artikel> Jongeren schrijven geschiedenis in nieuw project KU Leuven

'De 5 vragen': faculteit Letteren geeft jongeren forum in coronatijd

Een enorme crisis als degene waar we ons momenteel mee geconfronteerd zien, mag nooit verhemeld worden. Toch toont het ons mooie kanten van de mens.

Gepubliceerd

Ja, er zijn hamsteraars die egocentrisch winkels leegplunderen. Zij zijn echter sterk in de minderheid. De meeste mensen deugen, punt.

Ten gevolge van de huidige coronacrisis heeft de faculteit Letteren vanuit de lerarenopleiding een project opgezet genaamd 'de 5 vragen'. Wat houdt dit project in? Onder begeleiding van vijf vragen schrijven leerlingen van het basis- en secundair onderwijs, van zes tot achttien jaar, over de crisis van nu, het werken vanuit thuis en de (levens)lessen die zij nu leren.

Deze vragen worden behandeld in virtuele klaslokalen doorheen Vlaanderen en de schrijfsels (of tekeningen) worden op een blog gepubliceerd, indien leerlingen dat wensen. Daarnaast heeft de Vlaamse Scholierenkoepel een mail aan al haar leden gestuurd om het project ook rechtstreeks te melden bij de jongeren. De onderwijssector en de leerlingen reageren enthousiast.

De vragen worden geschaard onder verschillende levensbelangrijke categorieën: geluk, leven, onderwijs, gelezen, leven en onvergetelijk. Het plan was om te weten te komen hoe scholieren de coronacrisis ervaren. 'We willen dieper gaan dan "het is stom" en de vragen zorgen ervoor dat we wat dieper kunnen gaan', stelt de initiator van het project, hoogleraar taalkunde en hoofd van de educatieve master talen aan de KU Leuven, Kris van den Branden.

Dit past prima binnen het grotere project van de lerarenopleiding om onderwijs aan te bieden dat zinvol is voor de leerlingen en hen levensbelangrijke vaardigheden aanleert. De huidige crisis schreeuwt natuurlijk om duiding en op deze manier kunnen leerlingen hier zelf vorm aan geven.

Van den Branden vindt het belangrijk om de relatief gesloten Vlaming een medium aan te bieden waarin die kan spreken over de crisis waar hij/zij in verkeert. 'Het zijn angstige tijden die zeker in de geschiedenisboeken terecht gaan komen en we willen de leerlingen de kans geven die gevoelens te uiten en te ventileren', aldus Van den Branden.

Terugkomend op mijn uitspraak dat de meeste mensen deugen: hoewel jongeren de afgelopen weken nogal slecht in het daglicht kwamen te staan als diegene die de richtlijnen van de overheid niet opvolgen, laten de blogs de andere kant van de jeugd zien. Van den Branden zegt dat 'jongeren zich heel bewust worden van het belang van de richtlijnen, dat geluk in kleine dingen zit, en van het belang van warme, sociale relaties. De leerlingen komen tot het besef dat geluk zit in de kleine gebaren zoals die vijf minuten facetimen met oma'.

Uit de blogs komt ook naar voren dat 'er veel solidariteit is onder de jongeren met verplegers, vuilnismannen, postbodes en anderen'. De jeugd is wellicht dus minder verdorven dan hoe zij ogenschijnlijk via de reguliere media gepresenteerd worden. Laten we daar hoop uit putten.

Powered by Labrador CMS