artikel> Klap maar geen financiële ramp voor Leuvense universiteit

Coronacrisis heeft impact van 11 miljoen euro op de KU Leuven

De KU Leuven incasseerde door de coronacrisis heel wat onvoorziene kosten en verloor sommige inkomsten, maar de universiteit is robuust genoeg om dit aan te kunnen, stelt rector Luc Sels gerust.

Gepubliceerd

Alles en iedereen deelde de voorbije maanden op zekere hoogte wel in de klappen van de pandemie; ook universiteiten ontsnappen daar niet aan. De financiële impact van de crisis komt voor de Vlaamse universiteiten op 30 miljoen euro, waarvan zo'n 11 miljoen euro voor de KU Leuven. Die impact werd berekend door meerkosten, minkosten en verloren inkomsten samen te tellen.

'Het is een impact die we maximaal zullen absorberen en compenseren, om ervoor te zorgen dat de eindafrekening niet of zo weinig mogelijk in het negatief gaat', zegt rector Luc Sels. Het is te vroeg om resultaten op lange termijn te voorspellen, al maakt de rector zich momenteel geen al te grote zorgen over de afrekening van dit jaar en de begroting voor volgend kalenderjaar.

Onvoorziene meerkost

Er ging de voorbije maanden heel wat geld naar de digitalisering van het onderwijs. De rector benadrukt dat de KU Leuven op dit vlak verschilt van andere Vlaamse universiteiten, aangezien digitalisering al een prioriteit was in het strategisch plan van 2017 en er dus al heel wat investeringen gebeurden voor de crisis.

De kwijtschelding van de helft van de huurprijs in residenties van de universiteit, sloeg een groot gat in haar inkomsten

Desondanks kon men niet voorzien aan welke snelheid en omvang digitalisering de laatste maanden zou moeten plaatsvinden en zijn er heel wat extra uitgaven gebeurd op het vlak van software, streamingcapaciteit, en uitrusting van auditoria.

Een tweede meerkost zit in personeelsinvesteringen die dienden om faculteiten en opleidingen te ondersteunen in de omgang met zaken zoals de digitalisering of organisatie van examens. In deze groep zit ook een kleine groep KU Leuven-medewerkers die onder het statuut van tijdelijke werkloosheid vallen.

Gederfde inkomsten

Belangrijk in de categorie gederfde inkomsten — dit zijn inkomsten die men normaal wel zou ontvangen, maar in de huidige toestand niet — is de kwijtschelding van de helft van de huurprijs in residenties van de universiteit tijdens de lockdown, wat een impact had op de inkomsten van de universiteit.

Het helpt niet dat bepaalde postgraduaten of permanente vormingen niet konden doorgaan. 'Dat zijn typische programma's waar bijvoorbeeld de bedrijfswereld op intekent en de deelname van financiert. De stopzetting slaat dan wel een behoorlijk gat in onze opbrengsten', verklaart Sels.

Positief verhaal

Er is ook een positieve kant aan het verhaal. Zo zijn er op bepaalde vlakken minder uitgaven geweest dan eerst werd voorzien. Denk aan personeelsgerelateerde kosten, zoals het wegvallen van vergoedingen voor woon-werkverkeer door thuiswerk en het aankopen van kantoormateriaal.

'Veel studenten schrijven zich in voor vervolgdiploma's, aangezien de situatie op de arbeidsmarkt onzeker is'

Luc Sels, rector KU Leuven

De inschrijvingscijfers zijn ook geruststellend, al gaan die er in het algemeen lichtjes op achteruit omdat nogal wat internationale studenten hun inschrijving een jaar uitstellen. De meesten maken echter gebruik van een bijzondere regeling, waardoor ze hun inschrijving volgend jaar realiseren. 'Het gaat daar dus om uitgestelde inkomsten', klinkt het bij Sels. 'Bovendien schrijven veel studenten zich in voor vervolgdiploma's, aangezien de situatie op de arbeidsmarkt onzeker is.'

Op korte termijn is er geen negatieve impact op de onderzoeksinkomsten, 'aangezien de projecten die nu lopen al veel vroeger verworven zijn. En op de fondsen waarop we intekenen, zoals het fonds voor wetenschappelijk onderzoek, zijn momenteel geen besparingen aangekondigd.'

Besparingsangst

Waar de rector zich wel zorgen om maakt op lange termijn zijn besparingsmaatregelen die door de overheden kunnen worden aangekondigd. 'Als je naar een groot begrotingstekort gaat, dan weet je dat er inspanningen kunnen worden gevraagd aan meerdere segmenten van de maatschappij', vertelt Sels.

'Ik ben niet geneigd om als eerste in de rij te gaan staan voor compensatiemaatregelen'

Luc Sels, rector KU Leuven

De universiteiten zijn in overleg met de Vlaamse overheid voor een beperkte compensatie van de geleden verliezen, maar dat zal nooit alles kunnen dekken. 'Maar ik ben ook niet geneigd als eerste in de rij te gaan staan voor compensatiemaatregelen, als ik zie hoe bepaalde sectoren, zoals de horeca, getroffen zijn.'

Binnen de universiteit zelf is er geen sprake van een globaal besparingsplan, maar ze legt wel voorzichtigheid aan de dag. 'Waar we meer efficiëntie kunnen brengen, proberen we dat ook zeker te doen. We willen vooral zuurstof blijven geven binnen de universiteit.'

Powered by Labrador CMS