artikel> CO2-uitstoot daalt niet

De Leuvense klimaatbeloftes werpen hun vruchten niet af

Ondanks verschillende projecten in de laatste jaren, is de CO2-uitstoot in en rond Leuven ongeveer constant gebleven sinds 2012. Hoe milieuvriendelijk ziet de Leuvense toekomst eruit?

Gepubliceerd

Geen structurele veranderingen

De laatste jaren heeft Leuven zich geprofileerd als een ambitieuze stad wat betreft klimaatbeleid. Jaarlijks worden op de site van Leuven 2030 cijfers gepubliceerd over de CO2-uitstoot in en rond Leuven en ook dit jaar was dat niet anders.

Deze cijfers geven, ondanks de verschillende initiatieven van de laatste jaren, echter nog geen daling weer in de totale uitstoot vergeleken met 2012. Hiermee haalt Leuven de Europese doelstellingen niet en is het nog verder verwijderd van de reductie die het zelf voor ogen had. Ook de uitstoot per persoon daalde nauwelijks over de laatste vijf jaren...

De oorzaak voor dit teleurstellende resultaat is volgens David Dessers, gemeenteraadslid voor Groen, te wijten aan het feit dat er te veel aandacht gegeven wordt aan de communicatie en te weinig aan de effectieve projecten zelf. Bovendien is 60% van de uitstoot te wijten aan gebouwen en 25% aan mobiliteit. ‘Men moet alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat nog meer gebouwen energie-efficiënt gemaakt worden’, aldus Dessers.

Ook Line De Witte, lijsttrekker van de PVDA, is van mening dat de huidige initiatieven niet voldoende zijn: ‘Er zijn al veel kleine en leuke initiatieven georganiseerd, maar er is nood aan structurele veranderingen.’ Zo pleit zij voor betere voorzieningen voor fietsers gepaard met meer en goedkoper openbaar vervoer.

Europa

Niet alleen op de beslissingen van Leuven 2030 luidt kritiek, maar ook op de rol van schepen van Milieu Mohamed Ridouani. Zeger Debyser, de fractieleider van N-VA Leuven, stelt bijvoorbeeld dat Ridouani in 2013 beloofd had om 11 miljoen euro te investeren om tegen 2030 klimaatneutraal te worden, maar het is niet duidelijk waaraan dit geld gespendeerd is.

Bovendien is hij van mening dat er veel beloftes zijn gemaakt die niet verwezenlijkt worden. Zo is Leuven in 2011 in het Burgemeestersconvenant gestapt. Dit is een Europees initiatief dat bestaat uit steden die zich vrijwillig engageren om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, namelijk een CO2-reductie van 40% tegen 2030. Daarvoor had Leuven in 2017 een rapport moeten insturen met een evaluatie van de huidige toestand en een plan voor de toekomst. Dat is echter nog steeds niet gebeurd en zal pas tegen half maart kunnen gebeuren. Ridouani zegt hier niets van af te weten.

Wat nu?

In 2016 heeft Leuven de toenmalige doelstellingen al eens afgezwakt, van een klimaatneutraal Leuven tegen 2030 naar 2050. Zal het gedwongen worden dit nogmaals te doen?

De laatste maanden zijn er een paar nieuwe initiatieven bekendgemaakt die alleszins een stap in de goede richting lijken. Zo is er Leuven Switcht, een initiatief dat Leuvenaars aanzet om over te schakelen op groene stroom, en daarnaast hebben verschillende gebouwbeheerders verklaard 40 miljoen euro te investeren in het verduurzamen van hun gebouwen.

Powered by Labrador CMS