experten en studenten, wilt de alma mater haar studenten begeleiden in hun tocht naar en doorheen de komende examenperiode. Dat doen ze aan de hand van het delen van bruikbare tips, doordacht advies en allerhande steun. Via de chatfunctie kunnen studenten elke weekdag tussen 15u en 17u bij hulpverleners terecht met hun zorgen, twijfels of praktische vragen.

Krachten bundelen in campagne

Via studentenbevragingen zoals van Teleblok kwamen verontrustende signalen aan het licht. Daarom werd een taskforce samengesteld onder leiding van vicerectoren Hilde Feys en Tine Baelmans en met steun van directeur studentenvoorzieningen Ann Gaublomme.

'We stellen vast dat studenten deze tijd op een heel uiteenlopende manier beleven. Sommigen kunnen op eigen kracht verder, maar voor velen is het een moeilijke tijd', zegt Hilde Feys, vicerector studentenbeleid.

Tine Baelmans, vicerector onderwijsbeleid voegt toe: 'We zijn in maart abrupt moeten omschakelen naar online onderwijs. Het leven op de  campussen viel stil. Die plotse omschakeling had duidelijk invloed en bracht veel onzekerheid met zich mee. We erkennen dat het een belangrijke bijkomende factor is in welbevinden en zien in dat zowel de bijkomende emoties als de huidige context een vlotte onderwijsverstrekking of studeren niet evident maakt.'

'Ons doel is enerzijds de preventie en opvang van die mentale belasting, maar ook gerichte informatie bieden voor het onderwijs- en examengebeuren'

Hilde Feys, vicerector studentenbeleid

Hun doel is tweeledig: studenten begeleiden tijdens de rest van het academiejaar en hen in tweede instantie maximaal de kansen aanreiken om ook zo goed als mogelijk door de examens te geraken. Feys: 'Ons doel is enerzijds de preventie en opvang van die mentale belasting, maar ook gerichte informatie verschaffen voor het onderwijs- en examengebeuren. Die combinatie van welbevinden en het ondersteunend werken om studeren mogelijk te maken, willen we maximaal harmonieus laten sporen.'

Interdisciplinaire samenwerking

Het team achter deze campagne volgt een breed netwerkmodel; Feys, Baelmans en Gaublomme staan in verbinding met een team van studentenvertegenwoordigers, personen uit verschillende faculteiten en campussen, studie(loopbaan)begeleiders, hulpverleners vanuit studentenvoorzieningen, medewerkers van dienst marketing en communicatie, experten inzake psychologie, sociologie en communicatie en tot slot studenten als ervaringsdeskundigen.

De acties die op deze input volgen, worden uitgevoerd door projectteams uit dezelfde diensten en faculteiten om samen het ene onderwerp na het andere te verwerken. De campagne is tijdelijk en de duur hangt af van de evolutie van de gezondheidscrisis, de maatregelen en feedback.

Toch kan deze volgens Baelmans ook een permanente invloed kennen: 'Ik ben ervan overtuigd dat de verstrengeling van de diensten en de intensere samenwerking van de teams die we vandaag zien, zijn sporen zal nalaten voor de toekomst in het post-coronatijdperk en dat zal ten goede komen van informatiedoorstroming naar studenten en ondersteuning van studenten.'

Feedback loop

Via deze diverse input, kwam de permanente inhoud van de webpagina tot stand. Deze zet sterk in op communicatie en sensibilisering; voor studenten van alle campussen. Hiernaast sleutelt een content- en redactieteam verder aan een banner met wisselende boodschappen.

'Op de site kan je advies vinden over thema’s als zelfzorg en veerkracht, maar ook over blokken en examens afleggen in coronatijden,' vertelt Feys, 'om de studenten zo stap voor stap meer zekerheid te bieden. Met de chat, een laagdrempelig aanspreekpunt, willen we studenten in moeilijkheden detecteren en opvangen.'

'Ik hoop dat die steun ook gevoeld wordt door de student'

Tine Baelmans, vicerector onderwijsbeleid

Baelmans vult aan: 'Vanuit onze respectievelijke functies vangen we heel wat signalen op. We stemmen die info verder op elkaar af en brengen ze naar de student. Tegelijk capteren we ook wat studenten ons via de chat vragen of meedelen. Het is een soort feedback loop van onze eigen organisatie.'

Samen op weg, samen erdoor

Naast de concrete tips en informatie, vormt de campagne in essentie ook een breder signaal van de universiteit naar zijn studenten toe. Baelmans verwoordt het als volgt: 'Als universiteit zijn we natuurlijk begaan met onderwijs, maar onderwijs is er eerst en vooral voor de student. In dat opzicht staan we met zijn allen binnen de universiteit achter die student.

'Het is een mindsetdie we willen uitdragenbinnen de universiteit', gaat Baelmans verder. 'Niet om examens minder kwaliteitsvol te maken, maar om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden. Ik hoop dat die steun ook gevoeld wordt door de student.' Een teken van begrip dat voor veel studenten welgekomen is. Recent lanceerde VVS nog een oproep voor meer aandacht voor mentale problemen bij studenten. Die werd intussen al 20 000 keer ondertekend.

Dat is ook de boodschap die Feys meegeeft: 'Ik hoop dat studenten waar ze kunnen elkaar ook steunen zodat we samen met hen verder op weg kunnen gaan in deze periode en er samen door geraken.'

Powered by Labrador CMS