artikel> 'Internationalisering is niet gelijk aan diversiteit'

Diversiteitsplatform haalt uit naar rector

Vorige week stelde rector Luc Sels het nieuwe Strategisch plan van de KU Leuven voor. Het diversiteitsplatform UNDIVIDED for KU Leuven haalt nu uit in een open brief aan de rector.

Gepubliceerd

Ook de Veto-redactie had zijn bedenkingen bij de link tussen internationalisering en diversiteit. Het editoriaal lees je hier.

'Tot onze teleurstelling stelden we als UNDIVIDED vast dat er geen vermelding is van diversiteit in het integrale plan dat de rector en de vicerectoren hebben uitgewerkt', staat te lezen in de open brief van UNDIVIDED for KU Leuven, het diversiteitsplatform van de KU Leuven, aan rector Luc Sels. 'Gezien het belang van het Strategisch Plan dat de richting bepaalt voor de verder ontwikkeling van de universiteit voor de komende jaren, hadden we verwacht dat diversiteit hierin een prominente plaats zou gekregen hebben.'

Het Strategisch Plan van de KU Leuven beschrijft vijf werven die het beleid de komende jaren wil openbreken. Enkel in de werf 'Truly international @ KU Leuven' is sprake van een diversiteitsaspect. 'Ik denk dat de drempel voor minderheden in België kleiner wordt als het ingebed is in een universiteit waar sowieso veel diversiteit aanwezig is, ook culturele en religieuze diversiteit', zei de rector hierover eerder in een interview over het beleidsplan.

‘Wat ik beperkend vind aan het Vlaamse model, is dat onze logica van democratisering altijd sterk gericht is op inclusie van wie een achterstand heeft', stelde hij. 'Dat is absoluut noodzakelijk, maar ik vind dat we verwelkomend moeten zijn ten aanzien van alle studenten - ook onze topstudenten.' Ook eerder dit semester maakte de rector in zijn speech op de opening van UNDIVIDED duidelijk de link tussen diversiteit en internationalisering.

Dat in het Strategisch Plan enkel over diversiteit wordt gesproken met betrekking tot de internationalisering van de universiteit en het aantrekken van een diversiteit aan internationaal talent, baart het diversiteitsplatform zorgen: 'Is internationalisering het antwoord op het debat over het gebrek aan genderdiversiteit? Helpt internationalisering studenten met een lagere socio-economische status om hun plek te vinden binnen onze universiteit? Biedt internationalisering het antwoord op drempels die Vlaamse jongeren met een diverse etnisch-culturele achtergrond ervaren aan de KU Leuven?'

Teleurgesteld

Het plan dat zich toespitst op de inclusie van Vlaamse studenten met een diversiteitskenmerk, maar ook de plannen rond studentenbeleid laten intussen op zich wachten. 'We zijn teleurgesteld dat de rector diversiteit als een losstaand beleid benadert. We zijn teleurgesteld dat diversiteit als thema en als beleid geen plaats verdient in het Strategisch plan en in de toekomstvisie voor de universiteit', staat er verder te lezen.

'Wij voelen de nood aan een structureel transgenderbeleid. Wij voelen de nood aan een integraal beleid waarin sociale mobiliteit van Vlaamse studenten een belangrijke plaats blijft hebben. Ziet onze universiteit het verhogen van van de toegankelijkheid van haar gebouwen niet voor studenten met een beperking niet als iets dat moet worden belicht in haar toekomstvisie?'

'Wij beseffen ten zeerste dat zulke specifieke acties hun plaats kunnen krijgen in een apart diversiteitsplan. Maar tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat deze acties pas echt tot hun recht kunnen en zullen komen, als er ook plaats is voor een langetermijnvisie op diversiteit binnen het Strategisch Plan van KU Leuven.'

Powered by Labrador CMS